Pogoste duševne težave in motnje

Domov » Duševno zdravje » Pogoste duševne težave in motnje » Motnja pozornosti in hiperaktivnosti

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti

Življenje v sodobnem svetu od nas zahteva hiter ritem življenja, prilagajanje nenehnim spremembam in posvečanje pozornosti mnogim dražljajem, s katerimi se srečujemo skozi vsakdan. Običajno je, da imamo sodobni ljudje včasih težave z osredotočanjem in nemirom, saj smo soočeni z različnimi obveznostmi, pričakovanji in pritiski. Vendar pa vsake težave z zbranostjo in osredotočanjem niso motnje, temveč običajen pojav, kadar smo podvrženi mnogim informacijam iz okolja.

Pri nekaterih posameznikih pa se lahko pojavijo znatne težave na področju pozornosti in impulzivnosti, ki se v celotni klinični sliki pojavljajo dlje časa in ovirajo vsakodnevno delovanje v svojem okolju, zato potrebujejo strokovno pomoč. Pri njih gre za motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ki ni le nemir ter moteče, impulzivno vedenje ob prevelikih obremenitvah kot tudi ne odraža zgolj običajnih težav z zbranostjo zaradi slabše opremljenosti ali stresa. Tovrstne duševne težave oz. motnje se običajno pojavijo že v obdobjih otroštva ali mladostništva in tekom odraščanja spontano minejo ali pa se nadaljujejo v odraslost.


Osnovne značilnosti

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti oz. hiperkinetična motnja označuje težave z izvršilnimi funkcijami, ki so ključne pri načrtovanju, spremljanju, samonadzoru in vrednotenju lastnega vedenja. Pri tej motnji ne gre zgolj za hiperaktivnost oz. pretirano gibanje, temveč označuje širši pojem, ki hkrati zajema še težave z vzdrževanjem pozornosti in impulzivnost. Ob tem se motnje pozornosti kažejo kot težave pri osredotočanju in vzdrževanju pozornosti. Impulzivnost pa pomeni, da posameznik ne zmore odložiti določene težnje in si bolj prizadeva za kratkoročen užitek kot doseganje dolgoročnih uspehov.

Ne glede na težave z impulzivnostjo ali pozornostjo imajo osebe z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti lahko dobro razvite intelektualne sposobnosti. Zaradi težav na drugih področjih pa se običajno zgodi, da teh sposobnosti ne morejo ustrezno izraziti, zato so v šoli lahko manj uspešni kljub dobremu razumevanju snovi (npr. hitro spregledajo navodila).

Ločimo lahko tri različne tipe motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Prvi je impulzivni in hiperaktivni tip za katerega je značilno, da se otroci stežka umirijo, morajo stalno nekaj početi in hitro zadovoljiti svoje trenutne želje, zaradi česar so lahko moteči za svojo okolico. Pri drugem tipu prevladuje motnja pozornosti, ki odraža težave z osredotočanjem, nemirnimi mislimi ali zasanjanostjo ob tem pa zanje ni značilna prekomerna gibalna aktivnost. Ker njihove težave niso moteče za okolico, so ti posamezniki lahko hitro spregledani ali po krivici označeni za lene ali nemotivirane, čeprav se v ozadju borijo s težavami pozornosti. V splošnem imajo lahko nižjo učno uspešnost in so manj priljubljeni med vrstniki. Tretji tip motnje pozornosti in hiperaktivnosti pa je mešani tip, kjer gre za preplet impulzivnosti, hiperaktivnosti in slabše pozornosti.

Pogosti simptomi in znaki

Na motnjo pozornosti in hiperaktivnosti lahko opozarjajo nekateri pogosti simptomi in znaki:

 • gibalni nemir (npr. stalni gibi rok brez posebnega namena) ali nepozornost (npr. zasanjanost, umik v notranji miselni svet),
 • težave z vztrajanjem pri izvajanju dejavnosti,
 • težave s selektivnim usmerjanjem pozornosti,
 • težave z nadzorom impulzov,
 • zavračanje dejavnosti, kjer je potrebno vložiti miselni napor,
 • pozabljanje potrebščin,
 • spregledanje podrobnosti.

Poleg samih simptomov in znakov je ob opredelitvi motnje pozornosti in hiperaktivnosti potrebno upoštevati tudi okolje, v katerem se ti znaki kažejo (npr. družinsko ali šolsko okolje, druženje z vrstniki). Pojmovanje motnje je odvisno tudi od značilnosti posamezne kulture.

Dejavniki, ki lahko vplivajo na pojav

K razvoju motnje pozornosti in hiperaktivnosti pripomore preplet različnih dejavnikov, ki imajo tako biološko kot okoljsko podlago. K bioloških dejavnikom se uvrščajo dednost, genetika, prehrana, infekcije in splošno delovanje telesa. K okoljskim dejavnikom pa štejemo posameznikove izkušnje s svetom okoli sebe. Posameznik ima lahko dedno predispozicijo za motnje pozornosti in hiperaktivnosti, vendar je njen izraz odvisen od širšega okolja, v katerem posameznik odrašča. Dražljaji iz okolja tako lahko spodbujajo pojav motnje (npr. pretirana popustljivost staršev) ali pa jo zavirajo (npr. postavljanje jasnih meja).

