Zmotna prepričanja

Domov » Duševno zdravje » Zmotna prepričanja » O ljudeh z duševnimi težavami

O ljudeh z duševnimi težavami

O ljudeh z duševnimi težavami

Ljudje smo nagnjeni k iskanju razlogov in pojasnjevanju dogajanja okoli sebe. Če na določenem področju nimamo dovolj znanja, lahko sklepamo prehitre in napačne zaključke, ki so na področju duševnega zdravja še posebej pogosti. Zaradi tega se lahko zgodi, da ljudi, ki se soočajo z duševnimi težavami, krivično presojamo ter jim pripisujemo različne opazke, čeprav ne poznamo njihove zgodbe. Na podlagi tega se o ljudeh z duševnimi težavami tako oblikuje veliko mitov, ki so navedeni v nadaljevanju.


“Duševne težave doletijo samo šibke ljudi.”

Duševna stiska ali motnja ni posledica »šibkega značaja«, niti ni nekaj kar bi si »izbrali« ali »nakopali«. Duševne stiske in motnje nastopijo kot posledica skupnega in prepletenega vpliva različnih dejavnikov hkrati – bioloških (npr. dednost, možganska poškodba) in okoljskih (npr. stres v službi, težave v intimnem odnosu, izguba bližnje osebe, nasilje). Doletijo lahko kogarkoli in kadarkoli v življenju, ne glede na stopnjo izobrazbe, družbeni status, spol, starost, raso, spolno usmerjenost ali kulturo. Pogosto so lahko duševne stiske odziv na težke življenjske dogodke ali obdobja (npr. travmatičen dogodek, žalovanje) in zato niso nekaj, česar bi se morali sramovati. Nasprotno, zmožnost opravljanja vsakodnevnih obveznosti, ob sočasnem zdravljenju duševne stiske, je odraz izredne moči, saj to od nas zahteva bistveno več energije in truda, kot če duševnih težav ne bi doživljali.

“Ljudje so sami krivi za svoje duševne težave.”

Čeprav so osebe, ki se soočajo z duševnimi težavami odgovorne za lastne misli, čustva in vedenja, pa nikakor niso same krive, da so se jim pojavile duševne težave. Na tem mestu je zato pomembno razlikovati med občutki krivde in odgovornostjo za svoje vedenje. Ljudje z duševno stisko so odgovorni, da poskrbijo za lastno zdravje in nadzorujejo svoje vedenje ter čustva, nikakor pa jih ne smemo obtoževati, da so si sami nakopali duševne težave.

“Ljudje z duševnimi težavami so leni in neodgovorni.”

Lenobo pogosto napačno enačimo z duševno motnjo (npr. depresijo). Kljub temu, da sama motnja lahko zmoti njihovo vsakodnevno delovanje in produktivnost (npr. izobraževanje, služba, skrb zase), ne moremo reči, da gre za lenobo ali neodgovorno delovanje. Pogosto je pomanjkanje energije, utrujenost, zaspanost, brezvoljnost in pomanjkanje koncentracije za delo znak duševne stiske. Poleg tega na izvor duševnih težav ne morejo vplivati v celoti, saj na nastop duševnih težav vplivajo različni dejavniki – biološki (npr. genetski zapis, biokemijsko ravnovesje v možganih) in okoljski (npr. težke življenjske izkušnje, zgodovina duševnih motenj v družini). Zato kljub temu, da posamezniki lahko preventivno skrbijo za svoje duševno zdravje (npr. izvajajo tehnike sproščanja), to še ne pomeni, da ne morejo doživljati duševne stiske. Za nastanek duševnih težav tako niso krivi sami, ker bi bili neodgovorni ali leni. Verjetno tudi osebe, ki obleži za gripo ali miruje zaradi zlomljene noge ne bi označili za »lenobo«.

“Ljudje z duševnimi težavami so osredotočeni le nase.”

Slaba samopodoba, nizka samozavest in občutki sramu so pogosta posledica duševnih stisk ali motenj. Tovrstne občutke pa dodatno poglobi tudi samo-stigma, zaradi katere se osebe z duševnimi težavami lahko počutijo manjvredne od drugih. Ker se soočajo z veliko skrbmi in pomisleki glede sebe, lahko navzven delujejo, kot da se ukvarjajo le same s seboj, čeprav so lahko zelo empatične in uvidevne do drugih.

“Duševne težave so samo izgovor za slabše delovanje.”

Ljudje, ki se soočajo z duševnimi stiskami, se lahko včasih vedejo na način, ki se drugim ljudem zdi nepričakovan ali nesmiseln (npr. izogibanje množici ljudi na zabavi). Zavedati se moramo, da je v ozadju teh vedenj motnja in ne oseba sama po sebi. Osebe z duševnimi težavami si vsiljivih čustev in misli niso nakopale same, poleg tega se lahko borijo z različnimi stiskami in skrbmi. Čeprav se lahko zavedajo odgovornosti za svoje vedenje in si močno prizadevajo, da bi jih duševna motnja čim manj ovirala pri vsakodnevnih opravilih, pogosto duševna stiska predstavlja oviro oz. nezmožnost, da bi posamezniki delovali tako, kot si želijo.

“Ljudje z duševnimi motnjami niso zmožni skrbeti sami zase.”

Večina ljudi z duševnimi težavami je popolnoma zmožna skrbeti sama zase. Le majhen delež ljudi, ki imajo hujše oblike duševnih motenj, potrebuje pomoč pri oskrbi s strani drugih.

“Ljudje z duševnimi težavami so nevarni, nepredvidljivi in nasilni.”

