Nasveti za boljše počutje

Domov » Pomagam sebi » Nasveti za boljše počutje » Kako pristopiti k reševanju problemov

Kako pristopiti k reševanju problemov

Kako pristopiti k reševanju problemov

Kadar se v življenju soočamo s problemi, lahko k reševanju pristopimo na različne načine. Vsak posameznik običajno uporablja iste strategije reševanja problemov. Nekatere strategije so manj učinkovite ali celo škodljive (npr. vdanost v usodo, zanikanje problema, zatekanje k škodljivim substancam). Problematičnih situacij se je bolje lotiti aktivno, npr. preko uporabe različnih tehnik reševanja problemov.


Katere korake je dobro upoštevati pri reševanju problemov?

Reševanje problemov nastopi takrat, ko rešitve ne moremo enostavno priklicati iz spomina, zato smo primorani uporabiti različne tehnike, da pridemo do konca problema. Ko se v našem življenju pojavi problem, za katerega ne vemo, kako se ga lotiti, lahko poskusimo problem rešiti postopoma.

 1. Opredelimo problem: skušamo jasno ločiti resnična dejstva od naših mnenj in prepričanj o problemu. Pri tem izpostavimo vzrok problema (Zakaj je problem nastal?). Če so v problem vključeni tudi drugi ljudje, jih aktivno poslušamo, da razumemo njihovo videnje težave, in na koncu skupaj opredelimo problem.
 2. Razmislimo o vseh možnih rešitvah: pri reševanju problemov lahko zmotno mislimo, da je najboljša rešitev tista, ki nam prva pride na misel. Bolje je, če najprej nanizamo vse možne rešitve problema, ki nam pridejo na misel, nato pa pri vsaki opredelimo prednosti in pomanjkljivosti. Pri tem poskušajmo biti čim bolj odprti za različne predloge. Vprašamo lahko tudi druge, kaj oni vidijo kot rešitev, saj si s tem razširimo nabor in dobimo idejo o rešitvi, na katero sami morda ne bi niti pomislili.
 3. Ovrednotimo rešitve in izberemo najboljšo: v celotnem naboru rešitev postopoma izločimo tiste s pomanjkljivostmi. Na koncu med najboljšimi rešitvami izberemo tisto, ki jo najlažje uporabimo v praksi. Pri tem upoštevajmo okoliščine, v katerih bomo rešitev uvedli, in to, kako bodo rešitev sprejeli vsi, ki jih problem zadeva.
 4. Izvedba rešitve in spremljanje izida: izbrano rešitev izpeljemo po zadanem načrtu in sproti preverjamo, ali smo problem uspešno rešili. Če smo problem uspeli dokončno odpraviti, si rešitev zapomnimo in jo uporabimo v podobnih situacijah. Če problema nismo uspeli rešiti, ponovno zaženemo krog reševanja problemov po posameznih korakih.

Kako se lahko lotim reševanja problemov preko Sokratovih vprašanj?

Reševanja problemov se lahko lotimo tako, da si postavljamo različna odprta vprašanja in sami sebe vodimo pri razmišljanju, dokler ne odkrijemo rešitve. S tehniko Sokratovih vprašanj lahko raziskujemo naše ideje o vseh možnih rešitvah problematične situacije. Na ta način lahko preoblikujemo prvotno videnje situacije in pridemo do vpogleda, kako bi problem rešili.

Sprašujemo se lahko:
• »Kako lahko drugače pogledam na problem?«
• »Zakaj (mi) je ta problem pomemben?«
• »Zakaj razmišljam na ta način?«
• »Kako naj preverim ali je moje razmišljanje smiselno?«
• »Katere so dobre in slabe plati problema?«
• »Kakšni so dokazi za in proti mojemu razmišljanju?«
• »Kako sem prišel/a na to idejo?«
• »Kateri so vsi možni načini, da rešim problem?«

Sokratova vprašanja so kot tehnika kritičnega mišljenja učinkovita tudi pri soočanju z vsiljivimi in negativnimi mislimi (npr. »Nihče me ne mara.«, »Neumen/a sem.«, »Nikoli ne bom dobil/a službe.«). Te se pojavljajo nepričakovano, povzročajo tesnobne občutke in vplivajo na naše vedenje. S Sokratovimi vprašanji vzpostavimo nadzor nad vsiljivimi mislimi in preverimo ali resnično držijo.

Primer – ko se vsiljiva misel pojavi (npr. »Ne bom opravil/a izpita«), si lahko postavimo naslednja vprašanja:

VprašanjePrimer odgovora
»Kakšni so dokazi, da ta misel resnično drži?«


»Kakšni so dokazi proti tej misli?«

»Obstaja kakšna druga razlaga za to misel?«

»Kaj je najhujše, kar se lahko zgodi? Ali bom preživel/a to situacijo?«

»Kaj je najboljše, kar se lahko zgodi?«

»Kaj je najbolj resničen možen izid?«
»Lahko se zgodi, da zaradi gneče na cesti zamudim na izpit, zato padem na izpitu.«

»Do sedaj sem uspešno opravil/a vse izpite.«

»To sem pomislil/a, ker sem trenutno nervozen/a in me je strah izpita.«

»Izpita ne opravim. Situacijo bom preživel/a in izpit opravil/a na naslednjem roku.«

»Izpit opravim z odliko in bom nase ponosen/a.«

»Izpit bom opravil/a, saj sem se nanj dobro pripravil/a.«

Kako si pri reševanju problema lahko pomagam s tehniko Modri prijatelj?

