Nasveti za boljše počutje

Domov » Pomagam sebi » Nasveti za boljše počutje » Postavljanje ciljev in prioritet za večjo učinkovitost

Postavljanje ciljev in prioritet za večjo učinkovitost

Postavljanje ciljev in prioritet za večjo učinkovitost

Sodobna družba je naravnana k temu, da naj bi ves čas počeli nekaj »koristnega«, zato je učinkovitost oz. produktivnost v očeh družbe zelo zaželena lastnost. Ob tem pa je učinkovitost napačno razumljena v smislu nenehne zagnanosti za delo brez premora ali kot težnja k hkratnemu opravljanju več stvari naenkrat (multitasking). Ob tem pa velja ravno nasprotno – bolj učinkoviti smo, kadar svojo pozornost usmerimo h kakovostnem opravljanju zgolj ene stvari naenkrat.


V splošnem učinkovitost pomeni to, da se v omejenem času potrudimo opraviti toliko, kot zmoremo, vendar ne z namenom, da bi lahko preostali čas še več delali, ampak zato, da nam ostane dovolj časa tudi za stvari, ki nas sprostijo in povrnejo energijo. Bistvo učinkovitega delovanja je, da si dan razdelimo tako, da imamo dovolj časa za vse obveznosti, hkrati pa tudi za prosti čas ter čas zase, družino in bližnje. Cilj učinkovitega delovanja je tako doseganje zadovoljstva zaradi dobro izkoriščenega časa in ne nenehno delo brez prestanka, ki vodi k izčrpanosti.

Doseganja učinkovitosti se je zato dobro lotiti premišljeno in postopoma preko dveh glavnih korakov: 1) najprej postavimo cilje in prioritete, nato pa 2) organiziramo svoj čas tako, da obveznosti izpolnjujemo glede na lestvico postavljenih prioritet. V tem prispevku se bomo posvetili prvemu koraku – postavljanje ciljev in prioritet.  

Kaj so cilji?

Vsak izmed nas v življenju dosega cilje tako na področju izobraževanja, zaposlitve ali zasebnega življenja. Cilj je zaželena stvar ali dogodek v prihodnosti, ki usmerja naše delovanje. Poznamo kratkoročne cilje (kar želim opraviti danes oz. v tem tednu) in dolgoročne cilje (kar želim doseči tekom naslednjih mesecev oz. let). Včasih se ob nejasno zastavljenih ciljih lahko počutimo zmedeni ali obremenjeni, saj imamo občutek, da stalno nekaj počnemo, vendar nikakor ne pridemo na zeleno vejo s svojimi obveznostmi. Zaradi tega lahko občutimo slabo vest, se krivimo ali zanemarimo čas za počitek in druženje, kar pa na dolgi rok ni učinkovito. Da bi se temu izognili, je smiselno, da si jasno zastavimo svoje cilje, ki bodo predstavljali pot našega delovanja in nas usmerjali.    

Da bi bilo doseganje cilja čim bolj uspešno, je pomembno, da cilje tudi dobro oblikujemo. Pri tem si lahko pomagamo s SMART metodo postavljanja ciljev, ki z domiselno kratico pomaga pri premišljenem oblikovanju ciljev.

 • S = specifičen: dober cilj je konkreten in jasen. To pomeni, da natančno opredelimo kaj si z njim želimo doseči. Opredeliti skušajmo vse vidike, po katerih bomo vedeli, da smo cilj dosegli – npr. s številom (»Znal/a bom izgovoriti 10 francoskih besed.«), občutkom (»To me ne bo več obremenjevalo.«) ali napredkom (»Znal/a bom zamenjati gumo na avtu.«).
 • M = merljiv: če smo cilj dobro opredelili, ga lahko tudi izmerimo in se zares prepričamo, da smo ga dosegli.
 • A = dosegljiv: pri tem vidiku postavljanja ciljev razmislimo o tem ali imamo na voljo dovolj sredstev za doseganje cilja (npr. čas, motivacija, energija, denar, znanje, telesno pripravljenost). Če trenutno nimamo dovolj sredstev, lahko cilj razdelimo na manjše dele in si zadamo tiste, ki jih z zdajšnjimi viri lahko dosežemo.
 • R = relevanten: pri oblikovanju ciljev se je smiselno vprašati po tem ali je cilj nam osebno relevanten oz. zakaj si ga v resnici želimo doseči (npr. je to nekaj kar si zares želimo sami ali k njem strmimo zaradi zaželenosti v družbi, prigovarjanja drugih …). Vprašajmo se ali nam bo dosega posameznega cilja prinesla spodbudne občutke (npr. zadovoljstvo, ponos, osebno rast) ali ne (npr. izogibanje občutkom krivde, ugajanje drugim, poveličevanje lastne vrednosti …).
 • T = časovno omejen: cilj opredelimo tudi časovno, zato si predvidimo časovni rok oz. okvir, znotraj katerega ga želimo doseči (npr. »Na e-pošto bom odgovoril/a do izteka tega delovnega tedna.«).

Postavljanje prioritet

Ko si zastavimo cilj, je na vrsti postavljanje prioritet. S prioritetami poskrbimo za to, da bomo tekom dneva svojo energijo zares usmerili v tisto, kar je resnično pomembno pri doseganju cilja. Hkrati razmislimo tudi o tem, kar trenutno ne pripomore k njegovem doseganju, zato lahko določene naloge prestavimo ali opustimo. Postavljanja prioritet se lahko lotimo preko različnih tehnik kot sta »brezpogojniki« in Eisenhowerjeva škatla.

