Informativni spletni viri

NEVERJETNA LETA

Program Neverjetna leta je razvojno orientiran program, ki je namenjen promociji socialnih, emocionalnih in akademskih kompetenc ter hkrati zmanjševanju čustvenih in vedenjskih težav otrok.

Program je razdeljen na samostojne sklope, ki se med seboj dopolnjujejo. Namenjeni so otrokom, njihovim staršem in učiteljem. Starši se v sklopu programa urijo v veščinah pozitivnega starševstva, učitelji se izobražujejo o vodenju razreda, otroci (4–8 let) pa se v t. i. Dino šoli učijo prepoznavati svoja čustva in reševati težave. Trenutno se izvaja v devetih enotah po Sloveniji.

Neverjetna leta je eden izmed programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. Raziskave kažejo, da so ti programi učinkoviti pri krepitvi veščin starševstva in vzgojnih veščin učiteljev, otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, uravnavanju čustev, pripravljenosti na šolo in zmanjševanju vedenjske problematike. Dokazano je, da programi izboljšujejo vedenje in počutje tudi do 80 % otrok, katerih starši in učitelji so vključeni v program.

Več o programu, posameznih treningih, načinih prijave in koristnih informacij za starše najdete na www.neverjetna-leta.si

 

Scroll to Top
Skip to content