Dodatne vsebine

Domov » Pomagam drugemu » Dodatne vsebine » Depresivni in tesnobni občutki pri otrocih in mladostnikih

Depresivni in tesnobni občutki pri otrocih in mladostnikih

Depresivni in tesnobni občutki pri otrocih in mladostnikih

Kako lahko kot starši pomagamo mladim ob doživljanju depresivnih in tesnobnih občutkov

Otroci tekom odraščanja preizkušajo različne strategije za soočanje z novimi stresnimi situacijami (npr. vstop v šolo, spoznavanje novih ljudi) ali neprijetnimi čustvi (žalost, strah). Ker svoje zmožnosti za soočanje s stiskami še razvijajo, niso najbolje prilagojeni na doživljanje velikih obremenitev, negotovosti in z njimi povezanega stresa. Zaradi tega je pomembno, da starši otroke učimo sproščanja napetosti in izražanja težkih čustev ter spodbujamo zavedanje lastnih misli, čustev in vedenjskih odzivov. Razvijanje strategij za soočanje z obremenitvami ter podporni medosebni odnosi lahko predstavljajo varovalni dejavnik pred razvojem hujših depresivnih in tesnobnih občutkov pri otrocih in mladostnikih.

V obdobju mladostništva posameznik doživlja velike spremembe na področju čustvovanja, razmišljanja in vedenja, saj se njihovi možgani še vedno razvijajo. V obdobju mladostništva je zato povsem običajno, če mladostnik doživlja močnejša čustva (žalosti, jeze), se upira odraslim avtoritetam, je bolj nagnjen k tveganjem, občuti impulzivnost in se sprašuje kdo je kot oseba. Včasih je zato težko ugotoviti ali so se spremembe pojavile zaradi doživljanja depresivnosti oz. anksioznosti ali so zgolj del običajnega odraščanja.

Najlažji način prepoznavanja stisk pri otrocih in mladostnikih je, da smo pozorni na spremembe v njegovem delovanju – tako v šoli kot doma. Če se pojavijo težave v šoli, se začne oddaljevati od družine in prijateljev, toži o telesnih znakih (bolečine v trebuhu, glavoboli) ali nenadoma opušča stvari, v katerih je prej užival, so to lahko znaki, da otroku ali mladostniku namenimo več pozornosti kot sicer in pravočasno ukrepamo, če se ti znaki kopičijo (npr. obiščemo šolsko svetovalno službo, pediatra, psihologa).   

Nekaj konkretnih napotkov za starše

Ob skrbi za otroka ali mladostnika smo starši lahko negotovi ali zmedeni, saj kljub močnim prizadevanjem ne vemo kako lahko najbolje pomagamo svojemu otroku ali mladostniku ob doživljanju depresivnih ali tesnobnih občutkov. Takrat si lahko pomagamo s spodnjimi napotki, ki zajemajo nekatera glavna priporočila za sočutno vzgojo. Ob branju napotkov ohranimo zavedanje, da kot starši najbolje poznamo svojega otroka ali mladostnika, zato poleg splošnih priporočil upoštevajmo tudi lastno presojo in si zaupajmo.  