Kadar svoj problem zaupamo drugim, se običajno počutimo pomirjene. S tem, ko naše skrbi in pomisleke ubesedimo ter jih izrečemo na glas, lahko svoj problem vidimo bolj jasno. Kadar nimamo osebe, ki bi nam prisluhnila, si lahko predstavljamo, da težave zaupamo navidezni osebi poleg nas. Na ta način pridemo do rešitve, na katero brez navideznega dialoga ne bi niti pomislili. Tako sami sebe postavimo v vlogo »modrega prijatelja«, nekoga, ki je pameten, razgledan in odgovoren ter pozna odgovore na naša vprašanja. Lahko si predstavljamo, da pred nami stoji zaupna in modra oseba, npr. naš vzornik, strokovnjak, (stari) starši.

Da bi bila tehnika učinkovita pri reševanju problema, je dobro, da si čim bolj resnično zamislimo pogovor z modro osebo, ki smo si jo izbrali. Pri tem si predstavljamo resnične odzive druge osebe in njeno ravnanje, če bi bila na našem mestu. Dobro je, da je navidezni pogovor čim bolj iskren, izčrpen, sproščen in brez zadržkov. Ob koncu se odločimo, ali bomo sledili tem nasvetom, ali pa nadaljujemo z iskanjem rešitve.

6 klobukov (De Bonova tehnika)

Pri reševanju problemov smo lahko ujeti le v en način razmišljanja in zaradi omejenosti ne pridemo do optimalne rešitve težave. Da bi razmišljali širše in bolj ustvarjalno, je na problem dobro pogledati iz več različnih strani, pri tem pa si lahko pomagamo z igrivo tehniko 6 klobukov.

Barva klobukaZnačilnostiOpis
Belobjektivnost, nevtralnostZbira dejstva in dostopne podatke. Razmišlja kot robot, ki preverja informacije. Sprašuje se, kateri podatki so nam na voljo, kateri manjkajo, kje jih lahko dobimo …
Rdeččustvenost, intuicijaV razmišljanje vključuje različna čustva. Ravna se po občutku (npr. »Kako se počutim glede problema? Kako se počutijo drugi?«). Podaja opazke kot je »imam dober/slab občutek glede te rešitve«.
Črnresnost, kritičnost, skeptičnostNaslanja se na praktične izkušnje, logično presojo in kritično mišljenje. Je zelo previden in druge klobuke opozarja na nevarnosti, tveganja, stroške ter šibke točke.
RumenoptimizemOsredotoča se na dobre izide, prednosti, priložnosti in pozitivne vidike problema. Sprašuje se, kaj lahko odnesemo od (rešenega) problema.
ZelenustvarjalnostSpodbuja ustvarjalnost, spremembe, tveganje in (osebno) rast. Podaja nove in drugačne ideje. Sprašuje se, kako lahko na problem gledamo iz drugačnega vidika in ali obstajajo druge možne rešitve.
Modergloblje razmišljanje, razmišljanje o procesu reševanja problemaJe nadzornik celotnega procesa, saj vodi potek in skrbi za čas. Gleda na širšo sliko problema in reflektira o problemu. Vedno ga uporabimo na začetku, da problem jasno opredelimo (»Kaj je problem?«) in tudi na koncu, ko končamo z razmišljanjem (»Kako smo rešili problem? Kaj smo odnesli od njega?«). Na koncu poda jasne zaključke in določi načrt aktivnega reševanja problema.

Kadar smo ujeti v problem in dolgo časa ne pridemo do rešitve, lahko preko tehnike 6 klobukov načrtno in zavestno pomislimo na vse barve klobukov. Najprej z modrim klobukom opredelimo problem, nato si izberemo poljubno barvo drugega klobuka in si zapišemo vse, v kar nas ta klobuk spodbuja (npr. ko si nadanemo zelen klobuk, skušamo čim bolj ustvarjalno nizati vse ideje, ki nam pridejo na misel). Ko končamo z enim klobukom, si metaforično nadenemo naslednjega in ponovimo proces, vse do konca. Zaključimo zopet z modrim klobukom, s katerim jasno izpostavimo končno rešitev.

Tehnika je učinkovita tudi pri skupinskem reševanju problema, kjer si vsak član skupine metaforično nadene klobuk svoje barve in razmišlja pod njegovim vplivom (npr. kdor nosi rdeč klobuk, postane zelo čustven). Vsi udeleženci se najprej naključno razporedijo po barvah klobuka. Moder klobuk jasno opredeli problem, s katerim se soočajo in oznani začetek procesa. Celotna skupina ima nato čas za samostojno nizanje idej glede na svojo barvo klobuka. Pri tem naj se člani razporedijo po prostoru, da ne slišijo razmišljanja drugega klobuka. Če je članov skupine več kot 6, naj en klobuk zavzame več članov. Ideje klobukov je dobro zapisovati sproti – najbolje kar z barvo svojega klobuka. Po nekaj minutah se člani premešajo in dobijo nove klobuke, vse dokler niso izkusili vseh barv klobukov. Na koncu vsi sodelujoči preberejo zapiske posameznega klobuka. Skupaj se nato dogovorijo, kako bi problem rešili, da bi upoštevali vse (oz. čim več) klobukov.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content