Knjižnica gradiv

Domov » O programu » Knjižnica gradiv

V spodnji zbirki gradiv so zbrane informativne in poučne vsebine iz različnih področij duševnega zdravja. Gradiva so namenjena tako splošni kot strokovni javnosti. Prebirate lahko med zanimivimi brošurami, plakati, stripi, zloženkami, publikacijami, poročili ipd.
Za lažje navigiranje med posameznimi vsebinskimi področji in vrstami gradiv, si lahko pomagate s spodnjim iskalnikom.

Video animacija – Osredotočanje

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Matej Vinko, Vida Peternel, Saška Roškar, Helena Jeriček Klanšček, Alenka Tančič Grum

Animirana zgodba vodi skozi vajo osredotočanja 5-4-3-2-1, s katero lahko trenutne neprijetne misli umirimo s tem, da pozornost preusmerimo na dogajanje okoli.
Animacije naslavljajo stiske in strategije za krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Stiske so pogost del življenja in se včasih zdijo neobvladljive ter neznosne. Z animacijami skušamo mladostnikom, kakor tudi odraslim, pomagati razumeti, kaj vse vpliva na naše doživljanje, počutje in vedenje. Prikazujemo načine, kako se s stisko lahko soočimo, da dosežemo večjo umirjenost in lažje ukrepamo.

Video animacija – Opazovanje misli

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Matej Vinko, Vida Peternel, Saška Roškar, Helena Jeriček Klanšček, Alenka Tančič Grum

Animirana zgodba nagovarja k neobsojajočem opazovanju lastnih misli, čustev in telesnih občutkov, kar lahko pomaga pri spoprijemanju z nenehnim premlevanjem misli.
Animacije naslavljajo stiske in strategije za krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Stiske so pogost del življenja in se včasih zdijo neobvladljive ter neznosne. Z animacijami skušamo mladostnikom, kakor tudi odraslim, pomagati razumeti, kaj vse vpliva na naše doživljanje, počutje in vedenje. Prikazujemo načine, kako se s stisko lahko soočimo, da dosežemo večjo umirjenost in lažje ukrepamo.

Video animacija – Sočutje do sebe

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Matej Vinko, Vida Peternel, Saška Roškar, Helena Jeriček Klanšček, Alenka Tančič Grum

Animirana zgodba spodbuja k prijaznem odnosu in sprejemanju samega sebe za krepitev lastne samopodobe.
Animacije naslavljajo stiske in strategije za krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Stiske so pogost del življenja in se včasih zdijo neobvladljive ter neznosne. Z animacijami skušamo mladostnikom, kakor tudi odraslim, pomagati razumeti, kaj vse vpliva na naše doživljanje, počutje in vedenje. Prikazujemo načine, kako se s stisko lahko soočimo, da dosežemo večjo umirjenost in lažje ukrepamo.

Video animacija – Občutek nadzora

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Matej Vinko, Vida Peternel, Saška Roškar, Helena Jeriček Klanšček, Alenka Tančič Grum

Animirana zgodba spodbuja k opuščanju zaskrbljenega razmišljanja o stvareh, ki so izven našega nadzora ter usmerjanje pozornosti na področja, na katera lahko vplivamo.
Animacije naslavljajo stiske in strategije za krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Stiske so pogost del življenja in se včasih zdijo neobvladljive ter neznosne. Z animacijami skušamo mladostnikom, kakor tudi odraslim, pomagati razumeti, kaj vse vpliva na naše doživljanje, počutje in vedenje. Prikazujemo načine, kako se s stisko lahko soočimo, da dosežemo večjo umirjenost in lažje ukrepamo.

Brošura – Odzivanje v času krizne situacije in načini njenega obvladovanja

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Alenka Tančič Grum, Maja Roškar, Saška Roškar, Helena Jeriček Klanšček, Sara Kotar

V brošuri si lahko preberete o različnih načinih odzivanja v času krizne situacije. Opisani so možni odzivi ob začetku krizne situacije, med samim dogajanjem in po koncu krizne situacije. Navedeni so tudi koristni napotki za spoprijemanje s krizno situacijo.

Brošura – Kako dobro spati v obdobju epidemije koronavirusa

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Vita Štukovnik

V knjižici je predstavljen pomen spanja za telesno in duševno delovanje človeka. Opisani so posamezni napotki za to kako lahko sami poskrbimo za čim bolj kakovostno spanje. Izpostavljeni so tudi nekateri prepoznavni znaki nespečnosti in kako si lahko sami pomagamo ob soočanju z njo. Predstavljena so tudi kratka priporočila za spanje starejših.

Brošura – Življenje s skrbmi in anksioznostjo v času globalne negotovosti

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Matthew Whalley, Hardeep Kaur

Vodnik ponuja koristne informacije, ki so lahko v pomoč pri upravljanju s skrbmi in anksioznostjo v negotovih časih. Opisani so znaki anksioznosti, različne vrste zaskrbljenosti in možni načini za (samo)pomoč. Predstavljene so tudi različne vaje za spodbujanje sočutja do sebe in drugih v času težkih situacij.

Priročnik – Depresija in bipolarna motnja razpoloženja

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Mojca Zvezdana Dernovšek, Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar

V priročniku so predstavljeni vzroki, znaki, vrste in načini zdravljenja depresije in bipolarne motnje razpoloženja. Opisani so tudi načini kako lahko svojci pomagajo bližnjim ob soočanju z motnjami razpoloženja. Na koncu so navedene tudi uporabni viri kot so knjige, video gradiva in spletne strani, kjer lahko najdete še druge informacije o depresiji in bipolarni motnji razpoloženja.

