Centri za duševno zdravje odraslih

V  Centru za duševno zdravje odraslih (CDZO) lahko strokovno podporo in pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let, z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju.
CDZO delujejo v zdravstvenih domovih, na primarni zdravstveni ravni. Vsak center je odgovoren za področje več zdravstvenih domov in pokriva področje približno 64.000 odraslih.
CDZO omogočajo hitro in celostno odzivanje na stiske ljudi na svojem področju in s tem v največji možni meri preprečujejo, da bi se duševne stiske poglobile do take mere, da bi postale nujna in ogrožujoča stanja. Hitro odzivanje pomeni, da imajo ljudje s težavami v duševnem zdravju omogočeno zgodnje odkrivanje, zdravljenje ter preprečevanje poslabšanj težav v duševnem zdravju.

Kako poteka podpora in pomoč

Za pogovor s strokovnjaki v centru za duševno zdravje odraslih se lahko odloči vsak, ki doživlja duševno stisko. Pomoč in nasvet lahko poiščete tudi za svoje bližnje. Za vstop v obravnavo ni nujno potrebna napotnica.
V center vas lahko usmerijo tudi vaš osebni zdravnik, zdravniki specialisti, službe nujne medicinske pomoči, center za socialno delo, izvajalci socialnovarstvenih programov ali druge sodelujoče službe.
Center sodeluje tudi z drugimi službami in organizacijami v lokalni skupnosti, ki prav tako lahko nudijo podporo in pomoč.

Na enem mestu vam je na voljo ekipa strokovnjakov:

  • medicinske sestre,
  • socialni delavci,
  • delovni terapevti,
  • psihologi in
  • psihiatri.

Nudijo vam različne oblike pomoči:

  • podporo in zdravljenje,
  • podporo bližnjim,
  • svetovanje in izobraževanja,
  • psihoterapijo in skupinsko terapijo.

Ob prvem kontaktu se boste o vaših težavah pogovorili z medicinsko sestro in dogovorili za termin prvega obiska centra. Nato boste skupaj z ekipo dorekli za vas najbolj optimalen načrt pomoči.

Kdaj po pomoč?

Kadar pa opazimo, da nastalih težav sami ali ob pomoči drugih ne moremo razrešiti in nas obremenjujejo do te mere, da vidno poslabšujejo naše razpoloženje, mišljenje in vedenje, je zaradi njih slabše naše vsakodnevno delovanje, odnosi z bližnjimi in kakovost življenja, je smiselno poiskati strokovno pomoč.
Center za duševno zdravje odraslih nudi celostno in dostopno strokovno pomoč vsem, ki se soočajo z duševnimi stiskami ali potrebujejo nasvet, kako pomagati bližnjim.

V nujnih situacijah odreagirajmo takoj

Nujna je vsaka situacija, v kateri menimo, da je naše zdravje ali življenje oziroma zdravje ali življenje naših bližnjih ali drugih ljudi neposredno ogroženo.
V primeru življenje ogrožajočih zdravstvenih težav (npr. samomorilna ogroženost, telesne težave, ki ogrožajo življenje in zdravje) poiščimo pomoč pri izbranem zdravniku, v regionalnem Centru za duševno zdravje odraslih oziroma obstoječih službah ki obravnavajo nujna in krizna stanja (nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice), ki delujejo 24 ur dnevno, 7 dni v tednu.

Seznam centrov za duševno zdravje odraslih

Center za duševno zdravje odraslih Celje
ZD Celje
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Center za duševno zdravje odraslih Domžale
ZD Domžale
Kamniška cesta 19c
1230 Domžale
Center za duševno zdravje odraslih Kočevje
ZD Kočevje
Roška cesta 18
1330 Kočevje
Center za duševno zdravje odraslih Koper
ZD Koper
Zeleni park 2, Pristaniška ulica 6A
6000 Koper
Center za duševno zdravje odraslih Logatec
ZD Logatec
Tržaška cesta 18
1370 Logatec
Center za duševno zdravje odraslih Maribor
ZD Maribor
Sodna ulica 13
2000 Maribor
Center za duševno zdravje odraslih Murska Sobota
ZD Murska Sobota
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota
Center za duševno zdravje odraslih Nova Gorica
ZD Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih Ormož
ZD Ormož
Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož
Center za duševno zdravje odraslih Posavje
ZD Sevnica
Trg svobode 14
8290 Sevnica
Center za duševno zdravje odraslih Ptuj
ZD Ptuj
Raičeva ulica 6
2250 Ptuj
Center za duševno zdravje odraslih Ravne na Koroškem
ZD Ravne na Koroškem
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Center za duševno zdravje odraslih Tolmin
ZD Tolmin
Ulica Petra Skalarja 4
5220 Tolmin
Center za duševno zdravje odraslih Trbovlje
ZD Trbovlje
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Center za duševno zdravje odraslih Velenje
ZD Velenje
Vodnikova 1
3320 Velenje

 

Scroll to Top
Skip to content