Informativni spletni viri

ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu že vse od leta 2006 aktivno podpira razvoj in krepitev zmožnosti slovenskih vrtcev za oblikovanje takšnih okolij, ki dobro počutje in zdravje umeščajo med najbolj pomembne vrednote.

Program želi izboljšati zavedanje o pomembnosti vplivov v  najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje kasneje v življenju. Njegov glavni namen je spodbujanje varnega okolja slovenskih vrtcev, ki bodo predšolskim otrokom zagotovili pogoje za dobro počutje in zdravje.

Program Zdravje v vrtcu je zastavljen široko, saj naslavlja kronične nenalezljive bolezni (npr. nezdrava prehrana, telesna nedejavnost, duševno in čustveno zdravje otrok), poškodbe in zastrupitve ter nalezljive bolezni predšolskih otrok (npr. dobre higienske navade, prenos infekcij znotraj vrtčevskih skupin, promocija cepilnih programov).

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, se v program vključujejo različni strokovnjaki. Ustrezno znanje in dostop do ključnih informacij so osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

Program je podrobneje predstavljen na spletni strani NIJZ Zdravje v vrtcu.

 

Scroll to Top
Skip to content