Domov » Kam po pomoč » Odrasli

Centri za duševno zdravje odraslih

V  Centru za duševno zdravje odraslih (CDZO) lahko strokovno podporo in pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let, z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju.

CDZO delujejo v zdravstvenih domovih, na primarni zdravstveni ravni. Vsak center je odgovoren za področje več zdravstvenih domov in pokriva področje približno 64.000 odraslih.

CDZO omogočajo hitro in celostno odzivanje na stiske ljudi na svojem področju in s tem v največji možni meri preprečujejo, da bi se duševne stiske poglobile do take mere, da bi postale nujna in ogrožujoča stanja. Hitro odzivanje pomeni, da imajo ljudje s težavami v duševnem zdravju omogočeno zgodnje odkrivanje, zdravljenje ter preprečevanje poslabšanj težav v duševnem zdravju.

Kako do pogovora v CDZOM?

Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko vsak, ki doživlja duševno stisko, odloči samostojno po lastni presoji, saj napotnica za vstop ni obvezna. Lahko pa osebo napotijo: zdravnik družinske medicine, drug zdravnik specialist ali sodelujoče službe z ustnim (osebno ali po telefonu) ali pisnim obvestilom (obvestilo zdravniku ali elektronska pošta) oziroma z napotnico. Na pogovor lahko pride tudi vsak, ki oceni, da je potrebno pomagati drugim v skupnosti. 

Kako poteka proces podpore in strokovne pomoči?

Vstop v  CDZO se začne s pogovorom in s postopkom usmerjanja, ki ga vodi diplomirana medicinska sestra ali  diplomirani zdravstvenik v sodelovanju z zdravnikom psihiatrom ali kliničnim psihologom. Temu sledi načrtovanje obravnave, ki lahko poteka v multidisciplinarni skupini ali s posameznim strokovnjakom ter vedno s pacientom.

Strokovnjaki, ki delujejo v CDZO

V CDZO deluje delovna skupina strokovnjakov, ki osebi pomagajo vsak na svojem področju, glede na potrebe in zmožnosti posameznika:

  • Zdravnik specialist psihiater ugotovi ter opredeli (diagnoza) duševno motnjo, napoti na dodatne preiskave, uvede zdravila in oceni potrebne vrste obravnave.
  • Specialist klinične psihologije izvaja psihodiagnostiko, svetovanje in psihoterapijo.
  • Psiholog oceni težave in zmožnosti posameznikov, ukrepa z namenom olajšanja trpljenja in izboljšanja zdravja ter izvaja svetovanje in poučevanje.
  • Socialni delavec skupaj s pacientom in družino oceni socialne težave in možnosti za njihovo razreševanje.
  • Delovni terapevt s pacientom oceni funkcionalne zmožnosti in pomaga pri krepitvi potrebnih veščin.
  • Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik oceni potrebe po zdravstveni negi, zdravstveni vzgoji in ju izvaja ter svetuje glede izvajanja zdravljenja.

Vsi zaposleni v CDZO sledijo načelom varovanja človekovih pravic in svoboščin. V obravnavo lahko  vključujejo tudi svojce. Po potrebi se povezujejo z drugimi ustanovami in službami, ki lahko pripomorejo k reševanju težav. Ključni del vsake obravnave je sodelovanje z okoljem, v katerem posameznik živi. Najpomembnejši sodelavci so izbrani osebni zdravniki, izbrani psihiatri, pediatri, patronažne medicinske sestre, službe nujne medicinske pomoči, bolnišnice, centri za socialno delo, socialnovarstveni in družinski programi, zavodi za zaposlovanje in delovna okolja.

Ambulantna in skupnostna obravnava

CDZO sestavljata dve enoti. Enota za ambulantno obravnavo uporabnikom omogoča obravnavo v ambulanti pri psihiatru, (kliničnem) psihologu, socialnemu delavcu in diplomirani medicinski sestri oziroma zdravstveniku. Enota za skupnostno obravnavo omogoča zdravstveno obravnavo v domačem okolju, in skupaj z zunanjimi rehabilitacijskimi službami (na primer socialnovarstvenimi programi) podporo pri okrevanju. V enoti za skupnostno obravnavo sodelujejo psihiater, (klinični) psiholog, socialni delavec, delovni terapevt in diplomirana medicinska sestra oziroma zdravstvenik.

Kdaj po pomoč?

Ljudje se pogosto soočamo s težavami v duševnem zdravju. Pomembno je, da stiske prepoznamo in pravočasno ukrepamo. Strokovno pomoč poiščimo, kadar je naše vsakodnevno delovanje oziroma vsakodnevno delovanje naših bližnjih že dlje časa zmanjšano ali nenadoma močno spremenjeno (doma, v službi, prostočasnih dejavnostih, v stikih z drugimi).

V nujnih situacijah odreagirajmo takoj

Nujna je vsaka situacija, v kateri menimo, da je naše zdravje ali življenje oziroma zdravje ali življenje naših bližnjih ali drugih ljudi neposredno ogroženo.

V primeru življenje ogrožajočih zdravstvenih težav (npr. samomorilna ogroženost, telesne težave, ki ogrožajo življenje in zdravje) poiščimo pomoč pri izbranem zdravniku, v regionalnem Centru za duševno zdravje odraslih oziroma obstoječih službah ki obravnavajo nujna in krizna stanja (nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice), ki delujejo 24 ur dnevno, 7 dni v tednu.

Seznam centrov za duševno zdravje odraslih

ZD Celje
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
ZD Kočevje
Roška cesta 18
1330 Kočevje
ZD Murska Sobota
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota
ZD Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica
ZD Ormož
Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož
ZD Ravne na Koroškem
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
ZD Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
ZD Trbovlje
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
ZD Velenje
Vodnikova 1
3320 Velenje
Scroll to Top Skip to content