Domov » Kam po pomoč » Mreža virov pomoči

Mreža virov pomoči na področju duševnega zdravja

Iščete pomoč v duševni stiski? Bi se zgolj radi s kom pogovorili, spoznali osebe s podobnimi izkušnjami in dilemami ali poiskali novo podporno okolje? V spodnjem iskalniku lahko interaktivno poiščete obliko pomoči ali podpore, ki najbolje ustreza vašim potrebam in geografski lokaciji. V našem seznamu izvajalcev so zbrane brezplačne zdravstvene ter socialne storitve s področja pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitve duševnega zdravja.
Seznam izvajalcev redno posodabljamo. V primeru nedelujočih ali netočnih povezav in podatkov nas o tem lahko obvestite na mira@nijz.si

Ob nujnih in za življenje ter zdravje ogrožajočih stanjih poiščite pomoč v urgentnih centrih
oziroma pokličite nujno medicinsko pomoč na 112.

Pridobivanje podatkov …

Poiščite vire pomoči glede na vaše potrebe
Izberite regijo, obliko pomoči in ciljno skupino. V kolikor vaš izbor ne bo ponudil ustreznih zadetkov, prilagodite iskalne pojme.

Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč Maribor, Svetovanje in podpora pri demenci –DeCo

Svetovalnica

Borova vas 5, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Informiranje, svetovanje in podpora osebam z demenco in njihovim svojcem

Ambulanta za klinično psihologijo, Marjeta Orešnik Žalig

Kliničnopsihološka ambulanta

Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota

Oblika pomoči: Psihološka pomoč in svetovanje

Animula, center za otroško in mladostniško psihiatrijo d. o. o.

Pedopsihiatrična ambulanta

Dunajska cesta 31, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Psihiatrična pomoč in zdravljenje

ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči, Kapljica – pomoč žrtvam nasilja

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora žrtvam nasilja in zlorab

Bolnišnica Sežana

Psihiatrična ambulanta

Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana

Oblika pomoči: Psihiatrična pomoč in zdravljenje

Celjski mladinski center

Mladinski center

Mariborska cesta 2, 3000 Celje

Oblika pomoči: Mladinsko delo, organizirane aktivnosti, svetovanje, kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Center mladih Koper

Mladinski center

Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper

Oblika pomoči: Mladinsko delo, organizirane aktivnosti, svetovanje, karierni razvoj, ustvarjalno preživljanje prostega časa

Center Šteker – Izštekaj se

Svetovalnica

Slovenska 44, 9000 Murska Sobota

Oblika pomoči: Svetovanje in pomoč pri vključevanju v resnično življenje zasvojenim z digitalnimi tehnologijami in njihovim ključnim bližnjim

Center Za izobraževanje in kulturo Trebnje

Javni zavod za izobraževanje odraslih

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

Oblika pomoči: Izobraževalno, informacijsko in svetovalno središče za izobraževanje odraslih

Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor

Svetovalnica za otroke in mladostnike

Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in svetovanje za otroke, mladostnike in starše

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Celje

Psihološka posvetovalnica

Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka posvetovalnica Idrija

Mestni trg 1, 5280 Idrija

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Idrija

Psihološka posvetovalnica

Mestni trg 1, 5280 Idrija

Oblika pomoči: Individualna ali skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Kranj

Psihološka posvetovalnica

Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Laško

Psihološka posvetovalnica

Mestna ulica 2, 3270 Laško

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka posvetovalnica Ljubljana

Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Maribor

Psihološka posvetovalnica

Ljubljanska ulica 4, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Nova Gorica

Psihološka posvetovalnica

Tumova ulica 5, 5000 Nova Gorica

Oblika pomoči: Individualna ali skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka posvetovalnica Novo mesto

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka posvetovalnica Portorož

Liminjanska 96, 6320 Portorož

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka posvetovalnica Postojna

ZD Postojna, Prečna ul.2, 6230 Postojna

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Sevnica

Psihološka posvetovalnica

Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka posvetovalnica Slovenj Gradec

Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet - enota Tolmin

Psihološka posvetovalnica

Brunov drevored 13, 5220 Tolmin

Oblika pomoči: Individualna ali skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka posvetovalnica Zagorje ob Savi

Borisa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob savi

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za psihološko svetovanje Posvet

Psihološka svetovalnica Murska Sobota

Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota

Oblika pomoči: Individualna in skupinska obravnava posameznikov, parov in družin v čustveni stiski

Center za sluh in govor Maribor - zdravstvena enota

Psihološka diagnostika in terapija

Vinarska ul. 6, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Izvajanje preventivnih sistematskih psiholoških pregledov, psihološka pomoč in svetovanje, logopedska pomoč

Center za socialno delo Celje - Koordinacija obravnave v skupnosti

Koordinacija obravnave v skupnosti

Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Oblika pomoči: Koordinacija psihiatrične pomoči in zdravljenja v skupnosti

Center za socialno delo Celje - Koordinator za preprečevanje nasilja

Koordinacija preprečevanja nasilja

Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Oblika pomoči: Pomoč in podpora žrtvam nasilja ter delo s povzorčitelji nasilja, interventna služba

Center za socialno delo Celje - Krizni center Celje

Krizni center za mlade

Ipavčeva ulica 8, 3000 Celje

Oblika pomoči: Kratkotrajna varna namestitev za mladoletne žrtve nasilja ali zanemarjanja

Center za socialno delo Celje - Območni center

Območni center in enota centra

Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za socialno delo Celje, enota Laško

Enota centra

Kidričeva ulica 2a, 3270 Laško

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za socialno delo Celje, enota Laško: Hiša generacij Laško

Medgeneracijski center

Savinjsko nabrežje 6, 3270 Laško

Oblika pomoči: Dnevne aktivnosti za starejše z vključevanjem mlajših generacij za preprečevanje socialne izključenosti in ohranjanje zdravja

Center za socialno delo Celje, enota Šentjur pri Celju

Enota centra

Drofenikova ulica 12, 3230 Šentjur pri Celju

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za socialno delo Celje, enota Slovenske Konjice

Enota centra

Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za socialno delo Celje, enota Šmarje pri Jelšah

Enota centra

Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina (Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Metlika)

Koordinacija obravnave v skupnosti

Resslova ulica 7b, 8000 Novo mesto

Oblika pomoči: Koordinacija psihiatrične pomoči in zdravljenja v skupnosti

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina (Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Metlika)

Koordinacija preprečevanja nasilja

Resslova ulica 7b, 8000 Novo mesto

Oblika pomoči: Pomoč in podpora žrtvam nasilja ter delo s povzorčitelji nasilja, interventna služba

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje

Enota centra

Goliev trg 11, 8210 Trebnje

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve, javna pooblastila, naloge po zakonu; programi pomoč pri izvajanju programa za družine, socialno vključevanje ranljivih skupin, skupina za pomoč ženskam žrtvam nasilja.