Zmotna prepričanja

Domov » Duševno zdravje » Zmotna prepričanja » O zdravljenju duševnih težav

O zdravljenju duševnih težav

O zdravljenju duševnih težav

Zdravljenje duševnih težav spremlja veliko zmotnih prepričanj. Zaradi tega se dogaja, da se ljudje v stiski ne obrnejo po pravočasno pomoč, kadar bi jo potrebovali. V resnici pa velja, da se tako kot telesne bolezni in poškodbe tudi duševne težave lahko ozdravi ali pa znatno izboljša stanje. O zmotnih prepričanjih, ki omejujejo iskanje pomoči in zdravljenje duševnih težav, si lahko preberete v nadaljevanju.


“Z duševnimi motnjami se lahko soočimo sami.”

Za blažje duševne stiske si lahko do neke mere pomagamo z različnimi preventivnimi aktivnostmi (npr. preko tehnik sproščanja, iskanja informacij iz preverjenih strokovnih virov, pogovor z bližnjim, dobra higiena spanca, telesna aktivnost). Vendar ko naše duševne stiske začnejo vplivati na naše vsakodnevno življenje (npr. slabša učinkovitost pri opravljanju študijskih ali delovnih nalog, oddaljevanje od prijateljev ali drugih bližnjih oseb, sprememba v apetitu, sprememba v količini in kakovosti spanja), je za njihovo učinkovito dolgoročno zdravljenje potrebna strokovna pomoč. Ustrezno zdravljenje s strani strokovnjakov skrajša proces zdravljenja ter zagotovi večje dolgoročne učinke po zaključenem zdravljenju. Duševnih težav tako ne moremo odpraviti v trenutku, če le »skušamo pozitivno razmišljati« ali postanemo »psihološko močnejši po karakterju«.

“Duševne motnje niso ozdravljive.”

V družbi pogosto prevladuje mišljenje, da ko duševne težave enkrat nastopijo, smo nanje »obsojeni« celo življenje in si od njih nikoli ne opomoremo. Vendar to ni res, saj si ljudje z ustrezno (strokovno) pomočjo lahko opomorejo. Ozdravitev pomeni, da so ljudje ponovno zmožni delati, se učiti in živeti enako kot prej (ali celo bolje). Pri tem ni nujno, da simptomi duševnih motenj popolnoma izginejo, temveč se ljudje naučijo strategij soočanja z njimi. S tem lahko nadzorujejo svojo motnjo, da lahko z njo živijo podobno kot prej in motnjo ohranjajo v znosnih mejah (enako kot pri kroničnih fizičnih boleznih, kot sta sladkorna bolezen in srčna obolenja). Če se zaradi duševnih težav počutite slabo, se zavedajte, da trenutno slabo počutje ne bo trajalo večno, če poiščete ustrezno pomoč.

“Edina rešitev za duševne motnje so zdravila.”

Za zdravljenje duševnih motenj se uporabljajo različni pristopi in metode, v nekaterih primerih tudi zdravljenje z zdravili. Kombinacija različnih metod in pristopov je vedno prilagojena glede na posameznikove potrebe. Tako pot zdravljenja dveh oseb nikoli ne bo potekala na povsem enak način – za zdravljenje depresije je npr. pri eni osebi zadosti psihoterapija, druga oseba pa bo potrebovala kombinacijo psihoterapije, zdravil in socialne pomoči. Na tem mestu tudi velja, da večina zdravil za duševne težave ne povzroča odvisnosti od njih (npr. antidepresivi) in ne spreminja posameznikove osebnosti.

“Zdravljenje duševnih težav mora nujno potekati v psihiatrični bolnišnici.”

Večina duševnih motenj ne zahteva (dolgotrajnega) zdravljenja v bolnišnici. Akutna in krizna stanja duševnih motenj (npr. kadar oseba namerava škodovati sebi ali drugim) se zdravijo v psihiatričnih bolnišnicah s strokovno usposobljenim osebjem. Vendar pa je dobro, da se zdravljenje po tem, ko stanje akutne ogroženosti mine, prestavi v posameznikovo domače in običajno okolje (t. i. zdravljenje v skupnosti). Tako se lahko oseba postopoma vključuje v aktivnosti, ki jih je počela pred nastopom motnje, ob tem pa redno obiskuje strokovno pomoč in se drži predvidenega načrta zdravljenja. Zdravljenje v skupnosti je za osebo manj stigmatizirajoče, poleg tega pa ima tudi večje pozitivne dolgoročne učinke, saj je bolj prilagojeno njenemu načinu življenja.

“Psihiater ali psiholog bo »vrtal« vame in mi postavljal neprijetna vprašanja.”

