Informativni spletni viri

ZDRAVE ŠOLE

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja na pobudo strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije.

Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol in se usmerila k razvojnim programom za promocijo zdravja na področju zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja skozi evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev oz. dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. Zasnovane so kot spodbudna okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov.

Več o Evropski in Slovenski mreži, vrednotah, ciljih in načinu delovanja izveste na spletni strani NIJZ Slovenska mreža zdravih šol.

 

Scroll to Top
Skip to content