Domov » Kam po pomoč » Mreža virov pomoči

Mreža virov pomoči na področju duševnega zdravja

Iščete pomoč v duševni stiski? Bi se zgolj radi s kom pogovorili, spoznali osebe s podobnimi izkušnjami in dilemami ali poiskali novo podporno okolje? V spodnjem iskalniku lahko interaktivno poiščete obliko pomoči ali podpore, ki najbolje ustreza vašim potrebam in geografski lokaciji. V našem seznamu izvajalcev so zbrane uradno registrirane zdravstvene in socialne storitve s področja pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitve duševnega zdravja, ki so v slovenskem prostoru na voljo uporabnikom brez plačila.
Seznam izvajalcev redno posodabljamo. V primeru nedelujočih ali netočnih povezav in podatkov nas o tem lahko obvestite na mira@nijz.si

Pozor – storitve telefonskega svetovanja so neplačljive, impulzi, uporabljeni za telefonski pogovor, pa se pri nekaterih izvajalcih obračunavajo.

Ob nujnih in za življenje ter zdravje ogrožajočih stanjih poiščite pomoč v urgentnih centrih
oziroma pokličite nujno medicinsko pomoč na 112.

Seznam izvajalcev v mreži virov pomoči je na voljo tudi v obliki PDF knjižice primerne za tisk za vsako zdravstveno regijo.

Pridobivanje podatkov …

Poiščite vire pomoči glede na vaše potrebe
Izberite regijo, obliko pomoči in ciljno skupino. V kolikor vaš izbor ne bo ponudil ustreznih zadetkov, prilagodite iskalne pojme.

Zdravstveni dom Sežana

Dispanzer za mentalno zdravje

Partizanska 24, 6210 Sežana

Oblika pomoči: Psihološka pomoč in svetovanje

Center za socialno delo Posavje (Brežice, Krško, Sevnica)

Koordinacija obravnave v skupnosti

Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško

Oblika pomoči: Koordinacija psihiatrične pomoči in zdravljenja v skupnosti

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Sevnica

Območni center

Glavni trg 44, 8290 Sevnica

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Center za socialno delo Ljubljana, enota Moste Polje

Enota centra

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Društvo Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju

Svetovalnica in zagovorništvo Ljubljana

Zaloška 40, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Pomoč pri uveljavljanju in varovanju pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, treningi asertivnosti in krepitve moči ter informiranje, svetovanje, skupine za samopomoč ter psihoedukativne delavnice za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in svojce

Logout - center pomoči pri prekomerni rabi interneta, enota Radeče

Svetovalnica

Ulica OF 8, 1433 Radeče

Oblika pomoči: Podpora pri zdravljenju digitalne zasvojenosti in zmanjševanju digitalne preobremenjenosti, podpora žrtvam spletnega nasilja, informiranje, skupina za starše

Zdravstveni dom Škofja Loka

Razvojna ambulanta

Stara cesta 10, 4221 Škofja Loka

Oblika pomoči: Zgodnja obravnava otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in z rizičnimi dejavniki

Center za socialno delo Koroška, Enota Dravograd

Enota centra

Meža 4, 2370 Dravograd

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ ZA ODRASLE

AMBULANTA - NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Bohoričeva 4, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: NUJNO ZDRAVLJENJE, NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Nadškofijska Karitas Maribor - Sprejem in svetovanje

Sprejemna pisarna in svetovalni center

Strossmayerjeva ulica 15, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč v stiski, materialna pomoč, pomoč materam v stiski

Društvo za nenasilno komunikacijo - Novo mesto

Program Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje

Resslova ulica 7b - program se izvaja v Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, 8000 Novo mesto

Oblika pomoči: Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje, individualno in skupinsko delo

Center za socialno delo Zasavje, Trbovlje

Območni center in enota centra

Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik

Enota centra

Log 9, 1430 Hrastnik

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za socialno delo osrednja Slovenija - Zahod, enota Ribnica