Res je, da strokovnjaki s področja duševnega zdravja želijo o naših problemih izvedeti čim več, saj na ta način skušajo razumeti kaj doživljate in vam nuditi najboljšo možno pomoč. Pomemben del zdravljenja namreč predstavljata iskrenost in zaupna vez med vami in strokovnjakom, ki je obvezna, da o vaših težavah ne govori drugim (razen v primeru prežeče nevarnosti za vas ali druge). Če vam je razkrivanje svojih misli in čustev kljub temu zelo neprijetno, dandanes obstaja veliko drugih načinov zdravljenja (npr. skupinske terapije), ki nekoliko omilijo neposredno spraševanje. To lahko predstavlja prvi korak k zdravljenju, vendar se je potrebno zavedati, da je za uspešno zdravljenje včasih potrebno deliti tudi manj prijetne vsebine in se na ta način znebiti bremena, ki nam ga le-te povzročajo. Kadarkoli pa lahko psihiatru ali psihologu poveste, da vam ob tovrstnih vprašanjih ni prijetno ali pa strokovnjaka zamenjate, če zaznate, da z njim niste uspeli navezati zaupnega stika.

“Psihoterapija je dolgotrajen proces, ki traja več let.”

Psihoterapevtska obravnava je v prejšnjih letih lahko potekala tudi po več let skupaj, sedaj pa se vse pogosteje pojavljajo kratke oblike psihoterapije, ki trajajo nekaj mesecev in so orientirane na hitro ter učinkovito reševanje težav. V začetku terapije se običajno skupaj s terapevtom oblikuje načrt obravnave, ki določa tudi predviden čas trajanja. Ta je odvisen od tega, s kakšnimi duševnimi težavami se posameznik srečuje. Poleg samega trajanja psihoterapije je veliko pomembneje, katera vrsta psihoterapije je primerna za nas. Obstajajo različne vrste psihoterapije in tiste, ki so priznane znotraj zdravstvene stroke (vedenjsko-kognitivna, psihoanalitična, skupinska analiza in sistemska družinska psihoterapija), so krite preko zdravstvenega zavarovanja. Pojavljajo se tudi nove smeri (npr. integrativna) ter modalitete terapij (npr. skupinska), zato si lahko posameznik izbere tisto obliko, ki mu najbolj ustreza. Lahko se zgodi tudi, da nas terapevt sam napoti k drugemu strokovnjaku, če presodi, da njegova oblika terapije ali kompetence niso primerne za reševanje naših težav.

“Psihoterapija je namenjena samo ljudem s hujšimi duševnimi težavami.”

Psihoterapija je namenjena vsem, vključno tistim, ki si želijo višje kakovosti življenja na različnih področjih (npr. si želijo izboljšati medosebne odnose, bolje obvladovati stres, učinkoviteje reševati probleme). Ljudem je na voljo tudi psihološko svetovanje, ki je običajno krajše od psihoterapije in se usmerja na odpravljanje trenutnih težav.

“Za osebo z duševnimi težavami ne morem storiti ničesar.”

Bližnje osebe, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju stojijo ob strani, predstavljajo pomemben podporni steber in igrajo veliko vlogo pri soočanju z motnjo. Zaradi stigme in nepoznavanja znakov duševnih težav, pa je ustrezne strokovne pomoči deležna le slaba polovica ljudi z duševnimi težavami (44 %), v obdobju otroštva in mladostništva pa zgolj petina. Družina in prijatelji predstavljajo pomemben oporni sistem, saj nam lahko pomagajo pri iskanju pomoči in deljenju informacij o duševnih težavah, nudijo razbremenilne pogovore ter spodbujajo k vztrajanju pri zdravljenju. Hkrati tudi zmanjšajo občutek osamljenosti, nerazumljenosti in samo-stigme.

“Zdravljenje potrebujejo samo ljudje brez prijateljev in bližnjih.”

Strokovno pomoč potrebujejo vsi ljudje s (hujšimi) duševnimi težavami. Zgolj podpora prijateljev ne omogoča okrevanja od duševnih motenj. Obstaja namreč velika razlika med sproščenim klepetom s prijatelji ter strukturiranim pogovorom s psihiatrom, psihologom ali terapevtom, kjer veljajo profesionalen odnos, zaupnost, objektivnost in osredotočenost na eno osebo – klienta s težavami. Strokovnjaki s področja duševnega zdravja so usposobljeni za uporabo različnih terapevtskih tehnik, ki pomagajo pri tem, da svojo težavo vidimo na nov in drugačen način. Čeprav sta si odnos in način pogovora med strokovnjakom in osebami, ki so nam blizu zelo različna, pa oba v različnih obsegih pripomoreta k soočanju z duševnimi težavami.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content