Novice

Domov » Aktualno » Novice » AKTUALNO: Nujno potrebna nadgradnja sistema skrbi za duševno zdravje kot odziv na trenutne krizne razmere

AKTUALNO: Nujno potrebna nadgradnja sistema skrbi za duševno zdravje kot odziv na trenutne krizne razmere

V marcu 2018 se je zgodil pomemben mejnik v slovenskem prostoru, saj je parlament sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18–28). Nacionalni program duševnega zdravja MIRA predstavlja prvi tovrstni program in temelji na resoluciji kot osrednjemu strateškemu dokumentu, ki v ospredje postavlja pomembnost duševnega blagostanja in skrb za duševno zdravje vseh prebivalcev Slovenije.

Naloga upravljanja, kakor tudi implementacije dela programa, je bila dodeljena Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Upravljavska struktura programa je zastavljena široko in povezuje 15 interdisciplinarnih delovnih skupin, številne strokovnjake, nevladne organizacije in sodelujoča ministrstva.

Na podlagi krovnih strateških ciljev in prednostnih področij resolucije smo pripravili akcijski načrt nacionalnega programa za prvo obdobje 2018-2020. Izvedba in aktivnosti so se pričele v drugi polovici 2018, zato je bil fokus na štirih od šestih prednostnih področjih.

Prvo akcijsko obdobje se je tako končalo decembra 2020 in sledila je evalvacija dosedanjih aktivnosti. Skupina za implementacijo programa je na podlagi evalvacije dosedanjega dela pripravila obsežno poročilo o realiziranih in neizvedenih ukrepih, krovnih ovirah (pomanjkanje finančnih sredstev), bistvenih ugotovitvah in prihodnjih potrebah.

Na podlagi poročila evalvacije, preteklih izkušenj, aktualnih raziskav in trenutnih kriznih razmer, smo zasnovali nov akcijski načrt za obdobje 2021–2023. Velik poudarek znotraj novega akcijskega obdobja je naslavljanje ključnih težav na področju duševnega zdravja, ki jih je pandemija covid-19 še poglobila. Pri zasnovi predloga načrta je sodelovalo več kot 150 strokovnjakov različnih inštitucij, ministrstev, nevladnih organizacij in interdisciplinarnih delovnih skupin znotraj programa MIRA. Dokument je bil 2. marca 2021 posredovan na Ministrstvo za zdravje in čaka na sprejem.

Za oceno aktualnega stanja in potreb iz vidika služb in storitev na področju duševnega zdravja v okviru zdravstvenega varstva smo izvedli analizo razpoložljivosti potrebnih programov in kadrov. Rezultati analize so pokazali, da so nujno potrebni reformni ukrepi, ki bodo omogočili učinkovit odziv zdravstvenega sistema na aktualne pereče probleme in breme duševnih težav ter posledične prihodnje zdravstvene in socialne krize, ki bodo najverjetneje sledile. Predlagani reformni ukrepi poleg ugotovitev analize upoštevajo tudi priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ki je septembra 2020 izvedla oceno stanja in dosedanjih ukrepov, ter podala predloge in usmeritve za nadgradnjo sistema skrbi za duševno zdravje v Sloveniji.

Vsi omenjeni dokumenti so na voljo na spodnjih povezavah:


 

Scroll to Top
Skip to content