Domov » Kam po pomoč » Centri za duševno zdravje » Otroci in mladostniki

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. CDZOM si prizadeva za preprečevanje, pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic.
CDZOM delujejo v zdravstvenih domovih, na primarni zdravstveni ravni. Vsak center je odgovoren za področje večih zdravstvenih domov z 12.-16.000 otrok in mladostnikov.

Kako poteka podpora in pomoč

Za pogovor s strokovnjaki v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov se lahko odloči otrok oziroma mladostnik sam, ali pa se po pomoč obrnejo njegovi starši/skrbniki. Za vstop v obravnavo ni nujno potrebna napotnica.
V center vas lahko usmeri tudi vaš osebni zdravnik, razvojni pediater, vzgojitelj, učitelj ali svetovalec, službe centra za socialno delo, izvajalci socialnovarstvenih programov in druge sodelujoče službe, ki pomagajo pri vzpostavljanju prvega stika z otrokom, mladostnikom ali staršem/skrbnikom.
Center sodeluje tudi z drugimi službami in organizacijami v lokalni skupnosti, ki prav tako lahko nudijo pomoč in podporo.

Na enem mestu vam je na voljo ekipa strokovnjakov:

 • medicinske sestre,
 • socialni delavci,
 • delovni terapevti,
 • logopedi,
 • specialni pedagogi,
 • psihologi,
 • otroški in mladostniški psihiatri.

Nudijo vam različne oblike pomoči:

 • podporo in zdravljenje,
 • podporo ostalim članom družine,
 • programe za starše in skrbnike,
 • svetovanje in izobraževanja,
 • individualno in skupinsko psihoterapijo.

Ob prvem stiku se boste o težavah pogovorili z medicinsko sestro in se dogovorili za termin prvega obiska centra. Na prvi obisk bo povabljen otrok oz. mladostnik, v proces pomoči pa so lahko vključeni tudi starši oz. skrbniki in celotna družina. Nato boste skupaj z ekipo sestavili najbolj optimalen načrt pomoči.

Kdaj po pomoč

Mnogokrat otroci ali mladostniki pri sebi zaznavajo dlje časa trajajoče osebne stiske, za katere sami ali s pomočjo bližnjih ne najdejo rešitve.
Zaskrbljujoče vedenje ali počutje (npr. doma, v vrtcu/ šoli, pri prostočasnih dejavnostih, v stiku z drugimi …) lahko opazijo tudi odrasli. Če se je vedenje nenadoma močno spremenilo ali če tako vedenje traja dlje časa, se je potrebno na to hitro odzvati. Pomembno je, da tovrstne težave pravočasno zaznamo in čimprej ukrepamo, saj zanje obstaja učinkovita strokovna pomoč.
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov nudi celostno in dostopno strokovno pomoč otrokom, mladostnikom in družinam v lokalnem okolju.

V nujnih situacijah odreagirajmo takoj

Nujna je vsaka situacija, v kateri menimo, da je otrokovo zdravje ali življenje neposredno ogroženo. V primerih čustvenega ali telesnega nasilja, sumov na slabo ravnanje z otrokom ali izpostavljenost hudim stresnim dogodkom, v primeru prisotnosti samomorilnih mislih, samopoškodbenih namenov ali dejanj ali v primerih resnih groženj drugim – ukrepajmo takoj. Poiščimo pomoč pri izbranem zdravniku, v regionalnem Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov oziroma njegovih podpornih ambulantah, izven delovnega časa pa v dežurni pedopsihiatrični službi na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike (Zaloška 29, Ljubljana).

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
Ljubljana: za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Zaloška 29, Ljubljana, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30;
Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30.

Seznam centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Podpeška cesta 14
1351 Brezovica pri Ljubljani
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Celje
ZD Celje
Gregorčičeva ulica 6
3000 Celje
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Domžale
ZD Domžale
Ljubljanska cesta 80
1230 Domžale
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Jesenice
ZD Jesenice
Cesta maršala Tita 78
4270 Jesenice
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Maribor
ZD Maribor
Vošnjakova ulica 2-4
2000 Maribor
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Murska Sobota
ZD Murska Sobota
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Nova Gorica
ZD Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ormož
ZD Ormož
Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Piran
ZD Piran
Cesta solinarjev 1
6320 Portorož
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Posavje
ZD Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Postojna
ZD dr. Franca Ambrožiča
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ptuj
ZD Ptuj
Raičeva ulica 6
2250 Ptuj
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ravne na Koroškem
ZD Ravne na Koroškem
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Škofja Loka
ZD Škofja Loka
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Trbovlje
ZD Trbovlje
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Velenje
ZD Velenje
Vodnikova 1
3320 Velenje

 

Scroll to Top
Skip to content