Domov » Moje duševno zdravje

Duševno zdravje je neločljiv del celostnega zdravja posameznika in je tudi vir blaginje. Je mnogo več, kot le odsotnost duševne bolezni. Za ljudi je pomembno stabilno duševno zdravje, ki vsebuje elemente, kot so zadovoljstvo, zadostno samospoštovanje, dobri odnosi z drugimi, zmožnost za delo ter sposobnost obvladovanja vsakdanjih izzivov in običajnih življenjskih problemov. V koncept duševnega zdravja sodi poleg zmožnosti za delo, tudi zmožnost za to, da smo v pristnih, čutečih odnosih z drugimi ljudmi.

Vsak izmed nas ima lahko tekom svojega življenja težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo naše vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija.

Duševno zdravje je poleg telesnega zdravja nujen pogoj za uspešno delovanje posameznika, pa tudi skupnosti in družbe kot celote. Ljudje veliko težje spregovorimo o duševnih težavah, s katerimi se soočamo, kot pa o telesnih. Zaradi različnih razlogov tako ljudje ne poiščemo ustrezne strokovne pomoči, ko jo potrebujemo. Ravno slednja pa je ključna za uspešno okrevanje ob težavah v duševnem zdravju.

Scroll to Top Skip to content