Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Domov » Kam po pomoč » Strokovnjaki, ki lahko pomagajo » Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt

Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt

Psihosocialni svetovalec je strokovnjak z različno izobrazbo (običajno psiholog ali socialni delavec, lahko pa tudi drugo). S psihosocialnim svetovanjem ljudem pomaga pri izboljšanju kvalitete življenja (npr. vzpostavljanje boljših medosebnih odnosov) ali soočanju z lažjimi osebnimi težavami (npr. premagovanje treme pri javnem nastopanju). Pri tem se osredotoča na sedanje probleme in ne posega v globje stiske iz preteklosti (npr. travme iz otroštva). Čeprav se psihosocialno svetovanje pretežno osredotoča na reševanje trenutnih izzivov in težav, obravnava tudi naše počutje in čustva s katerimi se spoprijemamo.

Cilj psihosocialnega svetovanja je vzpostaviti zaupno okolje, v katerem posameznik raziskuje, ozavešča in rešuje svoje probleme na različnih področjih življenja. Osredotoča se na osebne vrline, odlike in notranje moči, ki jih oseba lahko uporabi pri soočanju s težavnimi situacijami. Pri tem psihosocialno svetovanje ne pomeni dajanja nasvetov, temveč gre za usmerjanje preko različnih vprašanj, s katerimi se posameznik nauči spoprijemati s trenutnimi in prihodnjimi izzivi. Psihosocialni svetovalec lahko pomaga pri soočanju z neizogibno situacijo (npr. izgubo bližnjega), doseganju pozitivne spremembe (npr. osebnostna rast), razvijanju strategij spoprijemanja (npr. s stresom), reševanju medosebnih težav (npr. prepira s prijateljem) in prevzemanjem nadzora nad lastnim življenjem. Psihosocialno svetovanje lahko poteka v živo, po telefonu, preko e-pošte ali spleta (e-svetovalnice).

Psihoterapevt je strokovnjak z različno izobrazbo (npr. psiholog, psihiater ali drugo), ki je opravil dodatno izobraževanje iz določene smeri psihoterapije (npr. vedenjsko-kognitivna, psihoanalitična, sistemska, geštalt, integrativna, transakcijska analiza, realitetna, itd.). V primerjavi s psihosocialnim svetovanjem je psihoterapija dolgotrajnejši in zahtevnejši proces, ki se ukvarja z odpravljanjem težjih duševnih težav ali motenj. Njen cilj je predelava zgodnjih negativnih izkušenj, doseganje sprememb v osebnostni strukturi. Psihoterapevt lahko pomaga posameznikom z različnimi vrstami anksioznih motenj in depresije, osebnostnih motenj, motenj hranjenja, odvisnosti… To dosega preko različnih terapevtskih tehnik, s katerimi pri klientu spodbuja razmišljanje o sebi in raziskovanje svojega doživljanja, da bi posameznik prišel v stik z globljimi vzroki, ki povzročajo duševne težave in stisko.

Psihoterapija v zadnjih letih vse pogosteje postaja samostojna dejavnost, vendar pa njeno izvajanje v Sloveniji ni zakonsko opredeljeno in poenoteno. Zaenkrat je v veliki večini dostopna samoplačniško, redkeje pa tudi na podlagi napotnice.

V čem se psihosocialni svetovalec in psihoterapevt razlikujeta?

Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt se ukvarjata z obravnavo duševnih procesov in preko pogovora želita pri klientih spodbuditi pozitivno življenjsko spremembo. Oba si prizadevata za oblikovanje varnega okolja in podpornega odnosa s klienti. Pri obeh oblikah pomoči je zato pomembno, da najdemo strokovnjaka, ki nam ustreza in mu lahko zaupamo. Med psihosocialnim svetovanjem in psihoterapijo pa obstajajo določene razlike v času trajanja, usmerjenosti ter obravnavanih vsebinah in težavah, s katerimi se ukvarjata:


Čas trajanja

Časovna usmerjenost

Vsebine


S čim nam lahko pomaga?Težave

Psihosocialno svetovanje
krajše

v sedanjost oz. trenutne težave

specifične težave, ki so dostopne zavesti


soočanje z vsakodnevnimi ali specifičnimi težavami, urjenje veščin za optimalno delovanje, reševanje aktualnih problemov

medosebni odnosi in komunikacija, žalovanje, ločitev, življenjski prehodi, soočanje s stresom, trema, osebnostna rast, organizacija

Psihoterapija
daljše

v preteklost oz. ponavljajoče se težave

splošen vzorec odzivanja, ki je nezaveden ali težje dostopen zavesti

obravnava duševnih in osebnostnih motenj, predelava zgodnjih (negativnih) izkušenj


travmatične izkušnje iz otroštva, osebnostne ali duševne motnje, soočanje s kronično telesno boleznijo, samopoškodovanje ali  samomorilna nagnjenja

Glavne razlike med psihosocialnim svetovanjem in psihoterapijo so v časovnem poteku srečanj, pri čemer psihosocialno svetovanje običajno poteka v nekaj srečanjih in je zato krajše od psihoterapije, ki je dolgotrajnejši proces in lahko traja več mesecev ali let. Psihosocialno svetovanje je usmerjeno v sedanje zavestne težave in doseganje rešitev zanje, medtem ko si psihoterapija prizadeva odkriti vzrok globljim težavam, zato običajno posega v našo preteklost (npr. odnos s starši v otroštvu) in odkriva nezavedne vsebine. To pomeni, da nam psihosocialno svetovanje lahko pomaga, kadar potrebujemo hitre in uporabne rešitve za probleme v določenem obdobju življenja, psihoterapija pa nam omogoča odkrivanje globljih izvorov našega vedenja in doživljanja, ki posledično vodijo v težje duševne stiske in motnje. 

 

Scroll to Top
Skip to content