Novice

Domov » Aktualno » Novice » Utrinki s prireditev ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja…

Utrinki s prireditev ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja…

Utrinki s prireditev ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja…

V mesecu oktobru, 10. 10.,  obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Namen številnih in vsebinsko pestrih aktivnosti, ki jih ob tej priložnosti organizirajo regijski koordinatorji duševnega zdravja, ki delajo pod okriljem Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja, so izboljšanje ozaveščenosti in znanja ljudi o duševnem zdravju in usmerjanje k ukrepom, ki izboljšujejo in varujejo duševno zdravje vseh.

Skupaj s starši do duševnega zdravja otrok in mladostnikov

V Podravju so 11. oktobra 2023 organizirali spletno strokovno srečanje z naslovom “Skupaj s starši do duševnega zdravja otrok in mladostnikov”, kjer so posebno pozornost namenili strokovni edukaciji staršev o vzgoji otrok (t. i. vzgoja ali šola za starše), z namenom zmanjševanja oziroma omejevanja trenda povečevanja stisk med mladimi. Različni predavatelji so udeležencem predstavili svoje strokovne izkušnje pri delu s starši oziroma njihovimi otroki. Dogodka se je udeležilo 300 strokovnih delavcev iz šolstva, socialnega-varstva, zdravstva in nevladnih organizacij v Podravju. Srečanje je povezovala Sanja Tkalec, regijska koordinatorica Programa MIRA.

Uvodoma je vodja oddelka za nenalezljive bolezni na mariborski območni enoti NIJZ, Christos Oikonomidis, dr. dent. med., spec. javnega zdravja, pozdravil vse udeležence ter predstavil stanje na področju duševnega zdravja v Podravju. Pri tem je izpostavil, da je duševno zdravje v otroštvu in adolescenci pomemben napovedni dejavnik duševnega zdravja v odrasli dobi, saj se približno polovica duševnih motenj, ki jih diagnosticirajo kadarkoli tekom življenja, začenja še pred 14. letom starosti, medtem ko se jih 75% začenja pred 24. letom starosti.

Sledilo je predavanje Marka Juhanta, specialnega pedagoga za motnje vedenja in osebnosti, ki je v 43-letni karieri veliko delal s starši in v različnih strokovnih vlogah pomagal pri reševanju mnogih vzgojnih problemov. V svojem predavanju je povedal, da je vzgoja otrok izredno naporno delo, ki od staršev zahteva veliko časa, truda in pozornosti. Pri tem je na praktičnih primerih predstavil različne vzgojne izzive ter načine, kako se soočati z njimi.

V nadaljevanju sta Smilja Filipič, univ. dipl. soc. del., in Sanja Kolarič Čoh, mag. psih., predstavili programe treningov starševstva Neverjetna leta, ki ga izvajata v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Maribor. Povedali sta, da je program sestavljen iz serije podprogramov, pri čemer sami izvajata le program za starše (predšolskih otrok), starih 3-8 let, medtem ko na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor izvajajo še program za starše (šolskih) otrok do 12 let, ter program za krepitev vzgojnih veščin vzgojiteljev in učiteljev.

Sledilo je predavanje dr. Katje Košir, izredne profesorice na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, ki deluje na področju socialnih odnosov v šoli ter si prizadeva prenašati znanstvena spoznanja v prakso. Prav tako dela kot supervizorka in svetovalka v e-svetovalnici za mlade To sem jaz. V predavanju je opozorila, da je medvrstniško nasilje skupinski pojav, zaradi česar ima šola pomembno in pogosto ključno vzgojno moč pri preprečevanju le-tega. Pri tem je dolžnost pedagoških delavcev, da učence že zgodaj učijo o sprejemljivih načinih izražanja negativnih čustev ter krepijo konstruktivno vlogo opazovalcev ob pojavu nasilja. To pomeni, da se morajo učitelji v razredu veliko pogovarjati, o tem, kaj lahko učenci naredijo, ko so priča različnim oblikam nasilja in kakšna je razlika med tožarjenjem in poročanjem.

V zadnjem delu srečanja je Majda Marinšek, univ. dipl. soc. del., predstavila program Šolo za razvezane starše, ki ga izvaja v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Povedala je, da je ločitev v svojem bistvu izguba, ki ogrozi integriteto in občutek varnosti posameznih članov družine, zato starši pogosto potrebujejo podporo in pomoč pri preoblikovanju odnosov in pri prilagajanju na novo življenje.

Evalvacija srečanja je pokazala, da so bili udeleženci večinoma zelo zadovoljni z izvedbo srečanja, hkrati pa so povedali, da so se jim predstavljene vsebine zdele zanimive, poučne in uporabne za njihovo delo.

Posnetek strokovnega srečanja:

V novomeški enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so letos odpirali vprašanja o stiskah, ki jih doživljajo mladi, pa tudi zaposleni v delovnih okoljih, in iskanju rešitev zanje.

QL dan dobrega počutja za mladostnike

V ponedeljek, 2. 10. 2023, je v enem od nakupovalnih središč v Krškem potekal »QL dan dobrega počutja«, katerega osrednja misel je bila, da sta »Duševno in celovito zdravje neločljivo povezana«.

Nastja Salmič Tisovec, regijska koordinatorica Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja, je povedala, da se je program dogodka pričel z razgibavanjem, številne vsebine pa so udeleženci spoznali na stojnicah. Na stojnici novomeške enote NIJZ so bile udeležencem na voljo vsebine, ki podpirajo skrb za duševno zdravje in higieno spanja.

V sklopu dogodka je bila izvedena tudi okrogla miza, na kateri so se dijaki prvega letnika Tehniške gimnazije Krško s psihologinjami novomeške enote NIJZ in Zdravstveno vzgojnega centra Zdravstvenega doma Krško pogovorili o svojih vsakdanjih stiskah, o skrbi za duševno zdravje in o virih pomoči, ki jih že poznajo in so jim na voljo. 

Glavni organizator dogodka je bila nevladna organizacija Harmonični način življenja, sodelovali pa so tudi Zdravstveni dom Krško, Qlandia Krško, Rdeči Križ Krško, Društvo Calvodas, NIJZ in nekatera druga lokalna društva oziroma deležniki iz okolja.

Skrb za duševno zdravje ljudi v njihovih delovnih okoljih  

Na svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktobra, se je v Novem mestu  odvil večer ob pogovoru strokovnjakov s področja skrbi za duševno zdravje, dela in zaposlovanja. Tema pogovora je bila namenjena stiskam, s katerimi se srečuje delovno aktivna populacija. Skrb za duševno zdravje zaposlenih so prikazali kot osnovno človekovo pravico in osvetlili medsebojno povezanost in prepletenost različnih področij. Pozornost so namenili tudi iskanju rešitev in predvsem načinov, kako stanje na tem področju izboljšati – tako vsak sam kot tudi skupaj, kot družba v celoti. Glavna organizatorja dogodka sta bila NIJZ in knjigarna Goga.

Posnetek strokovnega srečanja:

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content