Domov » Kam po pomoč » Prva pomoč v stiski

Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19 na številki 080 51 00 je z umirjanjem in uradnim preklicem epidemije ter z večanjem dostopnosti do drugih oblik pomoči z delovanjem prenehal 30. 6. 2021. Še vedno se lahko obrnete na strokovnjake s področja duševnega zdravja v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja in v centrih za duševno zdravje oziroma na dodatne vire pomoči v duševni stiski, predstavljene spodaj.

Dodatni viri pomoči v duševni stiski

Svetovalec v vzgoji in izobraževanju

V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih in vzgojnih zavodih so na voljo svetovalni delavci in delavke.
V duševnih stiskah se tako otroci, dijaki in starši lahko obrnemo na svetovalno službo ali učitelja oz. učiteljico.

Telefoni za pomoč v stiski

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Posvet

Za prvi obisk za brezplačno psihološko svetovanje v svetovalnicah Posvet je na voljo številka 031 704 707 (vsak delavnik med 8. in 16. uro).
Več informacij najdete na spletni strani www.posvet.org.

 • Lokacije svetovalnic za odrasle: Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice (naročanje na tel.št.: 031-704-707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro) in Celje, Laško, Mozirje (naročanje na tel.št.: 031-778-772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00)
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let: Ljubljana, Portorož (naročanje na tel.št. 031-704-707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro) in Celje (naročanje na tel.št.: 031-778-772, pone deljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00)

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS zatočišče: 24 ur/dan: 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).
 • Svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si.

Telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini ali v intimnopartnerskem odnosu (Društvo za nenasilno komunikacijo)

 • Vsak dan od 8. do 16. ure, na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP).

Zveza prijateljev mladine Moste-Polje

 • vključitev v razbremenilni razgovor ali psihosocialno svetovanje na voljo na številki 01 544 30 43 – (splošna številka) in na elektronski pošti  info@zpmmoste.net.

Sočutni telefon Slovenskega društva Hospic

 • razbremenilni pogovori ljudem, ki se soočajo s stiskami ob umiranju bližnje osee in žalovanju:
  • spremljanje umirajočih: 051 426 578,
  • podpora žalujočim: 051 419 558.

Internet kot podporni medij ob duševni stiski

 • #tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net.
 • Med.Over.Net – spletni portal na temo zdravja, duševnega zdravja in drugih področjih www.med.over.net.
 • NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si.
 • Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo www.zivziv.si.
 • Društvo SOS – online podporna skupina in druge oblike pomoči.
 • OMRA – inovativen program, v katerem boste pridobili odgovore na številna vprašanja o motnjah, povezanih s stresom in o motnjah razpoloženja, kamor spadajo tudi depresija, anksiozne motnje in bipolarna motnja razpoloženja. Program je namenjen tako tistim, ki se soočajo s težavami, kot njihovim svojcem ter širši zainteresirani, tudi strokovni javnosti. Več na: https://www.omra.si/.

Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja

Osebe, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in so vključene v obravnavo v okviru nevladnih organizacij, lahko informacije/svetovanje dobijo na spodaj navedenih telefonskih številkah. Za te osebe so številke dosegljive ves čas oziroma ob navedenih urah.

Društvo Šent

Ljubljana: 01 230 78 41, od 9.00 do 15.00
Koper: 05 662 14 84, od 9.00 do 15.00
Novo mesto: 07 373 76 80, od 8.00 do 14.00
Kranj: 04 236 90 20, od 7.30 do 14.30
Radovljica: 04 530 30 10, od 8.00 do 14.00
Škofja Loka: 04 518 37 30, od 9.00 do 15.00
Maribor: 02 320 26 91, od 7.00 do 13.00
Celje: 03 428 88 91, od 7.30 do 14.30
Trbovlje: 03 564 24 70, od 8.00 do 14.00
Ajdovščina: 05 364 38 50, od 9.30 do 15.30
Metlika: 07 369 24 71
Nova Gorica: 05/ 330 96 00, od 7.30 do 15.30

Društvo Ozara

02 33 00 444
01 24 45 120
info@ozara.org

Društvo Vezi

031 649 288
051 623 093

Društvo Altra

041 431 184
01 54 25 562
info@altra.si

 

Scroll to Top
Skip to content