Novice

Domov » Aktualno » Novice » Izsledki Strokovnega posveta na temo nekemičnih zasvojenosti

Izsledki Strokovnega posveta na temo nekemičnih zasvojenosti


V okviru vsebin Nacionalnega programa za duševno zdravje (2018-2028), Programa MIRA, je bil dne 22. 10. 2021 organiziran »Strokovni posvet na temo nekemičnih zasvojenosti«. Eden prvih strokovnih posvetov, katerega osrednja pozornost je bila namenjena digitalni zasvojenosti in prekomerni rabi zaslonov mladih v Sloveniji, se je odvil pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Posvet je zaradi aktualnih epidemioloških razmer potekal na daljavo, udeležilo pa se ga je 47 predstavnikov organizacij s področja izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva, med njimi so bili predstavniki nevladnih organizacij, predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), predstavniki interdisciplinarne delovne skupine za nekemične zasvojenosti, ki deluje pod okriljem Programa MIRA, svetovalni delavci iz šol in vrtcev, predstavniki Centrov za socialno delo, pa tudi nekateri pediatri, psihoterapevti, predstavniki fakultet in drugi strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo s to problematiko. Prisotni so bili tudi predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki so svoje poglede na tematiko nekemičnih zasvojenosti in glede sprejemanja ustreznih ukrepov delili z ostalimi udeleženci v zaključni diskusiji.

Namen posveta je bil opozoriti na čedalje bolj perečo problematiko prekomerne in škodljive rabe digitalnih tehnologij pri otrocih, mladostnikih in študentih ter pridobiti vpogled v trenutno stanje skozi izkušnje strokovnjakov, ki se pri svojem delu neposredno ali posredno ukvarjajo z otroki in mladostniki.

V skupinskih razpravah so bili izpostavljeni izzivi, povezani s prekomerno rabo zaslonov, pozornost udeležencev posveta pa je bila namenjena tudi iskanju rešitev in predlogov ukrepov ter aktivnosti na tem področju.

Na podlagi izsledkov strokovnega posveta so bili pri naslavljanju problematike digitalne zasvojenosti prepoznani trije ključni sklopi aktivnosti:

  • krepitev digitalne pismenosti in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o ustrezni uporabi zaslonov;
  • krepitev strokovnih kompetenc in usposobljenost strokovnega kadra;
  • povezovanje med sektorji, strokami in različnimi deležniki ter uporabniki na vseh ravneh.

Celotno poročilo posveta je dostopno na spodnji povezavi.

 

Scroll to Top
Skip to content