1. »Brezpogojniki«

»Brezpogojniki« so najenostavnejša tehnika postavljanja prioritet. Gre za to, da si za vsak dan zastavimo določeno število stvari, ki jih moramo tisti dan nujno opraviti. Običajno si ljudje postavijo tri brezpogojnike, saj so tri opravila v dnevu lahko obvladljiva. Ob tem bodimo realistični in si v istem dnevu ne zastavimo treh preobsežnih nalog, temveč gre lahko za eno obsežnejšo nalogo (npr. pisanje poročila) in dve krajši opravili (npr. klic zdravnika, pošiljanje e-pošte, kratek sprehod, obisk lekarne, zlaganje opranih oblačil). Glavno vodilo tehnike je, da si po opravljenih brezpogojnikih lahko rečemo, da je bil dan uspešen. Da bi si opravila čim bolj jasno zastavili, je dobro, če si jih tudi zapišemo in po izvedbi obkljukamo za dodaten občutek zmagoslavja. S tehniko brezpogojnikov poskrbimo, da si jasno načrtujemo naloge v dnevu in si ne zadamo preveč stvari. Da bi dan pričeli čim manj stresno in nepredvidljivo, si lahko brezpogojnike naslednjega dne napišemo ob koncu vsakega delovnega dne.

2. Eisenhowerjeva škatla

Eisenhowerjeva škatla je poimenovana po 34. ameriškem predsedniku, ki je kljub mnogim predsedniškim obveznostih s tehniko škatle razporedil čas tudi za svoje hobije. Tehnika Eisenhowerjeve škatle nam pomaga pri tem, da obveznosti ločimo po nujnosti in pomembnosti. Čeprav se pojma slišita podobno, med njima obstaja razlika:

 • Nujnost pomeni časovno dimenzijo naloge (npr. nujno je nekaj, kar moramo opraviti čim prej oz. kar takoj, ne-nujno pa lahko za nekaj časa preložimo),
 • Pomembnost pa odraža naše vrednote (npr. pomembno je nekaj, kar naše naloge dela smiselne, ne-pomembno pa je nekaj, kar se nam zdi brez pomena početi).


Nujnost in pomembnost si lahko predstavljamo kot dve dimenziji, ki oblikujeta »škatlo« s štirimi kvadranti. Vsako obveznost ali delovno nalogo lahko razvrstimo v posamezen kvadrant, in sicer:

 1. Pomembno in nujno: sem uvrstimo obveznosti, ki nam pomagajo pri doseganju osebno pomembnega cilja in jih moramo opraviti čim prej. Takšnim nalogam posvetimo okoli četrtino delovnega časa. Primer: sklicevanje timskega sestanka, kjer si razdelimo delo za doseganje skupnega cilja.
 2. Nepomembno in nujno: sem spadajo obveznosti, ki nam ne predstavljajo užitka ali osebnega smisla, ampak dajejo občutek časovnega pritiska. Skušajmo jim posvetiti največ 15 % delovnega časa (tj. dobra ura 8-urnega delovnika). Primer: nepričakovani telefonski klici, motnje v okolici, ki zahtevajo našo pozornost.
 3. Pomembno in ne-nujno: ta kvadrant predstavljajo dolgoročne obveznosti, ki zahtevajo načrtovanje in predvidevanje, vendar imamo zanje na voljo dlje časa. Pomembne so za doseganje naših dolgoročnih ciljev, zato jim je dobro posvetiti največji del delovnega časa (okoli 60 %). Primer: usposabljanje za uporabo novega programa, udeležba na delavnicah, pisanje poročil.
 4. Nepomembno in ne-nujno: sem uvrstimo vse navade, ki ne pripomorejo k doseganjem naših ciljev. Zaradi tega jim skušajmo nameniti najmanj svojega časa (1 % delovnega časa). Primer: brezciljno brskanje po spletu.

Zaključek

Učinkovitost v zmerni meji lahko spodbudno vpliva na naše počutje in samopodobo, saj nam vliva občutek moči, nadzora in kompetentnosti. Prepričanje, da moramo biti ves čas visoko učinkoviti pa je v nasprotju s samo človekovo naravo, zato nam nenehno strmenje k učinkovitosti lahko sproži občutke nezadovoljstva, šibkosti in izmučenosti.

Učinkovitost lahko spodbujamo na mnogo načinov, vendar zaradi človekove edinstvenosti ne ustrezajo vse metode vsakemu izmed nas. Da bi odkrili, katere metode ustrezajo nam, lahko preizkušamo posamezne tehnike in jih v svojo delovno rutino vpeljujemo postopoma eno za drugo (ali pa ovržemo in preidemo na naslednjo). Zaradi tega ni dobro, če svojo učinkovitost primerjamo z drugimi ljudmi, ampak je bolje spremljati sebe in skozi čas primerjati svoj napredek.

Za učinkovito delovanje je potrebno poznati tudi omejitve svojih zmožnosti (pozornost, motivacija) in upoštevati telesne potrebe (žeja, lakota, utrujenost) ter čas, ki ga imamo na voljo. Zavedati se moramo, da ne zmoremo biti ves čas visoko učinkoviti, saj potrebujemo tudi čas za počitek. Svojo motivacijo za delovanje moramo zato dobro izkoristiti, hkrati pa razumeti, da je nemotiviranost del človeške narave, zato se zaradi tega ne smemo počutiti slabo.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content