Domov » Kam po pomoč » Otroci in mladostniki

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. CDZOM si prizadeva za preprečevanje, pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic.

CDZOM delujejo v zdravstvenih domovih, na primarni zdravstveni ravni. Vsak center je odgovoren za področje večih zdravstvenih domov z 12.-16.000 otrok in mladostnikov.

Kako do pogovora v CDZOM?

V CDZOM lahko starše ali otroka usmeri otrokov izbrani zdravnik ali razvojni pediater, po pomoč vas lahko usmeri otrokov učitelj, lahko pa se starši za obisk dogovorite tudi sami. Če je mogoče, za pregled posredujte napotnico izbranega zdravnika.

Kako poteka proces podpore in strokovne pomoči?

Pred prvim pregledom v CDZOM boste v stiku z diplomirano medicinsko sestro, ki se bo z vami pogovorila o razlogih za iskanje pomoči in o morebitnih dosedanjih poskusih reševanja težav. Po potrebi se bo posvetovala s specialistom. Uvodni pogovor lahko opravite tudi po telefonu. Po uvodnem pogovoru boste prejeli datum za prvi pregled, ki bo namenjen opredelitvi težav in pripravi načrta obravnave.

Usmerili vas bodo k enemu ali k več strokovnjakom, ki delujejo v strokovnem timu Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Usposobljeni strokovnjaki nudijo z različnimi specialnimi znanji celostno pomoč pri reševanju težav. Na razgovor s strokovnjakom bo povabljen otrok ali mladostnik, v proces pomoči pa so večinoma aktivno vključeni tudi starši oz. otrokovi skrbniki in družina.

V strokovnem timu delujejo različni strokovnjaki, zdravnik – specialist otroške in mladostniške psihiatrije, klinični psiholog, psiholog, medicinska sestra, socialni delavec, (klinični) logoped, specialni pedagog in delovni terapevt.

Njihova pomoč je usmerjena v premagovanje učnih, čustvenih in vedenjskih težav, obvladovanje tikov, obsesivno kompulzivne motnje, tesnobnosti, motenj hranjenja, težav, povezanih z avtizmom in težav v razvoju pri predšolskih otrocih.

Pri tem se z namenom opolnomočiti otroka in njegovo družino povezujejo s pediatri in z dovoljenjem staršev, kadar je to potrebno, tudi z vzgojitelji v vrtcu ali s šolo in drugimi strokovnjaki. Kadar je to v otrokovo korist se povezujejo tudi s pristojnim Centrom za socialno delo.

Strokovnjaki, ki delujejo v CDZOM:

Zdravnik – specialist otroške in mladostniške psihiatrije

Vključen je lahko v opredelitev in oceno težav, s katerimi se srečujete, sodeluje lahko pri pripravi načrta obravnave in, kadar je potrebno, v obravnavi. Kot zdravnik specialist bo lahko predpisal zdravljenje z zdravili in poskrbel, da bo podprto s potrebnimi psihoedukativnimi in psihoterapevtskimi pristopi.

Specialist klinične psihologije

S pogovorom, opazovanjem in uporabo psihodiagnostičnih sredstev zbere informacije o otrokovem oziroma mladostnikovem mišljenju, čustvovanju in vedenju. Opravlja celostno kliničnopsihološko oceno otrokovih težav in sposobnosti ter sodeluje pri pripravi načrta obravnave. Izvaja z dokazi podprte individualne obravnave, kot so kognitivno-vedenjska terapija in družinske intervencije.

Psiholog

Z njim ste starši v stiku na rednih preventivnih psiholoških pregledih 3-letnih otrok, ko ocenjuje otrokov psihološki razvoj. Svetuje glede spodbujanja razvoja, odgovarja na vaša vprašanja in dileme. Otroke z razvojnimi odstopanji bo spremljal na kontrolnih pregledih. V sodelovanju s kliničnim psihologom opravlja preglede otrok in mladostnikov, oceno njihovih težav in sposobnosti. Sodeluje pri pripravi načrta in obravnavi, opravi psihološko diagnostiko razvojnih in učnih težav ter svetuje  glede ustrezne vzgoje in spodbujanja učenja.

