Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Domov » Kam po pomoč » Strokovnjaki, ki lahko pomagajo » Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt

Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt

Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt

Psihosocialni svetovalec je strokovnjak z različno izobrazbo (običajno psiholog ali socialni delavec, lahko pa tudi drugo). S psihosocialnim svetovanjem ljudem pomaga pri izboljšanju kvalitete življenja (npr. vzpostavljanje boljših medosebnih odnosov) ali soočanju z lažjimi osebnimi težavami (npr. premagovanje treme pri javnem nastopanju). Pri tem se osredotoča na sedanje probleme in ne posega v globje stiske iz preteklosti (npr. travme iz otroštva). Čeprav se psihosocialno svetovanje pretežno osredotoča na reševanje trenutnih izzivov in težav, obravnava tudi naše počutje in čustva s katerimi se spoprijemamo.

Cilj psihosocialnega svetovanja je vzpostaviti zaupno okolje, v katerem posameznik raziskuje, ozavešča in rešuje svoje probleme na različnih področjih življenja. Osredotoča se na osebne vrline, odlike in notranje moči, ki jih oseba lahko uporabi pri soočanju s težavnimi situacijami. Pri tem psihosocialno svetovanje ne pomeni dajanja nasvetov, temveč gre za usmerjanje preko različnih vprašanj, s katerimi se posameznik nauči spoprijemati s trenutnimi in prihodnjimi izzivi. Psihosocialni svetovalec lahko pomaga pri soočanju z neizogibno situacijo (npr. izgubo bližnjega), doseganju pozitivne spremembe (npr. osebnostna rast), razvijanju strategij spoprijemanja (npr. s stresom), reševanju medosebnih težav (npr. prepira s prijateljem) in prevzemanjem nadzora nad lastnim življenjem. Psihosocialno svetovanje lahko poteka v živo, po telefonu, preko e-pošte ali spleta (e-svetovalnice).

Psihoterapevt je strokovnjak z različno izobrazbo (npr. psiholog, psihiater ali drugo), ki je opravil dodatno izobraževanje iz določene smeri psihoterapije (npr. vedenjsko-kognitivna, psihoanalitična, sistemska, geštalt, integrativna, transakcijska analiza, realitetna, itd.). Izmed naštetih so v Sloveniji v sklopu javnozdravstvenega sistema trenutno priznane zgolj štiri (več o tem lahko najdete na naslednji povezavi). V primerjavi s psihosocialnim svetovanjem je psihoterapija dolgotrajnejši in zahtevnejši proces, ki se ukvarja z odpravljanjem težjih duševnih težav ali motenj. Njen cilj je predelava zgodnjih negativnih izkušenj, doseganje sprememb v osebnostni strukturi. Psihoterapevt lahko pomaga posameznikom z različnimi vrstami anksioznih motenj in depresije, osebnostnih motenj, motenj hranjenja, odvisnosti… To dosega preko različnih terapevtskih tehnik, s katerimi pri klientu spodbuja razmišljanje o sebi in raziskovanje svojega doživljanja, da bi posameznik prišel v stik z globljimi vzroki, ki povzročajo duševne težave in stisko.

Psihoterapija v zadnjih letih vse pogosteje postaja samostojna dejavnost, vendar pa njeno izvajanje v Sloveniji ni zakonsko opredeljeno in poenoteno. Zaenkrat je v veliki večini dostopna samoplačniško, redkeje pa tudi na podlagi napotnice.

V čem se psihosocialni svetovalec in psihoterapevt razlikujeta?

Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt se ukvarjata z obravnavo duševnih procesov in preko pogovora želita pri klientih spodbuditi pozitivno življenjsko spremembo. Oba si prizadevata za oblikovanje varnega okolja in podpornega odnosa s klienti. Pri obeh oblikah pomoči je zato pomembno, da najdemo strokovnjaka, ki nam ustreza in mu lahko zaupamo. Med psihosocialnim svetovanjem in psihoterapijo pa obstajajo določene razlike v času trajanja, usmerjenosti ter obravnavanih vsebinah in težavah, s katerimi se ukvarjata:


Čas trajanja

Časovna usmerjenost

Vsebine


S čim nam lahko pomaga?Težave

Psihosocialno svetovanje
krajše

v sedanjost oz. trenutne težave

specifične težave, ki so dostopne zavesti


soočanje z vsakodnevnimi ali specifičnimi težavami, urjenje veščin za optimalno delovanje, reševanje aktualnih problemov

medosebni odnosi in komunikacija, žalovanje, ločitev, življenjski prehodi, soočanje s stresom, trema, osebnostna rast, organizacija

