Novice

Domov » Aktualno » Novice » Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših

Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših

Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v sklopu Programa MIRA organizirali spletno nacionalno srečanje z naslovom “Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših”, ki je potekalo 8. novembra med 9. in 14. uro.  Dogodka se je udeležilo 220 udeležencev iz zdravstva in socialnega varstva, odločevalci na državni in lokalni ravni, nevladne organizacije ter zainteresirani posamezniki, ki se pri svojem delu srečujejo s starejšimi.


Namen srečanja je bil spregovoriti o različnih izzivih, s katerimi se sooča starejša populacija, ter o načinih za krepitev neformalnih mrež, deležnikov, organizacij in programov, ki si prizadevajo vključevati starejše in posledično zmanjšujejo njihovo osamljenost. Ravno pandemija koronavirusa je pokazala silno ranljivost starejše populacije, zato je danes bolj kot kadarkoli prej pomembno, da razpravljamo o tej neizbežni javnozdravstveni problematiki. 

Dogodek sta moderiali doc. dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med., spec. socialne medicine in javnega zdravja, in Sanja Tkalec, mag. psih., iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, medtem ko sta srečanje z uvodnimi besedami otvorila Radivoje Pribaković Brinovec, dr. med., spec., vodja Nacionalnega programa duševnega zdravja MIRA, in Aleš Kenda iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V nadaljevanju so sodelujoči predavatelji s svojimi prispevki pomagali pri soustvarjanju programa s 3 vsebinskimi sklopi:

 1. Dejavniki duševnega zdravja
  • Odnosne in strukturne značilnosti skupnosti kot dejavnik vključenosti starejših, izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast (Fakulteta za družbene vede UL)
  • Vpliv revščine pri starejših na njihov dostop do storitev v skupnosti, prof. dr. Vesna Leskošek (Fakulteta za socialno delo UL)
  • Pogoji za dobro duševno zdravje, prof. dr. Jože Ramovš (Inštitut Antona Trstenjaka)
 1. Zaznane skrbi starejših na področju duševnega zdravja
  • Ali se starejši zavedamo lastnih potreb?, Jožica Gamse (Univerza za tretje življenjsko obdobje)
  • Stigma in starizem, prof. dr. Vesna Švab (Medicinska fakulteta UL)
  • Kako lahko tehnološke rešitve podprejo vključenost starejših odraslih?, Mateja Erce (InnoRenew CoE)
 1. Obstoječi programi za zmanjševanje osamljenosti starejših
  • Programi MDDSZ za preprečevanje izključenosti starejših, Gregor Majcen (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Sektor za razvoj storitev in programov)
  • Možnosti in dobre prakse za starejše v lokalni skupnosti, mag. Tatjana Cvetko (ZD Koper)
  • Osamljenost skozi prizmo programa “Starejši za starejše”, Rožca Šonc (Zveza društev upokojencev Slovenije)

         Srečanje smo zaključili z okroglo mizo, pri kateri so sodelovali še: Janja Romih iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tatjana Milavec iz Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Zdenka Katkič iz Društva Šola zdravja ter Andreja Mezinec in Martina Horvat iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Sodelujoči so razpravljali o korakih, ki bodo potrebni za nadaljnje zmanjševanje osamljenosti med starejšimi. Izpostavili so, da so starejši izredno heterogena skupina, ki se zelo različno soočajo z raznimi izzivi, kot so na primer: bivanjska praznota, potreba po občutku samostojnosti in neodvisnosti, mobilnost in dostopnost, poznavanje sodobnih tehnologij, revščina, izgube prijateljev in znancev, nizka samopodoba pri vključevanju v skupnostne aktivnosti, predsodki družbe o staranju itd. Zato je pomembno, da dialog o potrebah starejših peljemo skupaj z njimi ter jih spodbujamo k vključevanju v aktivnosti lokalne skupnosti. Ob tem je smiselno spodbujati starejše k uporabi socialnih omrežij za komunikacijo z bližnjimi, saj vsak posameznik potrebuje vsaj tri ure osebnega pogovora na teden z ljudmi različnih starosti. Sodobne tehnologije namreč pripomorejo tudi k premagovanju ovir z mobilnostjo starejših. Na tem mestu je smiselno izpostaviti pomen medgeneracijskega sodelovanja pri učenju sodobnih veščin, ki se je izkazalo za izredno učinkovit način povezovanja različnih generacij. Na sistemski ravni bi morali povezati službe, ki se ukvarjajo z oskrbo in nego starejših, ter jih opolnomočiti za prepoznavanje in preprečevanje nasilja nad starejšimi. Ob tem bi morali zagotoviti tudi redno in zanesljivo financiranje nevladnih organizacij ter storitev oskrbe. Na ta način bi zmanjšali tudi problem revščine ter povečali dostopnost do virov pomoči v lokalnem okolju.

         Udeleženci so bili zadovoljni z izvedbo samega srečanja, hkrati pa so ocenili, da so predstavljene vsebine zelo uporabne pri njihovem delu. Večini udeležencev so se izpolnila pričakovanja, ki so jih imeli v zvezi s srečanjem, pohvalili pa so zlasti aktualnost in širino predstavljene problematike. Nekateri udeleženci so izpostavili, da bi si želeli več informacij o konkretnih programih in več primerov dobrih praks iz terena.

         “Program je bil po vsebini bogat; izzivi osamljenosti so bili osvetljeni iz različnih zornih kotov.”
         “Vsi predavatelji so imeli vsebinsko zelo dobra predavanja.”
         “Manjkalo mi je konkretnih programov, dobrih praks, kaj lahko ponudimo starostnikom na terenu.”
         “Odprli ste zanimivo in zelo aktualno temo, o katerimo moramo več in globlje razmišljati.”
         “Odlično izvedeno srečanje, polno zanimivih vsebin in izkustvenih zgodb.”

         Videoposnetek srečanja je dostopen na Youtube kanalu na naslednji povezavi.

          

         Scroll to Top

         Osebni zdravnik

         Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

         Centri za duševno zdravje odraslih

         V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

         Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

         Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

         Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

         Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

         • Ljubljana:
          • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
          • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
         • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
         • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
         • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

         Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

         V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

         Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

         Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
         • Ljubljana:
          • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
          • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
         • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

         Osebni pediater

         Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

         Študentske psihološke svetovalnice

         Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

         Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

         Center za psihološko svetovanje Posvet

         Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
         • Lokacije svetovalnic za odrasle:
          • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
          • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
         • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
          • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
          • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
         Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

         Telefonsko svetovanje

         V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

         • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
         • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
         • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

         Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

         • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
         • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

         Socialno-varstveni programi

         Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

         • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
         • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
         • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
         • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

         Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

         V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

         Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

         Spletno svetovanje in informiranje

         Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

         Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

         Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

         Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

         Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

         Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

         Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

         Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

         V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

         Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

         Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

         Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

         Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

         • Tehnike sproščanja
         • Spoprijemanje s stresom
         • Zdravi odnosi
         • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
         • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

         Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

         Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

         Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

         Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

         Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

         V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

         Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

         Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

         Psihiatrična ambulanta

         Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

         Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

         Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

         Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

         • Psihološki ali klinično psihološki pregled
         • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
         • Psihiatrični pregled*

         Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

         Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

         • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
         • Psihiatrični pregled*
         • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

         Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

         • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
         • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

         *Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

         Telefonsko svetovanje

         Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

         • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
         • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
         • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

         Spletni viri pomoči

         Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

         Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

         Skip to content