Socialni delavec

Socialni delavec je pomemben član multidisciplinarnega tima. Pomoč vam lahko nudi pri reševanju stisk v družini ali širši skupnosti, ki obremenjujejo otroka in obremenjujoče vplivajo na njegov razvoj in delovanje.   V pomoč in usmeritev vam bo lahko pri oblikovanju načrta pomoči. Na voljo je lahko staršem v kriznih situacijah, ko potrebujejo takojšnji posvet, usmeritve in razbremenjujoče pogovore. Bo vaš in otrokov zagovornik. Seznanil vas bo lahko z vašimi pravicami v postopkih in storitvah, pri uveljavljanju različnih pravic s področja zdravstva, šolstva in socialnega varstva.

(Klinični) logoped

Izvaja preventivne logopedske preglede 5-letnih otrok. Prepoznava, preprečuje in odpravlja govorne (artikulacijske) težave ter jezikovne težave otroka ali mladostnika (kadar otrok ne govori ali je njegov govorno jezikovni razvoj zakasnel ali upočasnjen, uporablja skromno besedišče, kaže slovnične težave pri oblikovanju stavkov, opisovanju, pripovedovanju, razumevanju).

Specialni pedagog

V obravnavo je vključen pri otrocih s težavami na področju učenja. Otroku ali mladostniku pomaga pri razvoju grafomotorike, napredovanju pri branju in pisanju, osvajanju učinkovitih načinov učenja, premagovanja ovir do bolj zbranega dela ter učinkovitejši organiziranosti. Opredeljuje potrebe posameznega otroka in zanj priporoča ustrezne prilagoditve ter podpira starše s konkretnimi nasveti.

Delovni terapevt

Otroka in mladostnika podpira pri načrtovanju izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, zlasti pri zastavljanju in uresničevanju ciljev na področju skrbi zase, dela in učenja, prostočasnih aktivnosti in prijateljskih stikov, usmerjenih v spodbujanje njihove samostojnosti. V načrte krepitve njihove samostojnosti vključuje tudi starše.

Kdaj po pomoč?

Desetina otrok ima prepoznavno duševno motnjo, še več otrok in mladostnikov se srečuje s težavami v duševnem zdravju. Pomembno je, da jih pravočasno prepoznamo in ukrepamo. Strokovno pomoč poiščimo, kadar je otrokovo ali mladostnikovo vsakodnevno delovanje dalj časa ovirano ali nenadoma močno spremenjeno (doma, v vrtcu oz. šoli, prostočasnih dejavnostih, v stikih z drugimi). V ozadju sprememb so pogosto različne stresne, čustvene, razvojne motnje ali vedenjske težave.

V nujnih situacijah odreagirajmo takoj

Nujna je vsaka situacija, v kateri menimo, da je otrokovo zdravje ali življenje neposredno ogroženo. V primerih čustvenega ali telesnega nasilja, sumov na slabo ravnanje z otrokom ali izpostavljenost hudim stresnim dogodkom, v primeru prisotnosti samomorilnih mislih, samopoškodbenih namenov ali dejanj ali v primerih resnih groženj drugim – ukrepajmo takoj. Poiščimo pomoč pri izbranem zdravniku, v regionalnem Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov oziroma njegovih podpornih ambulantah, izven delovnega časa pa v dežurni pedopsihiatrični službi na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike (Zaloška 29, Ljubljana).

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:

Ljubljana: za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Zaloška 29, Ljubljana, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30;

Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30.

Seznam centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Podpeška cesta 14
1351 Brezovica pri Ljubljani
ZD Celje
Kersnikova 1a
3000 Celje
Zdravstveni dom Jesenice
Cesta maršala Tita 78
4270 Jesenice
ZD Murska Sobota
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota
ZD Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica
ZD Ormož
Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož
ZD dr. Franca Ambrožiča
Prečna ulica 2
6230 Postojna
ZD Ptuj
Raičeva ulica 6
2250 Ptuj
ZD Ravne na Koroškem
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
ZD Trbovlje
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
ZD Velenje
Vodnikova 1
3320 Velenje

Scroll to Top Skip to content