Psihoterapija
daljše

v preteklost oz. ponavljajoče se težave

splošen vzorec odzivanja, ki je nezaveden ali težje dostopen zavesti

obravnava duševnih in osebnostnih motenj, predelava zgodnjih (negativnih) izkušenj


travmatične izkušnje iz otroštva, osebnostne ali duševne motnje, soočanje s kronično telesno boleznijo, samopoškodovanje ali  samomorilna nagnjenja

Glavne razlike med psihosocialnim svetovanjem in psihoterapijo so v časovnem poteku srečanj, pri čemer psihosocialno svetovanje običajno poteka v nekaj srečanjih in je zato krajše od psihoterapije, ki je dolgotrajnejši proces in lahko traja več mesecev ali let. Psihosocialno svetovanje je usmerjeno v sedanje zavestne težave in doseganje rešitev zanje, medtem ko si psihoterapija prizadeva odkriti vzrok globljim težavam, zato običajno posega v našo preteklost (npr. odnos s starši v otroštvu) in odkriva nezavedne vsebine. To pomeni, da nam psihosocialno svetovanje lahko pomaga, kadar potrebujemo hitre in uporabne rešitve za probleme v določenem obdobju življenja, psihoterapija pa nam omogoča odkrivanje globljih izvorov našega vedenja in doživljanja, ki posledično vodijo v težje duševne stiske in motnje. 

Kako izbrati psihosocialnega svetovalca ali psihoterapevta?

Enoznačnega odgovora na to ni. Pri izbiri psihosocialnega svetovalca ali psihoterapevta je potrebno upoštevati več različnih dejavnikov.

Pri izbiranju psihoterapevta so nam na voljo različne vrste psihosocialnega svetovanja in psihoterapije, ki se med seboj razlikujejo po pristopu, trajanju in metodah. Na področju izbiranja psihoterapije so v Sloveniji trenutno priznane štiri vrste psihoterapije, pri čemer so nekatere bolj primerne za obravnavo določenih stisk kot druge. Primernost vrste psihoterapije pa ni odvisna le od posameznikovih stisk, ampak tudi od posameznika samega (njegovih osebnostnih značilnosti, osebnih izkušenj, načina komunikacije itd.), zato je mogoče, da nam vrsta psihoterapije ne ustreza kljub temu, da je v splošnem primerna za obravnavo naših težav. Več o štirih vrstah psihoterapije, priznanih v Sloveniji, lahko preberete na naslednji povezavi.

Ključnega pomena za okrevanje pa je tudi vzpostavljanje dobrega odnosa s strokovnjakom. Kakovosten, zaupen in varen odnos pomembno pripomore na poti do okrevanja.

Zelo pomemben dejavnik pri izbiri psihosocialnega svetovalca ali psihoterapevta je tudi njegova strokovna usposobljenost. Področje psihoterapije znotraj zdravstvenega sistema lahko izvajata (pedo)psihiater ali klinični psiholog, ki se dodatno usposobita za izvajanje ene izmed priznanih vrst psihoterapije tekom specializacije. Prav tako lahko v centrih za duševno zdravje psihoterapijo izvaja psiholog, ki je zaključil dodatno usposabljanje iz psihoterapije. Preostali strokovnjaki in psihologi, ki niso zaposleni v centrih za duševno zdravje, lahko nudijo zgolj psihosocialno svetovanje.

Kadar pa iščemo psihosocialnega svetovalca ali psihoterapevta izven zdravstvenega sistema (samoplačniško), pa je še bolj ključno preveriti izobrazbo potencialnega strokovnjaka. Poklic psihosocialnega svetovalca ali psihoterapevta v Sloveniji ni reguliran poklic. To pomeni, da zanj trenutno še ni zakonske podlage, ki bi narekovala zahtevano minimalno izobrazbo oz. usposobljenost strokovnjaka. Krovna društva priznanih štirih vrst psihoterapije imajo večinoma baze svojih akreditiranih psihoterapevtov, vključno z njihovimi kontaktnimi podatki. Psihoterapevti v teh bazah so usposobljeni po določenih standardih, kar zagotavlja verodostojnost.

