Iskalnik ponudnikov za delovne organizacije

Program “Čili za delo”

»Zdravi delavci v zdravih organizacijah«

S programom "Čili za delo" osveščamo, izobražujemo in usposabljamo delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati. Hkrati želimo vplivati na spreminjanje okolja v korist zdravju. To pomeni oblikovanje in sprejemanje zdravju naklonjene politike, tako na ravni države kot na ravni podjetja, ter omogočanje in spodbujanje ponudbe izbir (npr. tudi izdelkov in storitev), ki koristijo zdravju. Program si torej prizadeva za celostno skrb za zdravje in ponuja rešitve za ukrepanje na področjih z največjim tveganjem za zdravje zaposlenih.

Izvajalec: UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Telefon:
01 522 26 92; 01 522 43 34

Vsebine:

 

Scroll to Top
Skip to content