Primer iz življenja

»Lovro je drugošolec, ki v svojem razredu velja za nepredvidljivega. Čeprav je do svojih sošolcev dobrosrčen, prijazen in jim rad pomaga, ima med poukom tudi pogoste vedenjske izpade. Takrat začne prekinjati učiteljičino razlago z glasnim smehom, pripombami, spuščanjem čudnih glasov ali sprehajanjem po učilnici, kar zmoti celoten razred. To se dogaja tudi med odmori, ko Lovro včasih prične spotikati mlajše osnovnošolce, jih odrivati ali jim uničevati stvari. Lovro ima v šoli najraje matematiko, vendar se za reševanje računskih nalog nikakor ne more umiriti in zbrati, četudi so imeli prejšnjo uro športno vzgojo, kjer so se vsi dobro utrudili. Ko je njegova razredničarka te znake omenila staršema, sta izpostavila, da Lovro tudi doma pogosto skače v besedo ali uničuje stvari. Zdi se kot da mora biti ves čas v pogonu in nekaj početi. Kadar mora sedeti pri miru trza z nogo ali maha z rokami. Med delom za šolo pogosto gleda naokoli, skače po sobi, se na veliko upira ali pa ga zmoti vse okoli njega, čeprav ima željo po tem, da bi bil v šoli uspešen. Starša sta sprva mislila, da gre za običajno razvojno fazo uveljavljanja sebe, vendar se neprilagojeno vedenje kaže že več let. Zaradi tega postajata vse bolj zaskrbljena in ne vesta na koga se obrniti.«

Kdaj in kam po pomoč?

Sama diagnoza motnje pozornosti in hiperaktivnosti se postavi zato, da se posamezniku lahko pripravi ustrezen načrt pomoči, ki mu omogoča doseganje svojih potencialov kljub motnji. Diagnozo poda usposobljen strokovnjak (npr. (pedo)psihiater, klinični psiholog), zato ni ustrezno, da jo uporabljamo v vsakodnevnem besednjaku, če ne gre za resne težave. V kolikor menimo, da bližnja oseba izraža nekatere simptome motnje pozornosti in hiperaktivnosti, jo napotimo k osebnemu zdravniku ali drugemu strokovnjaku in se skušajmo izogniti vnaprejšnjemu predvidevanju diagnoze.

Obravnava motnje pozornosti in hiperaktivnosti z različnimi oblikami terapije (npr. kognitivno-vedenjska) ima velik učinek, vendar je ta kratkotrajen, če pomoč ni zastavljena sistemsko. To pomeni, da morajo vsi ljudje, ki vsakodnevno stopajo v stik s posameznikom z motnjo (npr. starši, vzgojitelji, učitelji, psihologi, psihiatri, specialni pedagogi), delovati enotno, da bo učinek dolgoročen. Pomoč mora biti v prvi vrsti psihološka in pedagoška ter šele takrat, ko to ne zadostuje, lahko vpeljemo zdravljenje z zdravili. Obravnava mora biti prilagojena vsakemu posamezniku glede na tip motnje – impulzivni in hiperaktivnostni tip, tip s prevladujočo motnjo pozornosti ali mešani tip – in mora pokrivati tista področja, kjer posameznik izraža težave (npr. šibka pozornost, pretirano gibanje, pomanjkanje samonadzora). Pri tem je priporočljivo, da se osredotočimo na krepitev ustreznega vedenja (ne kaznovanje slabega), kar pomeni, da opazimo in pohvalimo vedenje, ko otrok nekaj naredi prav. V pomoč pri razumevanju vedenja je lahko tudi ABC model, kjer A pomeni predhodnik vedenja, B dejansko vedenje posameznika in C posledice, ki sledijo vedenju. Če otrokovo vedenje dlje časa beležimo po ABC shemi, bomo s tem pridobili vpogled v sprožilne in vzdrževalne dejavnike njegovega vedenja.

Družine otrok ali staršev z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti so pogosto zaznamovane s stigmo in očitki, da so za pojav motnje krivi sami zaradi določenega načina vzgoje, prevelikega popuščanja otroku ali ne postavljanja meja, kar pa ne velja. Čeprav okolje igra pomembno vlogo pri nastopu motnje pozornosti in hiperaktivnosti, vzgoja ni edini vzrok. Posamezniki s to motnjo ne želijo namerno škodovati ali motiti ljudi okoli sebe, vendar si ob težavnem vedenju ne znajo pomagati. S posledicami problematičnega vedenja se srečujejo predvsem starši, ki otroku ne znajo pomagati, zato se lahko znajdejo v stiski. V ta namen so skrbnikom in bližnjim osebam oseb z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti na voljo različne podporne skupine, kjer si med seboj lahko nudijo oporo in delijo izkušnje.

Več o motnji pozornosti in hiperaktivnosti lahko preberete v publikaciji Biti starš otroku z ADHD Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V pomoč so lahko tudi nekatere knjige:

 • Motnja pozornosti in hiperaktivnosti za telebane (Strong Flanagan)
 • Eksplozivni otrok (Ross Greene)
 • Adrenalinske deklice, hitri dečki: Svet otroka z ADHD (Katarina Kesič Dimic)

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content