Domov » Kam po pomoč » Mreža virov pomoči

Mreža virov pomoči na področju duševnega zdravja

Iščete pomoč v duševni stiski? Bi se zgolj radi s kom pogovorili, spoznali osebe s podobnimi izkušnjami in dilemami ali poiskali novo podporno okolje? V našem seznamu izvajalcev so zbrane uradno registrirane zdravstvene in socialne storitve s področja pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitve duševnega zdravja, ki so v slovenskem prostoru na voljo uporabnikom brez plačila. V nadaljevanju boste našli sezname izvajalcev v obliki knjižic, primernih za tisk, in interaktivni iskalnik, s katerim lahko poiščete obliko pomoči ali podpore, ki najbolje ustreza vašim potrebam in geografski lokaciji. V primeru nedelujočih ali netočnih povezav in podatkov nas o tem lahko obvestite na mira@nijz.si

Pozor: storitve telefonskega svetovanja so neplačljive, impulzi, uporabljeni za telefonski pogovor pa se pri nekaterih izvajalcih obračunavajo.

Ob nujnih in za življenje ter zdravje ogrožajočih stanjih poiščite pomoč v urgentnih centrih
oziroma pokličite nujno medicinsko pomoč na 112.

Seznam izvajalcev v mreži virov pomoči je na voljo tudi v obliki PDF knjižice primerne za tisk za vsako zdravstveno regijo. Posodabljamo ga enkrat letno.

Pridobivanje podatkov …

Poiščite vire pomoči glede na vaše potrebe
Izberite regijo, obliko pomoči in ciljno skupino. V kolikor vaš izbor ne bo ponudil ustreznih zadetkov, prilagodite iskalne pojme.

Društvo zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica

Program Rehabilitacija

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

Oblika pomoči: Svetovanje in rehabilitacija zdravljenih alkoholikov ter njihovih družinskih članov

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka svetovalnica Tolmin

Brunov drevored 13, 5220 Tolmin

Oblika pomoči: Individualna ali skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Spominčica - Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci, Novo mesto

Svetovalnica

Koštialova ulica 20, 8000 Novo mesto

Oblika pomoči: Pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem pri obravnavi, sporazumevanju in negi bolnika

Zdravstveni dom Piran - CKZ

Center za krepitev zdravja

Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož

Oblika pomoči: Psihoedukacija s področja krepitve duševnega zdravja, svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

Zdravstveni dom Koper - CDZO

Center za duševno zdravje odraslih Koper

Zeleni Park 2, Pristaniška ulica 6A, 6000 Koper

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka svetovalnica Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Zdravstveni dom Piran - CDZOM

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Piran

Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic

Zavod Samarijan - Karitas - Solkan

Materinski dom Solkan

Skalniška cesta 1, 5250 Solkan

Oblika pomoči: Varna nastanitev ter psihosocialna pomoč in podpora za matere z mladoletnimi otroki do 14. leta starosti in nosečnice

Zdravstveni dom Ptuj - CDZOM

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic

Center za socialno delo Maribor - Dnevni center PIKA

Dnevni center za otroke in mladostnike

Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora, aktivno preživljanje prostega časa, preprečevanje odklonskega vedenja

Superego d.o.o.

Psihiatrična ambulanta

Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Oblika pomoči: Psihiatrična pomoč in zdravljenje

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Slovenj Gradec

Območni center

Celjska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Zdravstveni dom Metlika

Dispanzer za mentalno zdravje

Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika

Oblika pomoči: Logopedska pomoč in svetovanje

Društvo POT - Pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim (Ilirska Bistrica, Pivka)

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog, njihove bližnje in druge

Levstikova ulica 3, 6250 Ilirska Bistrica

Oblika pomoči: Psihosocialna podpora in svetovanje uporabnikom prepovedanih drog in zagovorništvo; individualno in skupinsko delo

Zdravstveni dom Postojna - CKZ

Center za krepitev zdravja

Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Oblika pomoči: Psihoedukacija s področja krepitve duševnega zdravja, svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

