Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Psihiater

Psihiater

Psihiater je zdravnik specialist, ki je zaključil študij na medicinski fakulteti in opravil specializacijo iz psihiatrije. Deluje na vseh treh ravneh zdravstva (v zdravstvenih domovih, ambulantah, kliničnih centrih in bolnišnicah) ali v zasebni praksi. Ukvarja se z različnimi psihiatričnimi boleznimi in motnjami. Z dodatno izobrazbo lahko izvaja psihoterapijo, sodno izvedenstvo in forenzično psihiatrijo.


Usposobljen je za diagnosticiranje in zdravljenje duševnih motenj ter predpisovanje zdravil. Psihiatrično zdravljenje je lahko kratkotrajno (v primeru nujnih urgentnih stanj), dolgotrajno (do ozdravitve oz. zmožnosti posameznika, da samostojno živi in deluje v družbi) ali vseživljenjsko (redno spremljanje oseb).

Nanj se lahko obrnemo kadar sumimo težje duševne motnje (npr. depresijo, fobije, privide, prisluhe, nihanja razpoloženja, anksiozne in posttravmatske motnje, shizofrenijo ali druge psihotične motnje, stresne, osebnostne ali spolne motnje, motnje hranjenja, spanja ter motnje zaradi zlorab ali odvisnosti). Najpogosteje nas k psihiatru napoti osebni zdravnik.

Psihiater v začetku opravi intervju, na podlagi česar postavi diagnozo in pripravi načrt zdravljenja. Po potrebi osebo napoti na dodatne preiskave (npr. k psihologu, internistu), predpiše zdravila in oceni potreben način obravnave. Psihiater je zdravnik in tako poleg osebnega zdravnika edini, ki lahko predpisuje tudi zdravila. Ne opravlja pa psiholoških testiranj in njegova primarna naloga ni svetovanje ali psihoterapija.

V nadaljevanju so predstavljene osnovne informacije o psihiatričnih zdravilih in njihovem predpisovanju.

Psihiatrična zdravila

Duševne motnje potrebujejo različne oblike zdravljenja. Ena izmed možnih metod zdravljenja so tudi psihiatrična zdravila. Pri nobeni diagnozi niso v pomoč zgolj zdravila, čeprav so lahko prvi korak pri obvladovanju hudih simptomov (npr. huda tesnobnost ali depresivnost, blodnje, izguba stika z realnostjo). Sicer pa se vse duševne motnje zdravijo tudi s psihološkimi pristopi in pri veliki večini njih lahko zelo izboljšamo stanje s pogovornimi tehnikami – npr. psihosocialno svetovanje ali psihoterapija.

Katere so najpogostejše vrste psihiatričnih zdravil?

Poznamo več različnih vrst psihiatričnih zdravil, med katerimi so najpogostejši:
Antipsihotiki: so zdravila, ki vplivajo na psihotične znake ob duševnih motnjah (npr. zmotna prepričanja in zmotne zaznave). Poleg vpliva na te simptome ali znake lahko vplivajo tudi tako, da umirjajo in zmanjšujejo hud nemir. Antipsihotikov je več vrst. Starejša zdravila (klasični antipsihotiki) so praviloma bolj učinkovita (močnejša) kot nove skupine (atipičnih) antipsihotikov. Nekateri ljudje ob predpisu antipsihotika doživijo neželene učinke zdravila. Starejša zdravila pogosteje povzročajo neželene učinke, kot so tresenje, slabša gibljivost ali nemir v nogah, medtem ko novejša pogosteje povzročajo notranji nemir, utrujenost in pridobivanje telesne teže, čeprav nikakor ne pri vseh ljudeh. Antipsihotiki se lahko predpisujejo tudi zunaj uradno dovoljenih razlogov, npr. pri hudi nespečnosti, kjer se uporabljajo tudi zato, ker ne povzročajo odvisnosti ali hujših odtegnitvenih znakov.
Antidepresivi: so zdravila za zdravljenje depresije, hude žalosti, ki jo spremljajo tudi motnje volje, občutki praznine, nemoči in upočasnjenost številnih delov našega funkcioniranja. Antidepresivi so učinkoviti tudi pri hudi tesnobi in obsesivno-kompulzivni motnji. Delimo jih na več skupin, vendar se najpogosteje uporabljajo tisti, ki povečujejo raven enega izmed nevro-prenašalcev (snovi, ki kemično prenašajo električne impulze v možganih) – serotonina. Čeprav mehanizem njihovega delovanja ni povsem jasen, obstajajo precej trdni dokazi, da lahko v nekaj tednih popravijo razpoloženje pri veliko ljudeh, ki jih prejemajo. Včasih njihovo jemanje spremljajo tudi občutki rahle otopelosti in odmaknjenosti. Imajo malo neželenih učinkov, kaže pa, da ob dolgotrajnem (večletnem) jemanju njihovo opuščanje pogosto ni enostavno, čeprav antidepresivi ne povzročajo odvisnosti.
Pomirjevala: so učinkovita in hitro delujoča zdravila, ki umirjajo in tudi povečujejo učinkovitost drugih zdravil. Praviloma se jih predpisuje v kratkem časovnem obdobju (največ nekaj tednov), da se prepreči hude odtegnitvene (abstinenčne) krize ali razvoj odvisnosti. Nevarnost za razvoj odvisnosti se pojavi po 4–6 tednih vsakodnevnega jemanja pomirjeval, pri nekaterih tudi hitreje. Pomirjevala lahko povzročajo tudi padce (ter posledično zlome) pri starejših ljudeh.
Uspavala: najbolj znano uspavalo je zolpidem (Sanval), ki preko delovanja na center za spanje hitro povzroči zaspanost. Uspavala prav tako lahko povzročajo odvisnost in padce, so pa praviloma krajše delujoča zdravila. Pri starejših ljudeh lahko povzroča stanja zmedenosti. Tudi ta zdravila se večinoma uporabljajo le kratek čas.
Stabilizatorji razpoloženja: so v večini pravzaprav protiepileptična zdravila, ki pa dokazano stabilizirajo nihanja razpoloženja pri različnih duševnih motnjah. Najbolj znan stabilizator je litij, ki se še vedno zelo učinkovito uporablja pri bipolarni motnji razpoloženja. Pri uporabi tega zdravila je potrebna previdnost glede delovanja ščitnice in ledvic, čeprav pri veliki večini ljudi ne povzroča nobenih težav.

