Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Domov » Kam po pomoč » Strokovnjaki, ki lahko pomagajo » Otroški in mladostniški psihiater

Otroški in mladostniški psihiater

Otroški in mladostniški psihiater (ali pedopsihiater) je zdravnik, ki obravnava otroke in mladostnike z duševnimi motnjami. Ob končanem študiju splošne medicine, je za pedopsihiatra potrebna tudi končana specializacija iz otroške in mladostniške psihiatrije.


Nanj se lahko obrnemo ob sumu, da se otrok ali mladostnik sooča s hujšimi duševnimi težavami, ki trajajo dlje časa in pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje. Za obravnavo pri pedopsihiatru se lahko odločijo tudi mladostniki sami (po dopolnjenem 15. letu). K pedopsihiatru otroka ali mladostnika lahko napoti otroški oz. šolski pediater, ga na pregled naročijo starši ali skrbniki ali se naroči mladostnik sam.

Obravnava običajno poteka tako, da pedopsihiater na prvem srečanju opravi intervju o težavah in doživljanju otroka ali mladostnika z njim in s starši. Razgovor z mladostnikom je običajno v odsotnosti staršev. Nato pedopsihiater postavi morebitno diagnozo, pripravi načrt zdravljenja, po potrebi predpiše zdravila in otroka ali mladostnika po potrebi napoti na dodatne preiskave. Tudi na večini kontrolnih pregledov so v enem delu prisotni starši.

Pedopsihiater lahko v obravnavo vključi tudi druge strokovnjake iz tima (npr. klinični psiholog, socialni delavec, specialni pedagog) ali se poveže z drugimi ustanovami, ki obravnavajo ali poznajo otroka ali mladostnika (npr. šolski delavci, Center za socialno delo, Vzgojni dom, izbrani pediater).

Vloga pedopsihiatra je najbolj podobna kliničnemu psihologu. Razlikujeta se v tem, da klinični psiholog lahko opravi kliničnopsihološko diagnostiko – to pomeni, da s pomočjo različnih testov in preizkusov objektivizira težave, pedopsihiater pa lahko predpiše zdravila. Pogosto imata oba tudi dodatno psihoterapevtsko izobrazbo.

 

Scroll to Top
Skip to content