Informativni spletni viri

ZDRAVA GLAVA

Spletna stran www.zdravaglava.si je leta 2019 nastala v okviru projekta študentov UL pod okriljem SiNAPSE, Slovenskega društva za nevroznanost. Ponuja na najnovejših dokazih utemeljene napotke za skrb za zdrave možgane, povzetke znanstvenih raziskav in zanimive novice iz možganoslovja, skozi vse to pa bralce navdušuje za znanost na splošno.

S temi informacijami si lahko pomagamo pri skrbi za zdrav življenjski slog, pri znanstvenem raziskovanju možganov ali pri kratkočasenju z zanimivimi in aktualnimi informacijami s področja preučevanja možganov.

Društvo SiNAPSA je v slovenski jezik prevedlo tudi uporabno knjižico Prvi koraki v nevroznanost, znanost o možganih, kjer so na bralcu prijazen način predstavljena različna področja o možganih v zdravju in bolezni. Izvedli so tudi prvo slovensko raziskavo o zanimanju javnosti za možgane, o uporabi znanstvenih spoznanj v skrbi za njihovo zdravje in o nevroznanosti na vzorcu slovenske laične javnosti. Ugotovitve te raziskave so objavljene v knjižici Zdravje možganov.

Po več informacij se lahko obrnete na spletno stran www.zdravaglava.si

 

Scroll to Top
Skip to content