Mreža virov pomoči

Domov » Kam po pomoč » Mreža virov pomoči

Mreža virov pomoči na področju duševnega zdravja

Iščete pomoč v duševni stiski? Bi se zgolj radi s kom pogovorili, spoznali osebe s podobnimi izkušnjami in dilemami ali poiskali novo podporno okolje? V našem seznamu izvajalcev so zbrane uradno registrirane zdravstvene in socialne storitve s področja pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitve duševnega zdravja, ki so v slovenskem prostoru na voljo uporabnikom brez plačila. V nadaljevanju boste našli sezname izvajalcev v obliki knjižic, primernih za tisk, in interaktivni iskalnik, s katerim lahko poiščete obliko pomoči ali podpore, ki najbolje ustreza vašim potrebam in geografski lokaciji. V primeru nedelujočih ali netočnih povezav in podatkov nas o tem lahko obvestite na mira@nijz.si

Pozor: storitve telefonskega svetovanja so neplačljive, impulzi, uporabljeni za telefonski pogovor pa se pri nekaterih izvajalcih obračunavajo.

Ob nujnih in za življenje ter zdravje ogrožajočih stanjih poiščite pomoč v urgentnih centrih
oziroma pokličite nujno medicinsko pomoč na 112.

Seznam izvajalcev v mreži virov pomoči je na voljo tudi v obliki PDF knjižice primerne za tisk za vsako zdravstveno regijo. Posodabljamo ga enkrat letno. Do knjižice dostopate s klikom na kvadratek imena zdravstvene regije – npr. Kranj za Gorenjsko regijo.

Pridobivanje podatkov …

Poiščite vire pomoči glede na vaše potrebe
Izberite regijo, obliko pomoči in ciljno skupino. V kolikor vaš izbor ne bo ponudil ustreznih zadetkov, prilagodite iskalne pojme.

Center za socialno delo Posavje (Brežice, Krško, Sevnica)

Koordinacija preprečevanja nasilja

Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško

Oblika pomoči: Pomoč in podpora žrtvam nasilja ter delo s povzročitelji nasilja, interventna služba

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenaracijsko sožitje

Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Resljeva cesta 11, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Različne aktivnosti, svetovanje za starejše občane, druženje

Zgornjesavinjski zdravstveni dom

Psihološka ambulanta

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

Oblika pomoči: Psihološki pregledi predšolskih otrok

Zdravstveni dom Kranj - CPZOPD

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Zdravstveni dom Lendava

Dispanzer za mentalno zdravje

Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava

Oblika pomoči: Psihološka pomoč in svetovanje

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ravne na Koroškem

Območni center

Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Mladinski center Šentjur

Mladinski center

Mestni trg 2, 3230 Šentjur

Oblika pomoči: Kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Psihiatrična bolnišnica Vojnik - Klinični psiholog

Kliničnopsihološke ambulante

Celjska cesta 37, 3212 Vojnik

Oblika pomoči: Psihološka pomoč in svetovanje, psihoterapija

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Litija

Območni center

Trg na stavbah 1, 1270 Litija

Oblika pomoči: Preprečevanje in lajšanje socialne stiske, zaščita življenja in zdravja

Javni zavod Mladinski center Medvode

Dnevni center za mlade Bivak, Klub Jedro

Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode

Oblika pomoči: Socialno-varstveni preventivni program, Kreativno preživljanje prostega časa

Center za socialno delo Spodnje Podravje - Ormož

Enota centra

Ptujska cesta 8c, 2270 Ormož

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Zdravstveni dom Škofja Loka - ZVC

Zdravstveno vzgojni center

Kidričeva cesta 1, 4221 Škofja Loka

Oblika pomoči: Psihoedukacija s področja krepitve duševnega zdravja, svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

ZPM Ljubljana Moste Polje

Program Volja vselej najde pot

Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Program Volja vselej najde pot: psihocialna in humanitarna pomoč družinam v socialni stiski

Zdravstveni dom Črnomelj - CKZ

Center za krepitev zdravja

Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Oblika pomoči: Psihoedukacija s področja krepitve duševnega zdravja, svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

Zdravstveni dom Tolmin - CDZO

Center za duševno zdravje odraslih Tolmin

Prešernova ulica 6a, 5220 Tolmin

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic

Društvo Srečanje - Pomoč odvisnikom in njihovim družinam

Društvo Krško

Cesta Krških žrtev 44, 8270 Krško

Oblika pomoči: Svetovanje in obravnava zasvojenih oseb ter svojcev, individualno in skupinsko delo

Društvo Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju - Zagovorništvo Prevalje

Zagovorništvo za osebe s težavami v duševnem zdravju v Koroški regiji

Trg 20, 2391 Prevalje

Oblika pomoči: Pomoč pri uveljavljanju in varovanju pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, treningi asertivnosti in krepitve moči ter informiranje.