Po statistiki je le majhen odstotek ljudi (3–5 %) z duševnimi težavami nasilnih. Lahko bi celo rekli, da mit drži ravno obratno, saj so ljudje z duševnimi težavami večkrat žrtve nasilja in škodoželjnosti, kot pa da bi to povzročali sami (npr. osebe z depresijo imajo 10-krat večjo verjetnost, da postanejo žrtve nasilnih dejanj ali samopoškodovanja v primerjavi s splošno populacijo). Tako ne obstaja razlog, da bi se bali ljudi zgolj zaradi njihove diagnoze duševne motnje.

“Ljudje z duševnimi težavami ne morejo delati.”

Nekateri zelo uspešni posamezniki so se soočali z duševnimi težavami (npr. J. K. Rowling, Jim Carrey, Lady Gaga, Stephen King). Na delovnem mestu so tako lahko enako produktivni in motivirani kot njihovi sodelavci brez težav v duševnem zdravju. Če smo zaposleni v srednjem ali večjem podjetju oz. organizaciji, obstaja velika verjetnost, da se nekdo izmed sodelavcev srečuje z duševnimi težavami. Le-te zaradi stigme in strahu pred diskriminacijo skriva, zato o njegovih težavah ne vemo ničesar, čeprav smo z njim vsakodnevno v stiku. Smiselno delo v podpornem okolju lahko predstavlja pomemben del okrevanja od duševnih težav, saj posamezniku daje občutek koristnosti, produktivnosti in smisla.

“Otroci in mladostniki nimajo duševnih težav, njihove stiske so le del odraščanja.”

Statistika kaže, da se vsak peti slovenski mladostnik vsaj enkrat sooči z duševnimi težavami, kot so depresija, anksioznost, motnje pozornosti in hiperaktivnosti ter motnje zaradi uživanja drog. Pri polovici duševnih motenj (npr. shizofrenija, osebnostne motnje) se znaki pojavijo že pred 14. letom starosti, pred 24. letom pa se razvije že tri četrtine motenj. Otroci duševnih težav običajno ne kažejo navzven ali pa njihovi skrbniki in odgovorne osebe (npr. vzgojitelji, učitelji) ne (pre)poznajo znakov izražanja stiske, zato se zdi, kot da težav nimajo. Če spremembe v razpoloženju in/ali aktivnostih pri otrocih in mladostnikih trajajo več tednov, se je potrebno posvetovati z zdravnikom. Otroštvo in mladostništvo sta pomembni obdobji odraščanja, ki zahtevata veliko izzivov, sprememb in prilagajanja. Duševne stiske se lahko hitro pojavijo, vendar niso običajen del odraščanja in zato potrebujejo pomoč strokovnjakov za duševno zdravje. Depresija in ostale duševne motnje tako niso le problemi odraslih, ampak se z njimi soočajo tudi otroci in mladostniki.

“S starostjo vsak postaja vse bolj depresiven – to je običajen del staranja.”

Res je, da imajo starejši večjo verjetnost za razvoj depresije, saj se soočajo z mnogimi spremembami njihove socialne mreže (npr. smrt partnerja ali prijateljev, upokojitev, odselitev odraslih otrok). Vendar pa depresija ni običajen del staranja, zato jo je potrebno obravnavati enako resno kot pri mlajših populacijah.

“Če nisi duševno zdrav, imaš duševno motnjo.”

Duševno zdravje in duševna motnja sta dva različna pojma, vendar pa ju ne moremo obravnavati kot ločeni kategoriji in sebe uvrstiti le v eno ali drugo. Med duševnim zdravjem in duševnimi motnjami obstaja široka paleta različnih stanj, v katerih se nahaja večina od nas. Skoraj vsak se v življenju kdaj sreča z duševnimi težavami – sebe ali drugih, ki jih še ne moremo označiti za duševno motnjo. Za diagnozo le-te je potrebno izpolnjevati določene kriterije, ki jih presodi psihiater.

“Duševne motnje se tičejo samo osebe z duševnimi težavami.”

Soočanje z duševnimi težavami je kompleksen proces, ki ne zadeva le posameznika s težavami, temveč vpliva tudi na njegove bližnje (npr. družinske člane, prijatelje, sošolce, sodelavce). Kadar je vpliv duševne težave na bližnje osebe močan, je priporočljivo, da tudi bližnji poiščejo pomoč, saj bodo le tako lahko preprečili morebiten pojav težav pri sebi in še naprej nudili oporo osebi z duševnimi težavami. Ob tem se je dobro zavedati, da samo duševno zdravi in trdni posamezniki lahko pomagajo osebam z duševnimi težavami.

“Osebe, ki se samopoškodujejo, to počnejo, ker iščejo pozornost.”

Samopoškodovalno vedenje je v največ primerih posledica težav v duševnem zdravju oziroma stisk. Tovrstno vedenje ni iskanje pozornosti, mnogokrat pa ga lahko prepoznamo kot klic na pomoč. To ne pomeni, da so osebe, ki se samopoškodujejo, manipulativne, ampak da potrebujejo nekoga, ki jim bo prisluhnil in stal ob strani. Za nekatere predstavlja samopoškodovalno vedenje način kratkotrajnega olajšanja čustvene bolečine, za druge pa obliko samokaznovanja. S fizično bolečino posamezniki pogosto odvrnejo pozornost od notranje, duševne bolečine. Ravno zaradi tega težko prekinejo svoje ravnanje kljub polnemu zavedanju, da si škodujejo. Vsako samopoškodovalno vedenje, tako tisto, ki povzroča manjše poškodbe kot tisto, ki predstavlja življenjsko nevarnost, je potrebno obravnavati enako pomembno in posamezniku ponuditi pomoč. Resnost poškodb ni merilo za to, kako zelo oseba trpi.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content