Kdaj nam psihiater predpiše zdravila?

Zdravnik sprejme odločitev za predpis zdravil na podlagi ocene našega duševnega zdravja, pri čemer upošteva:
• S kakšnimi težavami v duševnem zdravju se soočamo?
• Kateri znaki duševne motnje prevladujejo?
• Kako huda je naša stika (stopnja akutnosti)?
• Kakšne so naše telesne težave/bolezni?

Pri določenih duševnih motnjah so zdravila glavna oblika zdravljenja (npr. shizofrenija, bipolarna motnja). Služijo lahko tudi za preprečitev ponovnega nastopa ali poslabšanja simptomov duševne motnje – torej ohranjajo duševno motnjo v remisiji (začasno izboljšanje stanja).

V primeru hude duševne stiske pa se lahko psihiater v začetnih korakih zdravljenja odloči za predpis zdravil, ki pomagajo blažiti stisko do te mere, da lahko pričnemo s psihološkim zdravljenjem.

Kako dolgo moramo jemati zdravila?

Ne glede na vrsto duševne stiske oziroma motnje, moramo vedno jemati zdravila dovolj časa, da se stanje stabilizira. Odločitev o prenehanju zdravljenja z zdravili se sprejme v dogovoru med pacientom, zdravnikom in/ali bližnjimi, upoštevajoč učinke in neželene učinke zdravljenja ter druge okoliščine. Večino zdravil, ki jih uporabljamo pri zdravljenju duševnih motenj (razen uspaval in pomirjeval) je potrebno jemati več mesecev, da preprečimo ponovni pojav težav (relaps).

Psihiatrična zdravila se praviloma, čeprav ne nujno, opuščajo postopoma in ob posvetovanju s strokovnjakom.

Kako zdravnik (največkrat psihiater) določi, katera zdravila potrebujemo?

Pri večini psihiatričnih zdravil se zdravilo poleg zgoraj napisanega izbira tudi na podlagi predvidevanja neželenih učinkov, ki se jih skuša zmanjšati na najmanjšo možno mero. To pomeni, da pri psihiatričnem zdravljenju zdravniki iščemo najmanjši možen še učinkovit odmerek zdravila z najmanj neželenimi učinki. Izbira tega pa je pogosto posledica izbire na podlagi principa poskusov in zmot. Tako iskanje pravega zdravila in najučinkovitejšega odmerka navadno traja dlje časa, včasih tudi nekaj mesecev. Razlog je tudi v tem, da številna zdravila ne začnejo delovati takoj, ampak potrebujejo do učinka več tednov rednega jemanja.

Kaj naredimo, če se nam pojavijo neželeni učinki?

V primeru, da se ob jemanju zdravil pojavijo pomembni nezaželeni učinki, se obrnemo na zdravnika (osebni zdravnik ali psihiater), ki nam je zdravila predpisal ali kliničnega farmacevta. Pri tem je pomembno povedati ime zdravila in kakšen odmerek zdravila jemljemo. Dobro je, če si stranske učinke posameznih zdravil tudi beležimo za lasten pregled, saj bo to strokovnjakom pomagalo pri izbiranju naših zdravil v prihodnosti.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content