Strokovnjaki, ki lahko pomagajo

Domov » Kam po pomoč » Strokovnjaki, ki lahko pomagajo » Svetovalec v vzgoji in izobraževanju

Svetovalec v vzgoji in izobraževanju

V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih in vzgojnih zavodih so zaposleni t.i. svetovalni delavci in delavke. To so strokovnjaki različnih smeri (psihologi, socialni delavci in specialni, rehabilitacijski ter socialni pedagogi), ki skladno s svojimi strokovnimi znanji in smernicami skrbijo za zdrav razvoj otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju.  

Gre za strokovnjake različnih smeri – psihologe; pedagoge; socialne delavce; specialne, Svetovalni delavci nudijo (po)svetovanje na različnih področjih. Nanje se lahko obrnemo že ob vstopu otroka v vrtec, saj so otrokom kot njihovim staršem na voljo za posvetovanje in pogovor. Otrokom pomagajo pri lažjem uvajanju na novo vrtčevsko okolje ali zamenjavi vrtčevske skupine. Na voljo so, kadar se otroci soočajo s težkimi okoliščinami in čustvenimi stiskami (npr. razveza staršev, selitev, težave s spanjem, nemirom ali izbruhi trme).

Šolska svetovalna služba pomaga tudi pri lažjem vstopu otroka v šolo oz. prehodu iz vrtca. Svetovalni delavci  so tekom predšolske in šolske vzgoje usposobljeni za opazovanje otrok in odkrivanje odstopanj v razvoju, da bi zgodaj odkrili morebitne primanjkljaje in jim zagotovili ustrezno pomoč. Ker šolsko svetovalno službo sestavlja veliko različnih poklicnih profilov, so usposobljeni za pomoč na različnih področjih otrokovega delovanja. S svojimi znanji lahko krepijo socialno, čustveno, učno in gibalno delovanje otroka. Še posebej so izurjeni za delo z otroki s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci. Otrokom z učnimi težavami lahko nudijo dodatno pomoč pri učenju. Izvajajo tako individualne in skupinske oblike svetovanja za učence in dijake (npr. karierno svetovanje za pomoč pri izbiri naslednje stopnje šolanja), vodijo pa tudi delavnice. V dijaških domovih in zavodih se otroci in mladostniki na svetovalnega delavca lahko obrnejo, kadar se soočajo s skrbmi zaradi bivanja v domu oz. zavodu.

Staršem so na voljo za svetovanje, razgovore, predavanja, poučne delavnice o razvoju otroka in mladostnika ipd. Staršem nudijo informacije o delovanju njihovega otroka v šoli – seznanijo jih z močnimi in šibkimi področji ter jim podajo predloge možnih rešitev ob težavah. Ker imajo svetovalni delavci vsakodneven stik z dogajanjem na šoli, lahko predstavljajo most za lažje sporazumevanje med vzgojitelji oz. učitelji in starši otrok. Svetovalci v vzgoji in izobraževanju so pomembna strokovna podpora tudi za vzgojitelje oz. učitelje. Delujejo kot sodelavci strokovnjakov za duševno zdravje v drugih institucijah (npr. klinični psiholog, psihiater). Povezujejo se tudi z drugimi zunanjimi ustanovami kot so Centri za socialno delo, Policija, zdravstveni domovi, vzgojni zavodi itd.

Ker sodelujejo tako z otroki in starši kot tudi z različnimi poklicnimi profili in ustanovami so lahko prvi korak, kadar se pri otroku ali mladostniku začnejo pojavljati težave na različnih področjih njegovega delovanja. Poleg tega pa skrbijo tudi za učno uspešnost, dobro počutje in optimalen razvoj otroka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

 

Scroll to Top
Skip to content