Zmotna prepričanja

Domov » Duševno zdravje » Zmotna prepričanja » Kaj je stigma duševnih težav in kako jo odpraviti

Kaj je stigma duševnih težav in kako jo odpraviti

Kaj je stigma duševnih težav in kako jo odpraviti

Kaj je stigma?

Stigma je širok krovni pojem, ki zajema tri sestavne dele, in sicer:

 • Stereotipi so posplošene sodbe, s katerimi si pomagamo pri razvrščanju ljudi v skupine. Pogosto ne temeljijo na resničnih dejstvih. Primer: »Oseba z depresijo je lena«.
 • Predsodki nastanejo, ko sprejmemo stereotipe in hkrati občutimo močna čustva ob osebah, na katere se nanašajo stereotipi. Pogosto jih nevede prevzamemo od drugih. Primer: »Oseba z depresijo je res lena in me jezi, ker nič ne naredi«.
 • Diskriminacija je negativno vedenje do osebe, na katero se nanašajo stereotipi in predsodki. Primer: »Kot delodajalec nikoli ne bi zaposlil osebe z depresijo, saj so lene«. Diskriminacija na področju duševnega zdravja se tako lahko kaže v neenakih možnostih uspeha v šoli ali službi, izogibanju in izključevanju ljudi z zgodovino ali trenutnimi težavami v duševnem zdravju ter prisilni hospitalizaciji.

O stigmatizaciji duševnih težav govorimo, ko imamo negativno mnenje o in/ali diskriminiramo osebo zaradi težav v duševnem zdravju. S tem, ko se osredotočimo zgolj na »negativni« vidik posameznika (njegovo duševno motnjo ali stisko), zanemarimo vse ostale lastnosti, ki jih ima. Najenostavnejši primer stigmatizacije bi bil, da osebi s shizofrenijo rečemo shizofrenik, s čimer vse njene lastnosti posplošimo zgolj na njeno zdravstveno stanje – tj. shizofrenijo.


Pri osebah s težavami v duševnem zdravju stigma igra močno vlogo, saj lahko poglobi duševno stisko in tako oteži proces okrevanja. Zaradi strahu pred stigmo posamezniki lahko tudi odlašajo z iskanjem pomoči ali celo nikoli ne spregovorijo o svojih težavah.

Kaj hrani stigmo?

K oblikovanju in ohranjanju stigme o duševnih težavah pripomore več različnih dejavnikov, kot npr:

 • stereotipi, predsodki in diskriminacija,
 • ločevanje na »mi« in »oni« (npr. »mi«, ki smo srečni in »oni«, ki so depresivni),
 • slabo ozaveščanje in izogibanje pogovorom o duševnih stiskah,
 • zatiskanje oči pred resničnim dogajanjem (npr. zanikanje lastnih težav ali težav bližnjih),
 • prepričanje, da se nam ali našim bližnjim to ne more zgoditi (npr. »jaz pa že nisem tako šibek, da bi podlegel/a motnjam hranjenja«),
 • strah pred neznanim (npr. ne znamo si predstavljati, kako izgleda življenje z bipolarno motnjo),
 • na videz neškodljiv humor, sleng ali šale (npr. »ti si zmešani norec«),
 • neustrezno poročanje medijev (npr. po premieri filma Joker (2019) so ponekod zaznali velik porast predsodkov o duševnih težavah).

Vse zgoraj našteto tako pripore h krepitvi in ohranjanju stigme. Ko stigmo o duševnih težavah (npr. »osebe z depresijo so samo lene«) sprejme celotna družba, v kateri živimo, pa pride do družbene stigme. Tako družba ločuje osebe s težavami v duševnem zdravju od preostalih, ki naj bi predstavljali »zgled«, kakršni bi »morali« biti. Ločevanje na zdrave posameznike in osebe z duševno motnjo pa ponovno vodi h krepitvi stigme v našem prostoru.

Tovrstno ločevanje in izogibanje ljudem s težavami v duševnem zdravju lahko predstavlja obrambo, s katero se posamezniki tolažijo, da jih duševna motnja ne more doseči, saj se odvija daleč stran od njih. V resnici pa se vsak četrti Slovenec sooča s težavami v duševnem zdravju (npr. povišana stopnja stresa, anksioznost, depresija). Pri slovenskih otrocih, mladostnikih in mladih odraslih (še posebej študentih) težave v duševnem zdravju naraščajo. Veliko mladih se sooča z depresijo, anksioznostjo, motnjami pozornosti in hiperaktivnosti ter motnjami zaradi uživanja drog. Skoraj polovica ljudi pa ravno zaradi stigme ne išče potrebne pomoč.

Stigma in jaz

Naše težave v duševnem zdravju ne stigmatizirajo le ljudi okoli nas, temveč lahko stigmatiziramo tudi sami sebe. Gre za proces samo-stigmatizacije, ki nastane v treh korakih:

 1. Zavedamo se družbene stigme (npr. »oseba z depresijo je lena«),
 2. s stigmo se strinjamo (npr. »res je, oseba z depresijo je lena«) in
 3. jo prenesemo nase (npr. »jaz sem depresiven, torej sem len«).

Učinki (samo)stigme

Tako (družbena) stigma kot tudi samo-stigma imata številne negativne vplive na iskanje pomoči, okrevanje in kakovost življenja oseb, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju. Pri zdravljenju duševnih težav stigma igra pomembno vlogo, saj vpliva na neodločnost pri iskanju pomoči, manjše sodelovanje pri zdravljenju in pesimizem glede možnosti okrevanja. Poleg tega negativne vplive (samo)stigme lahko občutimo tudi na drugih področjih vsakodnevnega življenja, in sicer:

 • občutenje sramu, drugačnosti, brezupa, manjvrednosti in nezaupanja vase,
 • zapiranje vase in slabši odnosi z bližnjimi, ki težko razumejo, kaj doživlja oseba z duševno motnjo,
 • težave pri opravljanju študijskih ali službenih obveznosti,
 • težje vključevanje v družbo, iskanje zaposlitve in stanovanja,
 • posmehovanje, nadlegovanje, ustrahovanje in nasilje s strani drugih,
 • občutek osamljenosti in socialne izolacije,
 • obtoževanje s strani drugih (npr. »če svoje lenobe ne bi vedno upravičeval z depresijo, bi ti uspelo«).

Stigma in okolje

Stigma duševnih težav ne prizadene le oseb s tovrstnimi težavami, temveč tudi njihove bližnje, kot so družinski člani, prijatelji in partnerji. Podobno, kot osebe s težavami v duševnem zdravju, se lahko tudi njihovi bližnji srečujejo z družbeno stigmo, ki se lahko kaže kot:

 • obtoževanje bližnjih za težave v duševnem zdravju osebe,
 • družbeno izključevanje in izoliranje,
 • posmehovanje, nadlegovanje, ustrahovanje in nasilje s strani drugih,
 • občutki sramu, krivde, strahu in nemoči.

Mlade osebe, ki se soočajo z duševnimi stiskami ali motnjami, se s stigmo najpogosteje srečujejo v izobraževalnih ustanovah (npr. vrstniško nadlegovanje, odnos učiteljev ali profesorjev) ali na delovnem mestu. Stigma je prisotna zato, ker učitelji, sošolci ali sodelavci ne vedo kako pristopiti k učencu ali zaposlenemu z duševnimi težavami in mu pomagati (npr. nuditi oporo, usmeriti v zdravljenje), zato se mu raje izogibajo, s tem pa stigmo le še poglabljajo.

Delodajalci se pri zaposlovanju oseb z duševnimi težavami pogosto tudi bojijo, da bi oseba z duševno stisko delo opravljala površno ali pa bi z motnjo »okužila« ostale. Tako zaposleni v službi svoje težave pogosto zadržijo zase, saj se bojijo, da bi izgubili službo, možnosti za napredovanje ali zaupanje šefa.

Kako odpraviti stigmo?

Kako se soočiti s (samo)stigmo?

