Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Psiholog

Delo psihologa lahko opravlja oseba, ki je zaključila študij psihologije ali biopsihologije. Psihologi delujejo na različnih področjih, npr. v zdravstvu (centri za krepitev zdravja, centri za mentalno zdravje), izobraževanju (svetovalna služba v vrtcih in šolah), socialnem varstvu (centri za socialno delo, zapori), športnih ekipah, raziskovalnih inštitucijah, pravosodju, vladnih službah (npr. pri Varuhu človekovih pravic) in nevladnih organizacijah (npr. karierno svetovanje).

Psiholog se ukvarja s posameznikovim vedenjem, mišljenjem, čustvovanjem, osebnostjo in medosebnimi odnosi. Njegovo delo je oceniti močna in šibka področja posameznikovega delovanja.

Nudi psihološko svetovanje, razbremenilne pogovore in psihoedukacijo (tj. učenje ljudi o duševnosti, duševnih težavah in načinih spoprijemanja z njimi). Cilj njegovega dela je opolnomočenje in pomoč ljudem pri spoznavanju svojih težav, soočanju z njimi in iskanju ustreznih rešitev.

Psiholog se ukvarja z lažjimi stiskami ljudi (npr. osamljenost, žalovanje, učne težave, stres), z dodatnim izobraževanjem lahko izvaja tudi psihoterapijo za premagovanje večjih duševnih težav (npr. stiske iz otroštva). Pri svojem delu se srečuje z individualnimi posamezniki (osebami s težavami ali njihovimi svojci), pari, skupinami in družinami.

Na podlagi psihološkega ocenjevanja (psihodiagnostika) lahko poda psihološko mnenje, ne postavlja pa diagnoz in ne predpisuje zdravil. Če psiholog ugotovi, da njegovi psihološki pristopi ne zadostujejo, nas usmeri k drugemu strokovnjaku (npr. kliničnem psihologu, psihiatru).

 

Scroll to Top
Skip to content