Informativni spletni viri

SOPA

Projekt SOPA –  Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – si prizadeva za zmanjšanje čezmernega pitja alkoholnih pijač pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali za njegove svojce.

Osnovni namen projekta SOPA je pri vsakem izmed nas vzbuditi vprašanja o lastnem pivskem vedenju in odnosu do alkohola.

Projekt od leta 2016 pa do izteka poteka v obliki interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož in Ptuj.

Na spletni strani SOPA lahko preverite svoje znanje o dejstvih, vezanih na alkohol. Kratek vprašalnik omogoča tudi anonimno preverjanje ali spijemo preveliko količino alkohola glede na našo telesno sestavo in značilnosti. Na spletni strani so dostopni tudi različni informativni viri in brošure o škodljivem pitju alkohola ter možni viri pomoči pri tveganem pitju alkohola.

S tem želi projekt SOPA poskrbeti za to, da bi imel vsak član skupnosti dostop do potrebnih informacij o negativnih učinkih čezmernega pitja alkohola, kar lahko koristi tako posamezniku kot njegovim bližnjim. Glavni cilj projekta je tako predvsem ozaveščanje prebivalcev Slovenije o problematiki alkohola.

Več o projektu SOPA najdete na spletni strani www.sopa.si
Na spletni strani so na voljo tudi številna koristna in uporabna informativna gradiva.

 

Scroll to Top
Skip to content