Iskalnik ponudnikov za delovne organizacije

Projekt “Prehod mladih”

»Delo je rešitev in ne težava. «

Projekt "Prehod mladih" je glede na namen in cilje preventivni program, s katerim skrbimo za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami in njihovo večjo socialno vključenost, posledično pa skrbimo tudi za prevencijo težav na področju duševnega zdravja. Znotraj projekta nudimo različne storitve, s katerimi mladim s posebnimi potrebami pomagamo na njihovem prehodu iz šole na trg dela ali pa v nadaljnjo stopnjo šolanja. Pri tem upoštevamo potrebe mladih s posebnimi potrebami in istočasno iščemo njihove prednosti in tisto, kar lahko s svojim delom ponudijo tako delodajalcu kot tudi družbi.

Koordinator projekta: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji
Telefon:
01 280 3453

Vsebine:

 

Scroll to Top
Skip to content