Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Pediater

Pediater je zdravnik za otroke in mladostnike do dopolnjenega 19. leta starosti. Poleg drugih zdravstvenih težav se lahko na pediatra obrne tako mladostnik sam kot starši otrok in mladostnikov, kadar so zaznane težave v duševnem počutju. Pediater je vključen tudi v redne sistematične preglede, kjer lahko odkrije morebitne duševne stiske ali težave otrok in mladostnikov.


V kolikor pri otroku ali mladostniku zaznamo spremembe v vedenju, mišljenju, čustvovanju ali doživljanju sveta, ki trajajo dlje časa in si jih kot starši oz. skrbniki ne znamo pojasniti ali jih razrešiti, je priporočeno, da najprej obiščemo izbranega pediatra. To so lahko težavno vedenje (npr. agresivnost), pomembna sprememba v čustvovanju (npr. otrok je ves čas žalosten in joka), nazadovanje na prejšnjo razvojno fazo (npr. ponovno močenje postelje), zapiranje vase (npr. mladostniki, ki so sicer zgovorni in družabni, začnejo v sebi zadrževati svoje stiske)… Vse to so opozorilni znaki, ob katerih je naš prvi korak lahko pogovor s pediatrom. Če izbrani pediater otroka ali mladostnika obravnava že dlje časa, pozna njegovo zgodovino morebitnih telesnih bolezni in zapletov, ki bi lahko bile povezane z duševnimi težavami.

Obiska pediatra se udeležimo skupaj z otrokom ali mladostnikom (v kolikor se le-ta strinja). Vse opažene znake in spremembe pri otroku ali mladostniku skušamo pediatru predstaviti čim bolj nazorno in podrobno. Pred njegovim obiskom si je zato opaženo vedenje dobro redno beležiti (npr. dan, čas v dnevu, okolje v katerem se pojavijo težave, okoliščine, odziv otroka ali mladostnika, trajanje težav, posledice). Pediatru povemo tudi za vse dogodke ali doživetja, ki so se otroku ali mladostniku zgodili v zadnjem času in bi lahko vplivali na pojav težav.

Pediater bo poleg pogovora z nami o svojem doživljanju povprašal tudi otroka ali mladostnika, na kar jih lahko že predhodno pripravimo – npr. otroku razložimo, da je zdravnik njegov prijatelj, ki mu želi pomagati, zato ga zanima kako se počuti. V primeru duševnih težav otroka ali mladostnika lahko pediater sodeluje s pedopsihiatrom in (kliničnim) psihologom, poleg tega pa tudi s socialnimi delavci in (specialnimi) pedagogi, kadar so pri otrocih in mladostnikih prisotne učne težave ali obremenilne okoliščine v družini oz. šoli (npr. nasilje).

 

Scroll to Top
Skip to content