Novice

Domov » Aktualno » Novice » Dan odprtih vrat za starejše in sejem dolgožive družbe

Dan odprtih vrat za starejše in sejem dolgožive družbe


V sklopu Nacionalnega programa duševnega zdravja (2018 – 2028) MIRA je od septembra do decembra leta 2021 na pobudo in ob podpori Nacionalnega inštituta za javno zdravje 17 slovenskih občin organiziralo enodnevni dogodek Dan odprtih vrat za starejše. Gre za družabni dogodek, katerega namen je bil povečati vključenost starejših občanov v življenje lokalne skupnosti in s tem tudi zmanjšati osamljenost med starejšimi občani. Po drugi strani pa dogodek predstavlja odlično priložnost za ozaveščanje lokalne skupnosti o pomenu ohranjanja dobrega duševnega zdravja in preprečevanja duševnih motenj.

Večina občin je dogodek organizirala v obliki srečanja za starejše, kjer so se predstavili različni lokalni deležniki, ki se pri svojem delu dnevno ukvarjajo s problemi in izzivi starejših občanov, jim nudijo pomoč, različne storitve, osmišljajo prosti čas ter preprečujejo njihovo izključenost iz družbe. K sodelovanju so občine povabile zdravstvene domove (Centre za krepitev zdravja), društva upokojencev, domove za starejše, humanitarna društva, Centre za socialno delo in druge pomembne ustanove v lokalnem okolju.

Zaradi slabe epidemiološke slike, ki je svoj višek dosegla v mesecu novembru, je bilo nekaj občin primoranih odpovedati že načrtovan dogodek. Kljub temu sta se 2 slovenski občini odločili, da bosta nemesto družabnega dogodka pripravili tiskani gradivi z najpomembnejšimi informacijami o storitvah in aktivnostih za starejše v občini. Na takšen način sta obe občini zagotovili informiranost vseh svojih starejših občanov – tudi tistih, ki se sicer družabnega dogodka ne bi udeležili.

Poleg omenjenega so 4 slovenske občine organizirale tudi regijski dogodek Sejem dolgožive družbe. Gre za dogodek, katerega namen je bil medsebojno povezati deležnike na področju (duševnega) zdravja starejših znotraj posamezne regije. Tako naj bi si z izmenjavo primerov dobrih praks deležniki med seboj pomagali in se podpirali. 2 občini sta dogodek združili z Dnevom odprtih vrat za starejše, medtem ko je 1 občina organizirala dogodek v obliki predavanja v digitalnem okolju zaradi slabe epidemiološke slike.

Organizatorji so povedali, da se zavedajo pomena takšnih dogodkov in jih pozdravljajo. Tudi starejši občani so izpostavili, da jih je dogodek izredno razveselil in da potrebujejo takšne priložnosti za druženje.

Zanimivo je bilo videti, da predstavniki različnih organizacij z zanimanjem spremljajo aktivnosti drugih udeležencev in da tudi sami izpostavljajo željo po medsebojnem povezovanju. Ugotavljajo, da so ljudje še zmeraj slabo osveščeni o (duševnem) zdravju starejših in da je v splošni javnosti še veliko predsodkov o starosti in staranju, zato je smiselno spodbuditi tudi preostale slovenske občine, da organizirajo katerega od dogodkov za starejše občane.

Dodane informacije o izvedenih dogodkih pa so dostopne na spodnji povezavi.

 

Scroll to Top
Skip to content