Informativni spletni viri

Domov » Skrb za duševno zdravje » Informativni spletni viri » NISI OKEJ? POVEJ NAPREJ.

NISI OKEJ? POVEJ NAPREJ.

V času pandemije covida-19 je prišlo do porasta duševnih stisk in motenj, še posebej med mladimi. Vendar se kljub temu večji delež ljudi ne odloči poiskati strokovne pomoči za svoje stiske, vključno s tistimi, ki menijo, da bi jo potrebovali.

Kampanja Nisi okej? Povej naprej. je prva nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji. Glavni cilj kampanje je zmanjšati stopnjo stigme duševnega zdravja, nuditi nasvete za blaženje duševnih stisk in spodbuditi ljudi k iskanju pomoči. Preko različnih aktivnosti želimo doseči čim večje število prebivalstva, posebno pozornost pa želimo posvetiti mladim.

Osrednjo vlogo v kampanji imajo ambasadorji – osebe, ki imajo izkušnjo, oz. so svojci osebe z izkušnjo s težavami v duševnem zdravju. So glas kampanje in na podlagi njihovih izkušenj skupaj oblikujemo in načrtujemo aktivnosti.

V sklopu kampanje se izvajajo tudi številne raziskovalne aktivnosti, na podlagi katerih se konstantno prilagajajo in izboljšujejo aktivnosti za zagotovitev čim boljše učinkovitosti kampanje.

Več o celotni kampanji si lahko ogledate na spletni strani www.nisiokejpovejnaprej.si
Si želite prostovoljno pridružiti kampanji? Pišite na povejnaprej@nijz.si

 

Scroll to Top
Skip to content