Enota centra

Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za družine HARMONIJA

Center za družine

Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Oblika pomoči: Svetovanje družinam in mladim, organizirane prostočasne in izobraževalne aktivnosti ter kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Center za socialno delo Zasavje, enota Zagorje ob Savi

Enota centra

Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob savi

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ajdovščina

Območni center

Tovarniška cesta 3 g, 5270 Ajdovščina

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Zdravstveni dom Nova Gorica - CDZO

Center za duševno zdravje odraslih Nova Gorica

Lokacija ambulante: Ulica Gradnikove brigade 7, lokacija skupnostne ambulante: Bidovčeva 4, 5000 Nova Gorica

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic

Mladinski center Dravinjske doline

Mladinski center

Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice

Oblika pomoči: Mladinsko delo, organizirane aktivnosti, svetovanje, kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Klub SMC Kodeljevo

Mladinski center

Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Zdravstveni dom Metlika

Dispanzer za mentalno zdravje

Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika

Oblika pomoči: Logopedska pomoč in svetovanje

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja

Stanovanjska skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju

Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota

Oblika pomoči: Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Nebojse.si - društvo DAM

Spletna stran za informiranje o depresivnih in anksioznih motnjah

Oblika pomoči: Informiranje in svetovanje o duševnih težavah in motnjah, viri pomoči, forum

Center za socialno delo Severna Primorska, enota Idrija - Skupina

Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju

Vojkova ulica 2 a, 5280 Idrija

Oblika pomoči: Skupina za samopomoč za osebe s težavami v duševnem zdravju

Mestna zveza upokojencev Ljubljana

Dnevni center aktivnosti za starejše (DCA)

Ulica Janeza Pavla II. 4, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Različne aktivnosti, svetovanje za starejše občane, druženje

Društvo zdravljenih alkoholikov Obala

Svetovalnica

Sečovlje 102, 6333 Sečovlje

Oblika pomoči: Svetovanje in rehabilitacija zdravljenih alkoholikov ter njihovih družinskih članov

Center za socialno delo Celje, enota Laško

Enota centra

Kidričeva ulica 2a, 3270 Laško

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI (Divača, Gorjansko, Ilirska Bistrica, Mali Dol, Podgrad, Postojna)

Stanovanjska skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju

Štorje 26, 6210 Sežana

Oblika pomoči: Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Center za socialno delo Ljubljana

Krizni center za mlade

Podmilščakova ulica 20, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Kratkotrajna varna namestitev za mladoletne žrtve nasilja ali zanemarjanja

Telefon za psihološko oporo ob poplavah - Društvo psihologov Slovenije

Telefonsko svetovanje v duševni stiski

Oblika pomoči: Pomoč, podpora in svetovanje v duševni stiski prizadetim v naravni nesreči in njihovim bližnjim

Večgeneracijski center Posavje

Večgeneracijski center

Cesta krških žrtev 44, 8270 Krško

Oblika pomoči: Druženje in krepitev socialne mreže različnih oblik družin ali posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja - Stanovanjska skupina Maribor

Stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju

Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Mladinski center Litija

Mladinski center

Ponoviška cesta 12, 1270 Litija

Oblika pomoči: Kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Center za socialno delo Spodnje Podravje - Ormož

Enota centra

Ptujska cesta 12, 2270 Ormož

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Mladinski center Ormož

Svetovalnica

Grajski trg 3, 2270 Ormož

Oblika pomoči: Svetovanje in informiranje za mladostnike

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper

Center dnevnih aktivnosti za starejše občane

Cesta Zore Perello - Godina 3, 6000 Koper

Oblika pomoči: Različne aktivnosti, svetovanje za starejše občane, druženje

Zdravstveni dom Nova Gorica - CKZ

Center za krepitev zdravja

Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Oblika pomoči: Psihoedukacija s področja krepitve duševnega zdravja

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ormož

Območni center

Ptujska cesta 8f, 2270 Ormož

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

SMC Rakovnik

Mladinski center

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Kreativno preživljanje prostega časa za mlade