Informativni spletni viri

OMRA

OMRA je akronim za program z naslovom Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja. Poglavitni cilj programa je seznaniti prebivalstvo, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti ter obvladovati motnje razpoloženja.

Preko ozaveščanja ljudi o duševnem zdravju in težavah si želi premagati nekatere izzive s področja razpoloženjskih motenj kot so hitra prepoznava težav, iskanje ustreznega zdravljenja, zniževanje stigme ter informiranje o različnih oblikah samopomoči.

Program je namenjen vsem, še posebej pa ranljivejšim skupinam, kot so otroci, mladostniki, starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in njihovi svojci, Romi, osipniki ter prebivalci raznolikih podeželskih okolij.

Spletna stran ponuja informacije o različnih oblikah težav in motenj v duševnem zdravju (npr. o stresu, anksioznosti, depresiji, bipolarni motnji razpoloženja, osebnostnih motnjah, zasvojenosti in stigmi), zapise osebnih zgodb, kontakte različnih virov pomoči ter poučna gradiva. Tam je možno najti tudi informacije o razpisanih delavnicah o različnih tematikah s področja duševnega zdravja (npr. motnje razpoloženja, stres, osebnostne motnje).

Spletna stran OMRA je dostopna na www.omra.si  
Aktualne video vsebine programa OMRA si lahko ogledate na naslednji povezavi.

 

Scroll to Top
Skip to content