Domov » Moje duševno zdravje » O duševnem zdravju

Kaj je duševno zdravje?

Duševno zdravje je tesno povezano s telesnim zdravjem in socialnim blagostanjem. Definicija zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, ki ostaja nespremenjena že več kot 70 let, pravi da je zdravje stanje »popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne zgolj odsotnost bolezni ali betežnosti«. Želja po popolnem zdravju in sreči nam je sicer skupna vsem ljudem, vendar v resničnem življenju nikoli ni povsem dosegljiva. Stabilno duševno zdravje nam omogoča, da doživljamo življenje kot smiselno, da smo ustvarjalni in aktivni, ter da imamo zadovoljujoče odnose z drugimi ljudmi. Prisotnost duševne motnje ne pomeni nujno odsotnost duševnega blagostanja. Življenje z duševno motnjo je namreč lahko kakovostno, polno in ustvarjalno, prav tako pa odsotnost duševne motnje ne zagotavlja dobre kakovosti življenja.

Vsak posameznik se lahko znajde v duševni stiski ali težavah, vendar pa so te večinoma prehodne in jih ljudje premagajo sami ali s pomočjo bližnjih oseb, najpogosteje svojih družin in prijateljev. Kadar pa težave trajajo dlje časa in ovirajo posameznikovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Meja med duševnim zdravjem in duševno boleznijo ni jasno opredeljena, zato je bolje, da govorimo o kontinuumu. Vsi se v življenju soočimo vsaj z blažjimi težavami v duševnem zdravju, več kot tretjina pa nas bo doživela hude težave, zaradi katerih bomo potrebovali pomoč. Različne duševne stiske, ki jih poznamo iz vsakdanjega življenja, nam pomagajo razumeti ljudi, pri katerih so te težave hude in jih ovirajo pri njihovem delovanju.

Dejavniki, ki vplivajo na duševno zdravje

Stabilno duševno zdravje je odvisno od zunanjih dejavnikov (npr. dejavnikov stresa kot so telesne bolezni, zaposlitveni status, ekonomske razmere, v katerih živimo, odnosov v družini in okolju, v katerem živimo, zloraba psihoaktivnih snovi) in naših zmožnosti obvladovanja stresnih okoliščin, ki smo jim izpostavljeni. Posameznikova zmožnost spopadanja s stresom pa je odvisna od prirojenih in pridobljenih značilnosti ter spretnosti in od podpore, ki mu je na razpolago. Najpogosteje to podporo nudi družina, pa tudi delo, gmotna varnost in še množica drugih dejavnikov, ki jih poznamo iz vsakdanjega življenja, med katerimi je tudi sprejemanje s strani drugih ljudi.

Na večino dejavnikov, ki vplivajo na naše duševno zdravje, lahko vplivamo z različnimi ukrepi, ki krepijo moč in zmanjšujejo stres, ki smo mu izpostavljeni.

Scroll to Top Skip to content