 • Izražanje skrbi, naklonjenosti, spoštovanja in podpore lahko pripomorejo k zmanjševanju občutkov tesnobe ali potrtosti. Zavedanje podpore pri otroku lahko dosežemo na več načinov (npr. mu brez obsojanja prisluhnemo; ga opomnimo, da ga imamo radi; mu večkrat damo vedeti, da smo mu na voljo za pogovor; se zanimamo za njegove hobije in interese, kadar jih je pripravljen deliti z nami).
 • Dobro je, če kot starši najdemo ravnovesje med pozornostjo, ki jo namenimo otroku in nudenjem svobode, prostora, pravice do zasebnosti (na način, ki je primeren in varen za otroka). Zavedajmo se, da odraščajoči mladostnik potrebuje več osebnega prostora in zasebnosti kot ga je potreboval v času otroštva.
 • Svojemu otroku pomagajmo krepiti socialne spretnosti tako, da ga izpostavljamo raznolikim situacijam, ki so primerne njegovi starosti in ravni razvoja (npr. v restavraciji si sam naroči hrano; sam opiše svoje počutje na zdravniškem pregledu, ko je tega zmožen; ne odgovarjamo na vprašanja, ki so namenjena otroku).
 • Družinski dom in okolje skušajmo organizirati tako, da bo predstavljalo podporno in varno zatočišče za vse domače. To lahko dosežemo tako, da se vsi družinski člani čutijo slišane in upoštevane pri organizaciji domačih opravil, urejanju doma ali preživljanju skupnega časa.
 • Določimo pravila vedenja v družini, ki se jih moramo držati tako starši kot otroci. Če bomo otroku ta pravila uvajali že v zgodnjih letih (na njemu razumljiv način), se jih bo bolj verjetno držal tudi v kasnejših letih. Z odraščanjem skušajmo otroku postopoma ponujati vse večjo možnost soodločanja glede družinskih stvari na način, da bo končni dogovor v največji meri upošteval dobrobit vseh domačih.
 • Bodimo dosledni pri sledenju pravilom in določimo posledice ob kršitvah, ki naj veljajo tako za starše kot otroke. Vztrajajmo pri pravilih, četudi bo otrok skušal najti načine, da se jim izogne ali jim bo kot mladostnik skušal ugovarjati.
 • Izogibajmo se kritiziranju otrokove osebnosti (njegovih osebnostnih značilnosti, sposobnosti, zunanjega videza, človeške vrednosti). Raje stremimo k temu, da se opazke in pripombe nanašajo na njegovo vedenje (npr. »Nisi pospravil sobe.«) namesto osebnostne lastnosti (npr. »Ti si tako len in razvajen.«). S tem pri mladostniku krepimo zavedanje, da z lastnim trudom lahko izboljša svoja dejanja, medtem ko na svoje osebnostne značilnosti v večji meri ne more vplivati.  
 • Četudi se je nemogoče povsem izogniti konfliktom oz. neposrednim soočenjem z otrokom ali mladostnikom, si ob njihovem pojavu prizadevajmo za to, da situacijo skušamo ohranjati znosno za vse udeležene in otroka ali mladostnika ne izzivamo po nepotrebnem. Dobro je, če ob konfliktu ocenimo, kdaj gre za varnost in dobrobit otroka in je konflikt neizogiben ter katera nesoglasja so manjšega pomena in jih lahko vsaj začasno prezremo.
 • Učinkovito spoprijemanje s konflikti je vašemu otroku v pomoč, da se nauči njihovega reševanja. Starši smo s svojim zgledom aktivnega reševanja sporov lahko pomemben model vedenja, od katerega se otrok uči postopati v primeru konfliktnih situacij (npr. izbruhe jeze skušajmo sprva predihati in nato svoje občutke v situaciji izraziti na čim manj napadalen način; upoštevamo sestavine dobre komunikacije.
 • Spodbujajmo otroka, da si zastavlja dosegljive cilje in mu omogočimo prostor, da jih izpolni. Pomagajmo mu pri tem, da razmišlja o raznolikih možnostih za dosego cilja in preizkuša različne strategije. Tekom procesa doseganja ciljev bodimo podporni, vendar mu zagotovimo možnost, da težke izzive sprva skuša rešiti sam z lastnim trudom.
 • Dobro je, če imamo pozitivna pričakovanja do svojega otroka, vendar pri tem upoštevajmo tudi njegove interese, sposobnosti in omejitve. Čezmeren starševski pritisk za uresničevanje dosežkov lahko poveča tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj pri otroku ali mladostniku.
 • Spodbujajmo otroka k zdravim navadam glede prehranjevanja, gibanja, spanja in izogibanja tveganim vedenjem. V največji meri k temu lahko pripomoremo z lastnim zgledom vedenja ter pogovorom o tem, kako pomembna je skrb za svoje telesno in duševno zdravje.

Otroci in mladostniki pogosto prevzamejo načine reagiranja, razmišljanja, čustvovanja in komuniciranja od starejših. Za spoprijemanje s stresnimi ali konfliktnimi situacijami uporabljajo strategije, ki so jih videli pri drugih. Zaradi tega odrasli nosimo odgovornost, da se naučimo spoprijemati s stresom na zdrav in učinkovit način, saj bomo lahko s tem pomagali tako sebi kot drugim, še zlasti otrokom.

Več o tem kako lahko kot starši zmanjšamo tveganje za razvoj anksioznosti in depresije pri otrocih, lahko izveste na kratkem videoposnetku.

V času vstopa oz. vrnitve v šolo otroci in mladostniki lahko doživljajo pogostejše občutke strahu ali žalosti. Ob tem jim starši lahko pomagamo s tem, da jih dobro pripravimo na prihajajočo spremembo ter jim situacijo tako naredimo bolj poznano. Več o tem kako lahko otroka pripravimo na vstop oz. vrnitev v šolo, si lahko preberete v prispevku Gremo v šolo

Na voljo so tudi koristna gradiva o tem kako lahko starši ozaveščamo zdrav življenjski slog pri svojih otrocih:

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content