Javni zavod Mladi zmaji-ČMC Črnuče

Center za kakovostno preživljanje prostega časa

Dunajska cesta 367, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Programi, izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, aktivna udeležba mladih v družbenem dogajanju

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika

Enota centra

Naselje Borisa Kidriča 5a, 8330 Metlika

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve, javna pooblastila, naloge po zakonu

CIRIUS Kamnik - Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje

Psihološka služba

Novi trg 43 a, 1241 Kamnik

Oblika pomoči: Psihološka pomoč in svetovanje za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja za območje PK Ljubljana

Varstvo pacientovih pravic na področju duševnega zdravja Ljubljana

Oblika pomoči: Varovanje pravic, koristi in interesov oseb s težavami v duševnem zdravju

Mladinski center Žalec

Mladinski center

Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec

Oblika pomoči: Mladinsko delo, organizirane aktivnosti, svetovanje, kreativno preživljanje prostega časa za mlade

Socialno varstveni zavod Hrastovec, Center starejših Hodoš

Posebni socialno varstveni zavod

Hodoš 55, 9205 Hodoš

Oblika pomoči: Institucionalno varstvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in osebe z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoju

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Območna društva

Vse lokacije in kontakti društev so na voljo na spletni strani,

Oblika pomoči: Celostna pomoč in podpora družinam v trenutni ali dolgotrajni stiski, organizirane dejavnosti za otroke

Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje - Dnevni center Maribor

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju

Cesta proletarskih brigad 61, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora pri vključevanju v skupnost za osebe s težavami v duševnem zdravju

Center za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod (Domžale, Kamnik, Litija)

Koordinacija obravnave v skupnosti

Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

Oblika pomoči: Koordinacija psihiatrične pomoči in zdravljenja v skupnosti

Center za socialno delo Južna Primorska, Regijska varna hiša Kras

Varna hiša

Kosovelova 4/b, 6210 Sežana

Oblika pomoči: Varna nastanitev ter psihosocialna pomoč in podpora za ženske žrtve nasilja in njihove otroke

Zdravstveni dom Murska Sobota - CDZOM

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Murska Sobota

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic

Študijsko-raziskovalni center za družino, enota Domžale

Svetovalnica za žrtve nasilja

Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale

Oblika pomoči: Svetovanje in informiranje za žrtve nasilja ter družine, individualno in skupinsko delo, delavnice

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja

Pisarna za informiranje in svetovanje Lendava

Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora osebam s težavami v duševnem zdravju ter njihovim svojcem

Zdravstveni dom Maribor - CPZOPD

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Sodna ulica 13, 2000 Maribor

Oblika pomoči: Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Center za socialno delo osrednja Slovenija - Zahod, enota Ribnica

Enota centra

Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica

Oblika pomoči: Socialnovarstvene storitve ter javna pooblastila in naloge po zakonu

Zastopnik pacientovih pravic - Nova Gorica

Varstvo pacientovih pravic

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica

Oblika pomoči: Varovanje in uresničevanje temeljnih pravic pacientov. Več informacij in kontaktnih podatkov najdete na spletni strani.

Logout - center pomoči pri prekomerni rabi interneta, enota Izola

Specializirana ambulanta za zdravljenje digitalnih zasvojenosti

Ljubljanska ulica 22, 6310 Izola

Oblika pomoči: Zdravljenje digitalnih zasvojenosti otrok, mladostnikov in odraslih (zasvojenost s spletom, video igrami, družbenimi omrežji, spletnim nakupovanjem, športnimi stavami, igrami na srečo, pornografskimi vsebinami ipd.).

Škofijska Karitas Koper - Program za mlade

Program "Popoldan na cesti"

Skalniška cesta 1, 5250 Solkan

Oblika pomoči: Učna pomoč in kakovostno preživljanje prostega časa

Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Koper

Vergerijev trg 3, 6000 Koper

Oblika pomoči: Psihosocialna pomoč in podpora pri vključevanju v skupnost za osebe s težavami v duševnem zdravju

Zdravstveni dom Velenje - CKZ

Center za krepitev zdravja

Vodnikova 1, 3320 Velenje

Oblika pomoči: Psihoedukacija s področja krepitve duševnega zdravja, svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

Zveza društev upokojencev Slovenije

Program Starejši za starejše

Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Pomoč in podpora za starejše od 69 let s strani starejših prostovoljcev

Mladinski center Vič

Mladinski center

Tržaška 85, 1000 Ljubljana

Oblika pomoči: Mladinsko delo, organizirane aktivnosti, svetovanje, karierni razvoj, ustvarjalno preživljanje prostega časa