Novice

Domov » Aktualno » Novice » Odkrivanje manjkajočih vsebin s področja duševnega zdravja v vzgoji in izobraževanju

Odkrivanje manjkajočih vsebin s področja duševnega zdravja v vzgoji in izobraževanju


Pod okriljem Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja, se je zbrala ekipa strokovnjakov z različnih področij, ki so s skupnimi močmi pripravili metodološko ogrodje za izvedbo raziskav, s katerimi bo mogoče prepoznati vsebine s področja duševnega zdravja, ki so že zastopane v vzgojno-izobraževalnih procesih in tiste vsebine, ki so manjkajoče, a bi jih bilo treba nasloviti.

Vpliv, ki ga ima vzgojno-izobraževalni sistem z vsebinami, katere so del učnih načrtov, na posameznika, je izrednega pomena. Udeležence v vzgojno-izobraževalnem procesu oblikuje ne le s prenašanjem znanja in veščin, temveč tudi vrednot in prepričanj. Z vključitvijo ustreznih vsebin jih lahko opremi tudi s kompetencami, ki jih potrebujejo tako pri skrbi za lastno duševno zdravje kot pri skrbi za duševno zdravje sočloveka v skupnosti.

Z namenom, da bi našli manjkajoče vsebine s področja duševnega zdravja v učnih načrtih, je nastal metodološki dokument z iztočnicami za izvedbo raziskav na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema, a s skupnim osnovnim raziskovalnim ogrodjem. Pomembno je namreč, da so vsebine s področja duševnega zdravja zastopane vse od predšolske vzgoje, do visokošolskega in višjega strokovnega izobraževanja ter tudi v okviru nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja – zlasti za poklicne skupine, ki se ukvarjajo z ljudmi.

Slika: Prikaz posameznih raziskav, ki so obravnavane v okviru metodološkega dokumenta

Z vključitvijo primernih vsebin s področja duševnega zdravja v vzgojno-izobraževalne procese lahko kakovostno vplivamo na duševno zdravje vsakega posameznika in celotne družbe.

V predstavljenem dokumentu so najprej nazorno opisani koraki, ki omogočijo priti do poglobljenega vpogleda v to, katere vsebine so trenutno že prisotne v vzgojno-izobraževalnih procesih, naslednji pa vodijo do prepoznave vsebin s področja duševnega zdravja, ki bi jih še bilo potrebno in pomembno vključiti. Pripravljeno orodje za odkrivanje teh vsebin lahko v roke vzamejo tako raziskovalne kot tudi vzgojno-izobraževalne ustanove.

Z izvedbo vsebinsko ločenih, a metodološko povezanih in na enakih temeljih osnovanih, raziskav na vseh področjih vzgoje in izobraževanja bodo potrebe po vključitvi vsebin s področja duševnega zdravja celostno prepoznane. Rezultati raziskav bodo sporočilo tistim, ki imajo v rokah možnost vpeljave sprememb.

Celoten dokument si lahko pogledate na spodnji povezavi:

 

Scroll to Top
Skip to content