 • Poiščimo pomoč: strah pred opazkami drugih je lahko neprijeten, vendar sebe postavimo na prvo mesto in se vključimo v zdravljenje, ki nam bo pomagalo pri odkrivanju težav in zmanjšanju simptomov. Če menimo, da nas stigma preveč omejuje pri iskanju pomoči, so na voljo tudi spletni viri pomoči.
 • Opozarjajmo se, da naša osebnost niso zgolj težave v duševnem zdravju, temveč smo veliko več kot oseba: gotovo imamo še veliko drugih lastnosti, ki nas opredeljujejo in po čemer se odlikujemo od drugih. Pri govoru in predstavljanju sebe drugim osebam tako navajajmo več različnih značilnosti, svoje duševno stanje pa lahko izpostavimo kot eno izmed njih, če nam je to prijetno.
 • Zaupajmo svoje občutke in težave drugim: pogovorimo se s prijateljem, družinskim članom, partnerjem ali nekom drugim, ki mu zaupamo. Odkrito govorjenje o svojih težavah lahko deluje razbremenilno in daje občutek, da se z duševnimi težavami ne srečujemo sami.
 • Prepoznajmo sram in dvom vase, ki nas bremeni zaradi duševnih težav: mišljenje, da so duševne motnje znak šibkosti in bi jih zato morali obvladati brez pomoči drugih, je v naši družbi zelo pogosto. Vendar nekaterih težav ne moremo odpraviti sami, še zlasti, če smo z zdravljenjem odlašali dlje časa. Ne verjemimo vsemu, kar drugi pravijo o duševnih težavah, saj sami zase najbolje vemo, kaj doživljamo. Mnenja in sodbe, ki jih slišimo od drugih, so lahko posledica slabega razumevanja duševnih težav.

Kaj vsak izmed nas lahko stori v boju proti stigmi?

 1. Izobraževanje in ozaveščanje: stigma izvira iz neresničnih ali nepopolnih informacij (npr. da so duševne motnje prisotne samo v psihiatričnih bolnišnicah), zato je prvi korak pri njenem odpravljanju to, da vsak izmed nas poskrbi za širok nabor znanja s področja duševnega zdravja. Pomembno je, da prepoznamo tudi mite s področja duševnega zdravja, ki temeljijo na napačnih ali pomanjkljivih informacijah.
 2. Spoštljiva in strpna komunikacija brez obsojanja: pri naslavljanju duševnih stisk uporabljajmo prijazen jezik, ki ne obsoja in ločuje ljudi na dobre/slabe, močne/šibke, aktivne/lene itd. Pazimo, da namesto oznak, kot so npr. »shizofrenik, hiperaktivnež, depresivnež« raje uporabljamo opise stanj (npr. oseba s shizofrenijo, oseba z depresijo, oseba z hiperaktivno motnjo).
 3. Aktivno in empatično poslušanje: zaradi množičnih informacij iz okolja smo ljudje nagnjeni k prehitremu posploševanju in oblikovanju zaključkov o počutju drugih. Pri tem pa spregledamo, kaj nam sogovorec resnično želi povedati. Kadar drugi govorijo o svojih težavah, se je dobro opomniti, da iskreno prisluhnemo in ne razmišljamo o drugih stvareh.
 4. Zavedanje prisotnosti (duševne) stigme: razmislimo kako bi se vedli do osebe s fizično boleznijo in do osebe z duševno motnjo. Najdemo kakšno razliko?
 5. Razmišljanje o lastnih stereotipih in predsodkih: obstoja stereotipov in predsodkov se pogosto ne zavedamo, lahko pa si preko enostavne vaje skušamo zamisliti zunanji videz in lastnosti nekoga, ki počne naslednje: pilotiranje letala, pogovarjanje s psihologom, soočanje z občutki krivde in meditiranje. Verjetno bi vas presenetilo, če bi rekli, da vse to počne oziroma doživlja ista oseba. Prav tako bi verjetno veliko ljudi podalo podobne opise videza in lastnosti oseb, kar je posledica stereotipnih predstav (npr. s psihologom se lahko pogovarja samo oseba z duševno stisko, meditira pa samo menih v oddaljenih gorah).
 6. Spoznavanje osebnih zgodb in izpovedi ljudi z duševnimi težavami: stik z ljudmi, ki imajo duševne težave nam lahko pomaga pri spoznanju, da je to nekaj vsakdanjega in obvladljivega ter ni odraz šibkosti, saj se lahko zgodi vsakemu izmed nas. O lastnih duševnih težavah je spregovorilo tudi veliko slavnih oseb (npr. Demi Lovato, Dwayne, »The Rock« Johnson, Lady Gaga), osebne izpovedi pa vse pogosteje najdemo tudi v obliki podkastov, blogov in YouTube posnetkov.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content