Informativni spletni viri

ZDAJ.

ZDAJ – Zdravje danes za jutri je program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov. Njegovo osrednje sporočilo se glasi, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva.

Program se osredotoča na zdravstvene dejavnike kot so rast in razvoj, način življenja, ki vpliva na njihovo telesno, duševno in socialno zdravje. Namenjen je novorojenčkom, dojenčkom, predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom ter njihovim staršem.

Osnovni nameni Programa ZDAJ so:

  • varovanje in krepitev zdravja dojenčkov, otrok, mladostnikov in študentov;
  • aktivno spremljanje njihovega zdravja;
  • zmanjšanje umrljivosti, obolevnosti in invalidnosti zaradi bolezni, motenj, posledic prirojenih in pridobljenih nepravilnosti, poškodb, zastrupitev ter
  • medsebojno povezovanje.

S skrbjo za zdrav začetek življenja otrok in mladostnikov program ZDAJ izpolnjuje temeljne cilje zdravstva, saj je pravica do zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ena izmed njihovih temeljnih pravic. Program ZDAJ si prizadeva tudi za odpravljanje neenakosti in razlik v zdravju otrok in mladostnikov. S tem je lahko v veliko pomoč otrokom in mladostnikom pri doseganju zdravega življenjskega sloga, hkrati pa tudi njihovim staršem pri skrbi zanje.

Program obsega izvajanje različnih preventivnih in presejalnih pregledov ter obravnav, vzgojo za zdravje in različna izobraževanja. Preko spletne strani naslavlja različne dejavnike tveganja za zdravje otrok in mladostnikov. Spletna stran programa ZDAJ pa ponuja tudi bogato knjižnico vsebin, novic in informacij s področja preventive v telesnem in duševnem zdravju vse od načrtovanja nosečnosti do otrokovih mladostniških let.

Več o programu Zdaj. si lahko ogledate na spletni strani www.zdaj.net

 

Scroll to Top
Skip to content