Novice

Domov » Aktualno » Novice » Vsebine srečanj “Kaj lahko storimo za boljšo psihično odpornost v trenutnem svetu?”

Vsebine srečanj “Kaj lahko storimo za boljšo psihično odpornost v trenutnem svetu?”


Osrednja tema letošnjega svetovnega dne duševnega zdravja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bila »Duševno zdravje v neenakem svetu«.

V zadnjih desetletjih po eni strani opažamo precejšnjo rast proaktivnega vedenja na področju telesnega zdravja – ljudje zavzemajo vse bolj aktivno vlogo pri tem, da ga ohranijo na kar se da visokem nivoju, izboljšalo se je zavedanje lastne odgovornosti. Žal tega ne moremo trditi tudi za področje duševnega zdravja. To pri ljudeh pogosto ostaja na nivoju samoumevne dobrine oz. kljub določenim spremembam ter kontinuiranem trudu različnih organizacij še vedno ujeto v primež stigme, samostigme in tabujev.

Na letošnjem že tradicionalnem strokovnem srečanju ob obeležitvi svetovnega dne duševnega zdravja smo zatorej želeli osvetliti aktualno problematiko in odgovoriti na najpomembnejše vprašanje – Kaj lahko storimo za boljšo psihično odpornost v trenutnem svetu? Tako smo osrednjo temo nadgradili s poudarkom lastne aktivacije za vzpostavitev in ohranjanje duševnega blagostanja.

Uvodni del srečanj

V nacionalnem panelnem delu dogodkov smo predvajali glasbeno navdahnjen nagovor Dr. Toneta Kregarja, člana priljubljene glasbene zasedbe MI2 in direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje. Spregovoril in zapel je o izzivih vzdrževanja dobrega duševnega zdravja v aktualnih razmerah. Nagovorila nas je tudi ga. Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., prva vodja Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira, ki je o potrebah v zdravstvenem sistemu in družbi predvsem naslovila odločevalce, sledil pa je intervju o samokrepitvi psihološke odpornosti s prof. dr. Mojco Zvezdano Dernovšek, psihiatrinjo, in Aljošo Bagolo, kreativnim direktorjem in knjižnim avtorjem; intervju je povezovala novinarka in TV voditeljica, mag. Ksenija Horvat. Nacionalni panelni del smo zaključili praktično s predstavitvijo in izvedbo tehnike prizemljitve, povzete po priročniku Svetovne zdravstvene organizacije »Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide« s soglasjem slovenske pisarne SZO. Tehniko je posebej za regijske dogodke izvedla psihologinja mag. Alenka Tančič Grum z NIJZ.

Omenjene vsebine si lahko ogledate na spodnjih povezavah:
Umetniški uvod v strokovno srečanje z dr. Tone Kregar
Pozdravni nagovor Jožice maučez Zakotnik, dr. med. spec.
“Duševno zdravje ni cilj, temveč pot”, intervju z prof. dr. Mojca Zvezdana Drnovšer, dr. med. spec in Aljoša Bagola
Psihična odpornost v vsakdanjem življenju – izvedba tehnike prizemljitev z mag. Alenka Tančič Grum, univ. dipl. psih.

Regijski del strokovnih srečanj

Regijski del srečanja OE Novo mesto, 19.10.2021
V regijskem delu strokovnega srečanja je Mateja Petric, univerzitetna diplomirana pedagoginja iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto spregovorila o vlogi in pomoči strokovnih služb pri večji psihološki odpornosti otrok in mladostnikov. V svojem strokovnem prispevku je izpostavila primere, s katerimi so se soočali v času epidemije Covid-19.
V nadaljevanju je magister psihologije Domen Kralj iz Nacionalnega inštituta za Program je usmerjen v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih ter v razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in delujejo kot zaščita v kriznih situacijah.delovanja.  Program je usmerjen v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih ter v razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in delujejo kot zaščita v kriznih situacijah.
Prisluhnili smo tudi  Dubravki Hrovatič, univerzitetni dipl. soc. delavki iz Zatočišča za ženske in otroke SOS, ki je spregovorila o duševnem zdravju žensk z izkušnjo nasilja v družini. Predstavila je svoje večletne izkušnje in osvetlila področje rehabilitacije žensk z izkušnjo nasilja v povezavi s ponovnim prevzemanjem družbene in materinske vloge.
V zaključku strokovnega srečanja je Nastja Salmič Tisovec, univerzitetna diplomirana psihologinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Novo mesto, spregovorila o tem, kako se uspešno soočati z vsemi življenjskimi izzivi in kako poiskati vire moči znotraj samega sebe. Udeležencem strokovnega srečanja so bili predstavljeni praktični nasveti, s katerimi se krepi lastne kapacitete za dobro počutje in blagostanje.
Posnetek srečanja si lahko ogledate tukaj

