Informativni spletni viri

COOL KIDS

Projekt Cool Kids je program premagovanja anksioznosti, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 7. do 17. leta ter njihovim staršem.

Program je bil v začetku 90. let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju in se danes izvaja v več kot 20 državah po svetu. V Sloveniji program izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter nekateri drugi svetovalni centri (Ljubljana, Maribor) in zdravstveni domovi po državi (Ljubljana, Velenje).

Strukturiran program Cool Kids za mlade z anksioznimi težavami ali motnjami je sestavljen iz najmanj desetih srečanj. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji.

Cilj programa je otroke in mladostnike učiti praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. Program kaže visoko uspešnost pri odpravljanju anksioznih motenj, sramežljivosti, zaskrbljenosti otrok in mladostnikov. Pripomore tudi k večjemu samozaupanju, krogu prijateljev ter šolski uspešnosti in prisotnosti.

Vse o programu in njegovem izvajanju v Sloveniji lahko najdete na www.coolkids.si
Spletna stran Cool Kids ponuja tudi uporabne vsebine o čustvih otrok in mladostnikov.

 

Scroll to Top
Skip to content