Novice

Domov » Aktualno » Novice » Vpliv pandemije Covid-19 na duševno zdravje slovenskih mladostnikov

Vpliv pandemije Covid-19 na duševno zdravje slovenskih mladostnikov


Bolj so ogroženi mladostniki iz manj premožnih okolij.

Izsledki raziskave, ki jo je NIJZ izvedel v oktobru 2020 med 3052 slovenskimi učenci 9. razredov in dijaki 4. letnikov, so pokazali, da so mladostniki iz manj premožnih družin bolj ogroženi, kar zadeva vpliv pandemije na njihovo duševno zdravje, na tvegana in druga z zdravjem povezana vedenja.

Zaradi neenakih pogojev za šolsko delo, ki izhajajo iz slabših ekonomskih in socialnih okoliščin ter posledično še večjih občutkov osamljenosti, so bili v prvem valu epidemije bolj ranljivi kot njihovi vrstniki iz bolj premožnih okolij. Poleg tega so imeli mladostniki iz manj premožnih družin tudi manj zdrav življenjski slog, kar zadeva njihovo prehrano in telesno dejavnost.

Iz teh razlogov jim je treba nameniti več pozornosti. Obstoječe preventivne in promocijske programe kaže usmeriti v mladostnike iz ranljivejših okolij, poskrbeti za njihove boljše možnosti za šolanje, tako s stališča učne in druge pomoči kot tudi na področju tehnične opremljenosti. Posebno pozornost je treba nameniti izboljševanju njihovega življenjskega sloga, povezanega z zdravjem, zmanjševanju občutka osamljenosti in izoliranosti ter njihovi čim boljši obveščenosti.

Raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) se sicer izvaja vsake štiri leta (prejšnja v letu 2018), a je bila tokrat zaradi izrednih okoliščin pandemije izvedena predčasno.

Podrobnejše informacije in izsledke raziskave najdene na naslednji povezavi: Mladostniki iz manj premožnih družin v času covid-19 bolj ogroženi – namenimo jim večjo pozornost | www.nijz.si

 

Scroll to Top
Skip to content