Regijski del srečanja OE Ravne na Koroškem, 21.10.2021
V regijskem delu sta o psihosomatskih motnjah spregovorili Romana Kovač in Nika Kamnik, psihologinji iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ravne na Koroškem. Osvetlili sta pomembnost prepoznavanja in izražanja čustev. Sledil je posnetek pogovora med izr. prof. dr. Vito Poštuvan in Anjo Klančar, avtorico knjige o prebolevanju samomora v družini. Na kratko smo predstavile podatke in trende upadanja samomorilnega količnika, spregovorile o dejavnikih tveganja in varovanja, o preventivi, razlikah med spoloma, o iskanju pomoči, vplivu duševnih motenj in alkoholiziranosti na pojav samomorilnosti. Samomor smo postavile v luč širših družbenih dogajanj ter opozorile tudi na potrebe žalujočih.
Znano je, da posamezniki, ki zmorejo spregovoriti o svoji izkušnji s težavami v duševnem zdravju znatno pripomorejo k destigmatizaciji duševnih motenj. Njihovo pričevanje in sporočilo, da so kljub obremenjujočim izkušnjam zmogli poiskati pomoč in okrevati, je izjemna spodbuda za vse, ki še vedno oklevajo, da bi o tem spregovorili, poiskali pomoč. V želji, da bi tudi v našem prostoru spodbudili čim več ljudi, da spregovorijo o svojih izkušnjah, se otresejo stigme, poiščejo pomoč, smo predvajali posnetek avstralskega zdravnika Geoffa, ki je brez strahu, sramu delil svojo izkušnjo.
Kultura in umetnost sta naša zaveznika v težkih časih. Kreativno izražanje omogoča rezoniranje v čutenju, zavedanje, da v tem, kar misliš, čutiš, doživljaš, nisi sam. V želji spodbujati tudi tovrstno udejstvovanje, smo k sodelovanju povabili koroške glasbenike, ki se združujejo pod imenom Hedera Vento, da so nam za zaključek zaigrali in zapeli koroško ljudsko pesem: V Šmiheu pa ‘no kajžico mam.
Posnetek srečanja si lahko gledate tukaj

Regijski del srečanja OE Maribor, 15.10.2021
Na posnetku je predstavljenih nekaj izkušenj s področja skrbi za duševno zdravje in ovire pri dostopnosti do strokovne pomoči v Podravju s katerimi se pri svojem delu soočajo gostje. Mag. Alenka Seršen Fras, direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor je izpostavila zlasti potrebo po pomoči staršem pri izboljšanju starševskih veščin, čemur sta v njihovem svetovalnem centru namenjanja programa Neverjetna leta in Cool Kids. Vodja programa projektno učenje mladih odraslih PUM-O Maribor ga. Klavdija Mirič je predstavila prizadevanja za graditev pozitivnih socialnih, učnih in delovnih izkušenj mladih, ki so vključeni v njihov program. Mladim med 15. in 26. letom brez zaključene srednje šole in brez zaposlitve, pogosto s težavami v duševnem zdravju, z nizko samopodobo in nespodbudnim socialnim okoljem je program PUM-O lahko začetek uspešnejše in bolj zadovoljujoče življenjske poti. Pomemben del prizadevanj je tudi zmanjševanje ovir do iskanja pomoči v duševnem zdravju, ki se pri tej populaciji mladih kažejo kot slaba osveščenost o možnostih pomoči, stigma v odnosu do iskanja pomoči in zdravljenja in pomanjkanje motivacije za spremembe. Vidik iskanja pomoči odraslih v duševnih stiskah pa nam je predstavila mag. Suzana Kert, zdravnica v ambulanti družinske medicine iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Zdravniki na primarni ravni zdravstvenega varstva so v večini primerov prvi kontakt, na katerega se oseba v stiski obrne, in mag. Kert je na podlagi izkušenj s svojimi pacienti opozorila na problematiko duševnih stisk zaradi obremenitev na delovnem mestu ter pozvala k povečanju prizadevanj za promocijo in varovanje duševnega zdravja v delovnih okoljih.
Posnetek srečanja si lahko ogledate tukaj

Regijski del srečanja OE Nova Gorica, 27.10.2021
Posnetek srečanja si lahko ogledate tukaj

Regijski del srečanja OE Koper, 14.10.2021
Posnetek srečanja si lahko ogledate tukaj

 

Scroll to Top
Skip to content