Vsi psihoterapevti, ki so akreditirani v Sloveniji in zapisani v zgoraj omenjenih bazah, ter vsi klinični psihologi in (pedo)psihiatri imajo možnost delati kot zasebniki. Ti torej nudijo enako kakovostno in preverjeno obravnavo izven zdravstva. Vendar pa pomanjkljiva regulacija psihoterapije pomeni, da imajo možnost vodenja psihoterapevtske prakse tudi posamezniki z certifikati, pridobljenimi po nekaj urnih spletnih tečajih. Tako izobraževanje zagotovo ne nudi zadostne usposobljenosti za izvajanje psihoterapije. Tovrstni izvajalci psihoterapije lahko nenamerno posamezniku škodujejo oz. poglabljajo stisko, namesto da bi mu pomagali. Temu se torej lahko izognemo s preverjanjem izobrazbe psihoterapevta, preden gremo k njemu v obravnavo. Več o regulaciji psihoterapije v Sloveniji si lahko preberete na naslednji povezavi.

V kolikor se odločimo samoplačniško poiskati pomoč, moramo upoštevati tudi ceno psihosocialnega svetovanja ali psihoterapije in naše finančne zmožnosti.

Kdaj zamenjati strokovnjaka?

Tako kot vsi drugi ljudje, so tudi psihosocialni svetovalci ali psihoterapevti zelo različni, zato ni nujno, da se bomo ujeli takoj s prvim strokovnjakom, ki ga izberemo. Če po nekaj srečanjih ugotovimo, da nam izbrani psihosocialni svetovalec ali psihoterapevt ne ustreza oz. strokovnjak sam presodi, da bi bil bolj primeren drug pristop, za katerega sam ni usposobljen, lahko strokovnjaka zamenjamo ali pa nas trenutni strokovnjak sam priporoči drugemu.

Ob razmišljanju o odločitvi za menjavo psihosocialnega svetovalca ali psihoterapevta, s katerim smo že navezali stik, nam je lahko sprva sicer lahko neprijetno. Razmišljamo lahko o tem, da bomo morali ponovno deliti svoje težave in začeti od začetka. Poleg tega imamo lahko tudi občutek, da izbranega strokovnjaka s tem izdajamo. Skušajmo imeti v mislih, da nam vsak dober strokovnjak na naši poti okrevanja želi le najboljše, zato bo našo utemeljeno odločitev razumel.

Poleg samega (ne)ujemanja s strokovnjakom obstajajo tudi drugi razlogi za menjavo psihosocialnega svetovalca ali psihoterapevta. Eden izmed njih je lahko kršitev meja profesionalnega odnosa. Odnos med strokovnjakom in klientom mora ostati profesionalen, kar pomeni, da je podoben odnosu med učiteljem in učencem ali pacientom in zdravnikom, in ne prijateljstvu. Za nas je dobro, da se izven formalno predvidenih terminov s strokovnjakom ne srečujemo namensko (npr. na kavi). Psihosocialno svetovanje ali psihoterapija tudi ne sme presegati okvirjev komuniciranja (npr. pogovarjanje preko družbenih medijev, prijateljstva na družbenih omrežjih).

Po drugi strani pa je lahko razlog za odločitev menjave strokovnjaka tudi premalo stikov. Ob določenih hujših stiskah ali nujnih primerih, se strokovnjaki s klientom lahko dogovorijo, kako jih klienti lahko kontaktirajo tudi izven časa formalnih srečanj. Če se večkrat zgodi, da je strokovnjak kljub obojestranskem dogovoru neupravičeno nedosegljiv, je morda čas za zamenjavo. Razmislek o menjavi strokovnjaka je na mestu tudi, če imamo občutek, da bi potrebovali pogostejša srečanja in nam tega strokovnjak ne more zagotoviti, čeprav tudi sam presodi, da bi bila pogostejša srečanja smiselna glede na naše težave.

Pomemben razlog za menjavo je tudi nekorekten odnos oz. kršenje dogovorov s strani strokovnjaka. To se lahko kaže preko pogostega zamujanja ali odpovedovanja srečanj s strani strokovnjaka, poznih ali napačno izdanih računov v primeru samoplačniške terapije ipd. Pomembno je ugotoviti razloge za te nezanesljivosti in se v primeru ponavljanja teh težav odločiti za spremembo.

Kako zamenjati strokovnjaka?

Poskusimo imeti odkrit, direkten pogovor s trenutnim psihosocialnim svetovalcem ali psihoterapevtom glede naših potreb in odločitve o zaključku sodelovanja. Pri tem si lahko pomagamo z uporabo jaz stavkov ali drugimi sestavinami dobre komunikacije.

Če je naša dosedanja obravnava potekala v okviru zdravstva, se lahko dogovorimo za prenos kartoteke naslednjemu strokovnjaku v zdravstvenem sistemu.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content