Publikacija – Vodič po motnjah razpoloženja: poti iz labirintov

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Mojca Zvezdana Dernovšek, Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar

V vodiču so nazorno predstavljeni vzroki, simptomi, pojavne oblike ter načini zdravljenja anksioznih motenj, depresije in bipolarne motnje razpoloženja. Opisani so koraki za iskanje pomoči ter različni viri zdravljenja s stresom povezanih motenj. Izpostavljeni so nekateri praktični nasveti za pomoč sebi in bližnjim. Na koncu je predstavljen tudi program Omra, ki ponuja različne izobraževalne vsebine na temo ukrepanja ob soočanju z motnjami razpoloženja.

Zvočni posnetki – Vodene vaje čuječnosti

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Maja Bajt

Povezava vodi na spletno stran Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, ki ponuja glasovne posnetke vodenih vaj čuječnosti. S posnetki lahko izvajate krajše ali daljše sedeče in ležeče vaje čuječnosti, s katerimi krepite zavedanje sedanjega trenutka.

Video posnetki – Kako si pomagati v različnih čustvenih vrtincih

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Aleksandra Pokorn Meško

Preko povezave lahko dostopate do videoposnetkov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo o tem kako si pomagati v različnih čustvenih vrtincih, s katerimi se soočamo v tem času.

Zvočni posnetki – Vaje za samoumiritev

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Prvi program Radia Slovenija

Povezava vodi na spletno stran RTV SLO, kjer se odvija podkast z imenom Samoumiritev. Objavljenih je več glasovnih posnetkov o tem kako lahko učinkovito umirimo neprijetne misli, čustva in telesne občutke.

Knjižica – Izguba in žalovanje med pandemijo covida-19

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Daniela Ogliastri

Smernice nazorno predstavijo krizni dogodek ter opišejo soočanje z izgubo in žalovanjem. Podrobneje so izpostavljene nekatere ranljive skupine ljudi (otroci in mladostniki, različni odrasli, ljudje na poti, zdravstveni delavci), ki so še posebej izpostavljeni tveganju za (duševne) težave ob kriznih situacijah. Navedeni so načini podpore za vse, ki se soočajo z izgubo in žalovanjem. Smernice poudarjajo tudi skrb za osebje in prostovoljce v času krizne situacije.

Letak – Kako izkazati sočutje in podporo žalujočim v času epidemije

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Alan Wolfelt, Christine MacMillan

Preko kratkih napotkov so opisani koraki nudenja podpore žalujočim v času kriznih situacij (npr. epidemija COVID-19).

Priročnik – Ko te strese stres: Kako prepoznati in zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Mojca Zvezdana Dernovšek, Mateja Gorenc, Helena Jeriček

V priročniku so predstavljeni načini prepoznavanja in zdravljenja stresnih, anksioznih in depresivnih motenj. V vsakem poglavju je najprej pojasnjeno, kaj določena duševna motnja sploh je, zaradi česa nastane, kako jo prepoznamo in kako si pomagamo. Pri vsaki motnji je del besedila posvečen posebnostim motnje pri otrocih in mladostnikih. Priročnik ponuja tudi veliko grafičnih prikazov, shem in grafikonov za lažje razumevanje napisanega.

Brošura – Podpora otrokom in mladostnikom, ki jih skrbi COVID-19: nasveti za starše, skrbnike in strokovnjake

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Urban Horvat, Marija Anderluh, Jerica Radež

V brošuri so na enem mestu zbrani nekateri nasveti o tem, kaj lahko odrasli storimo, da pomagamo in podpremo otroke in mladostnike. Predstavljeni so napotki in koraki za pogovor ter popravljanje napačnih prepričanj otrok in mladostnikov o kriznih situacijah. Nanizanih je veliko koristnih povezav za mlajše in šolske otroke ter mladostnike.

Letak – Kako otrokom povedati novico o smrti bližnjega zaradi koronavirusne bolezni

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Dalton, L., Rapa, E., Channon-Wells, H., Davies, V., Stein, A.

Preko posameznih korakov so opisani načini kako otrokom sporočiti novico o smrti bližnje osebe. Navedeni so konkretni primeri stavkov, ki staršem lahko pomagajo pri tem, da novico otrokom predajo na čim bolj sočuten in razumljiv način, ki je primeren za njihovo starost.

Priročnik – Pogovor o samomoru: praktični priročnik za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Vita Poštuvan

Priročnik nazorno opisuje ozadje samomorilne stiske. Izpostavlja opozorilne znake, ki so značilni za samomorilni proces ter osmisli nekatera napačna prepričanja o samomorilni naravnanosti. V nadaljevanju so preko konkretnih primerov predstavljeni posamezni koraki za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih.

Priročnik – Krepitev duševnega zdravja na delovnem mestu (Program PSDT)

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Alenka Korez Gajšek, Julija Peklar

Priročnik orisuje področje duševnega zdravja in psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu. Predstavi razvoj, vpeljavo in vrednotenje programa PSDT, ki bo predstavljal sistematično in strokovno osnovano rešitev za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih.

Priročnik – Duševno zdravje na delovnem mestu

Avtorji / Uredniki / Kontaktne osebe: Maja Bajt, Helena Jeriček Klanšček, Karmen Britovšek

Priročnik daje uvid v posamezne duševne motnje in duševne bolezni, predvsem pa nakazuje izhodišča za preprečevanje in obvladovanje stresa in depresije. Bralcu preko vaj in vprašalnikov pomaga pri razumevanju svojega počutja na delovnem mestu. Seznani tudi z različnimi tehnikami sproščanja, čuječnosti, reševanja problemov, vse z namenom krepitve dobrega počutja in reševanja stisk na delovnem mestu in širše. Priročnik je namenjen tako delodajalcem kot zaposlenim.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content