Oblika pomoči: Zgodnja obravnava otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in z rizičnimi dejavniki

Center za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod (Domžale, Kamnik, Litija)

Koordinacija obravnave v skupnosti

Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

Oblika pomoči: Koordinacija psihiatrične pomoči in zdravljenja v skupnosti

Psihiatrična bolnišnica Vojnik - Klinični psiholog

Kliničnopsihološke ambulante

Celjska cesta 37, 3212 Vojnik

Oblika pomoči: Psihološka pomoč in svetovanje, psihoterapija

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika 

Mladinski center

Mestni trg 24, 8330 Metlika

Oblika pomoči: Mladinsko delo, organizirane aktivnosti, svetovanje, karierni razvoj, ustvarjalno preživljanje prostega časa

Zdravstveni dom Radovljica

Kliničnopsihološka ambulanta

Kopališka ulica 7, 4240 Radovljica

Oblika pomoči: Psihološka pomoč in svetovanje

Zdravstveni dom Murska Sobota

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Oblika pomoči: Zgodnja obravnava otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in z rizičnimi dejavniki

Zdravstveni dom Kranj - CKZ

Center za krepitev zdravja

Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

Oblika pomoči: Psihoedukacija s področja krepitve duševnega zdravja, svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Murska Sobota

Območni center

Staneta Rozmana 3, 9000 Murska Sobota

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje

Dnevni center za osebe s težavmi v duševnem zdravju Novo mesto

Kandijska cesta 5, 8000 Novo mesto

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora pri vključevanju v skupnost za osebe s težavami v duševnem zdravju

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Slovenjske Konjice

Območni center

Stari trg 41, 3210 Slovenske Konjice

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč Slovenije

Svetovalnica za žrtve kaznivih dejanj

Cigaletova 7, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Svetovanje, infomiranje, psihosocilana podpora ter brezplačna pravna pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Postojna

Tržaška cesta 34a, 6230 Postojna

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora pri vključevanju v skupnost za osebe s težavami v duševnem zdravju

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Postojna-Pivka

Območni center

Kolodvorska 5/b, 6230 Postojna

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Center za socialno delo Ljubljana, enota Šiška

Enota centra

Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Zdravstveni dom Ormož - Razvojna ambulanta

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Oblika pomoči: Zgodnja obravnava otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in z rizičnimi dejavniki

Mladinski center Krško

Mladinski center

Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško

Oblika pomoči: Mladinsko delo, organizirane aktivnosti, svetovanje, kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Klub zdravljenih alkoholikov Logatec

Program Rehabilitacija

Notranjska c. 2, p.p. 6, 1370 Logatec

Oblika pomoči: Svetovanje in rehabilitacija zdravljenih alkoholikov ter njihovih družinskih članov

Dom upokojencev Gradišče - Dnevni center Mavrica

Dnevni center za starejše

Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk

Oblika pomoči: Dnevno varstvo za starejše občane

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Materinski dom Kranj

Materinski dom

p.p. 243, 4001 Kranj

Oblika pomoči: Varna nastanitev ter psihosocialna pomoč in podpora za matere z mladoletnimi otroki

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Domžale

Območni center

Ljubljanska 34, 1230 Domžale

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja

Pisarna za informiranje in svetovanje Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19a, 8340 Črnomelj

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora osebam s težavami v duševnem zdravju ter njihovim svojcem

Psihiatrična bolnišnica Idrija - Gerontopsihiatrija

Psihiatrična ambulanta

Pot svetega Antona 4, 5280 Idrija

Oblika pomoči: Gerontopsihiatrična pomoč in zdravljenje

Center za socialno delo Severna Primorska, enota Idrija

Dnevni center za mlade

Ulica IX korpusa 17, 5280 Idrija

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora, aktivno preživljanje prostega časa, preprečevanje odklonskega vedenja

Center za družine Ormož

Center za družine

Vrazova ulica 12, 2270 Ormož

Oblika pomoči: Druženje in krepitev socialne mreže različnih oblik družin ali posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih