Nasveti za boljše počutje

Domov » Pomagam sebi » Nasveti za boljše počutje » Vrste misli, ki nam lahko otežujejo vsakodnevno življenje

Vrste misli, ki nam lahko otežujejo vsakodnevno življenje

Vrste misli, ki nam lahko otežujejo vsakodnevno življenje

Misli predstavljajo pomemben del našega doživljanja, saj pretežen del dneva premišljujemo, tuhtamo, premlevamo, predvidevamo prihodnje dogodke ali razmišljamo o preteklosti. Ob tem se svojih misli lahko zavedamo ali pa ne, vendar kljub vsemu še vedno vplivajo na naše počutje. Kljub temu, da so misli koristno orodje sodobnega človeka, nas po drugi strani lahko tudi omejujejo ter spravljajo v nejevoljo. Dogaja se nam lahko, da nehote ponavljamo enake vzorce mišljenja, zaradi česar se vrtimo v krogu negativnega počutja. Takšnim vrstam misli, ki postopoma vodijo k slabšemu počutju, pravimo miselne napake.


Kaj so miselne napake?

Miselne napake so spontane in ponavljajoče se vrste misli, ki jih doživljamo vsi ljudje, čeprav jih zaradi njihove avtomatičnosti in nenadnega pojavljanja pogosto ne zaznamo. Kljub temu, da je vsebina miselnih napak pogosto nesmiselna oz. ni v skladu s tem, kar je resnično, jim pogosto verjamemo in se od njih težko »odklopimo«. Oblikovali smo jih na podlagi svojih izkušenj s svetom, zato rečemo, da so naučene. To pa pomeni, da se jih lahko tudi od-učimo oz. naučimo drugačnih vzorcev mišljenja, ki nam v življenju lahko bolj koristijo.

Katere so najpogostejše vrste miselnih napak?

 • Vse ali nič oz. črno-belo mišljenje: označevanje stvari zgolj kot pozitivne ali negativne, ob tem pa zanemarimo vse vmesne možnosti, da je nekaj lahko tudi delno dobro (npr. predvidevamo, da če na izpitu ne dosežemo vseh možnih točk, se nismo zmožni naučiti snovi – čeprav je človeško, da se zmotimo tudi, če nekaj obvladamo)
 • Katastrofiziranje: že ob majhni neprijetnosti ali lastni napaki si zamislimo vse najhujše možne izide, ki se lahko zgodijo (npr. ob rdeči luči pomislimo, da bomo zamudili v službo in bomo zaradi tega odpuščeni, zato ne bomo mogli plačati položnic, zapustil/a nas bo partner/ka in svet se nam bo sesul – čeprav je malo verjetno, da nas odpustijo zaradi enkratne zamude)
 • Izključevanje pozitivnega: verjetje, da se nam dobre stvari ne morejo dogajati (npr. ob pohvali šefa si mislimo, da smo imeli zgolj srečo – čeprav smo trdo delali na tem projektu)
 • Čustveno presojanje: sklepanje na podlagi lastnih čustev namesto resničnih dokazov (npr. presodimo, da nas sodelavec ne mara, saj »čutimo, da nas ne mara« – čeprav nas vedno vabi na kosilo in se veliko pogovarja z nami)
 • Etiketiranje: označevanje oz. presojanje samega sebe ali drugih na podlagi enega dogodka ali lastnosti (npr. sebe označimo za »slabega/o govorca/ko«, ker se nam je zataknilo pri govornem nastopu – čeprav v splošnem nimamo težav v komunikaciji)
 • Branje misli: predvidevanje o tem, kaj razmišljajo drugi na podlagi tega, kar razmišljamo sami (npr. preprosto vem, da me bodo prijatelji imeli za čudnega/o, ker ne pijem alkohola – čeprav nam prijatelji nikoli niso dali znaka, da bi nas imeli za čudne in se ne bodo družili z nami, če odklonimo alkohol)
 • Pretirano posploševanje: prenašanje ene slabe izkušnje na vse situacije (npr. ker smo se slabše odrezali na enem razgovoru za službo pričakujemo, da nikoli in nikjer ne bomo dobili zaposlitve – čeprav je šlo na razgovoru le za manjši spodrsljaj, ki nima vpliva na našo kariero)
 • Personalizacija: sebi pripišemo krivdo za dogodke ali slabo počutje drugih, ki niso odvisni samo od nas (npr. učitelj je slabe volje samo zaradi nas, saj smo zamudili na uro – čeprav ne vemo kaj vse se mu je zgodilo tisti dan)
 • Misli v obliki »moral/a bi«: nenehno priganjanje samega sebe k nečemu, kar menimo, da bi morali početi (npr. mislimo si »vsak dan moram posesati stanovanje«, namesto zavestnega premisleka o tem zakaj bi to zares morali početi prav vsak dan; kaj bi se zgodilo, če tega ne bi storili; ali obstaja način kako bi drugače pogledali na dejanja, ki smo si jih zadali).

Zavedanje miselnih napak je pomembno zato, ker imajo misli neposreden vpliv na naša čustva, telesne občutke in vedenje. Poleg tega naši možgani ne ločijo med resničnim dogajanjem ter tem, kar mislimo, da se dogaja. To pomeni, da lahko negativna misel, ki verjetno sploh ni resnična, v trenutku poslabša naše počutje, vendar se niti ne zavedamo zakaj je do tega prišlo. Če so te miselne napake pogoste, smo lahko zaradi negativnih misli nenehno slabe volje. Zaradi tega je dobro delati na tem, da ozavestimo svoje miselne vzorce in s tem pripomoremo k večjemu nadzoru nad svojim počutjem.

Kako si lahko pomagamo ob miselnih napakah?

Ker so takšni načini razmišljanja globoko zasidrani v našem mišljenju, verjetno ne bodo izginili takoj oz. sami od sebe. Lahko pa se naučimo določenih strategij za njihovo preusmerjanje. V ta namen morda poskusimo katero izmed spodnjih tehnik:

 • Zapisovanje misli: Glede na to, da se nam tekom dneva porajajo mnoge misli, je dobro, če si jih pričnemo zapisovati. Čeprav bomo težko ujeli čisto vsak trenutek, ko nas bo prešinila misel, skušajmo strmeti k temu, da zapišemo čim več misli tekom dneva. Misli lahko zapisujemo na papir ali elektronsko naprave – kar nam je bolj priročno. Ob tem naj bo beleženje misli čim bolj dobesedno, brez poskusov olepševanja. Zraven si je priporočljivo dopisati še čas in okvirne okoliščine (ljudi in situacije), v katerih smo doživeli misel. Na ta način lahko skozi čas bolje spoznamo svoj način mišljenja ter odkrijemo nekatere miselne napake, ki jih nato lažje pričnemo odpravljati.
 • Ocenjevanje resničnosti: Miselne napake pogosto niso smiselne in v skladu z resničnostjo, zato z njimi nehote sabotiramo svoje delovanje. Naše misli niso nujno resnična dejstva, ampak vedno izhajajo iz nas (ne iz zunanjih okoliščin) ter so posledica naših preteklih izkušenj. Čeprav se nam v določenem trenutku porodijo negativne misli, se lahko izurimo v tem, da misli preoblikujemo in v isti situaciji razmišljamo tudi na drugačen in koristnejši način. Eden izmed načinov preoblikovanja misli je lahko ta, da se vprašamo kako verjetno je, da misel, ki se nam porodi, odraža resnično dogajanje. Sprašujemo se o dokazih, da ta misel drži ali pa tudi ne. Na primer, ko gre mimo nas znanec, ki nam ne odzdravi, lahko pomislimo »jezen je name, kaj sem storil/a narobe…«, vendar ni nujno, da to drži. Poiščemo lahko druge razloge, da nas znanec ni pozdravil kot so »zatopljen je v svoje misli, mudilo se mu je, imel je slab dan… «. Na ta način dogodek pogledamo s širše perspektive in si dopustimo tudi drugačne interpretacije, v katerih nismo mi krivi za situacijo. Če bi želeli zares vedeti zakaj nas znanec ni odzdravil, bi ga morali poklicati in o tem vprašati njega, saj bi le tako lahko izvedeli kaj se je v resnici dogajalo.  
 • Sam svoj prijatelj: Do svojih prijateljev pa smo običajno zelo skrbi, podporni in spodbudni. Če so prijatelji v stiski ali sebe vidijo v slabi luči, jih skušamo pomiriti in jim namenimo le spodbudne besede. Kadar pa se sami znajdemo v podobni situaciji, pogosto postanemo kritični in obtoževalni do samega sebe. V takšnih situacijah si skušajmo predstavljati, da sami sebe postavimo v vlogo svojega prijatelja. Zamislimo si, da besede, s katerimi bi potolažili ali spodbudili prijatelja, namenimo sebi. Na ta način bomo do sebe verjetno bolj prizanesljivejši in sočutni.
 • Ura za skrbi: Neprijetne misli se včasih porajajo skozi celoten dan ter nas že zgodaj v dnevu spravijo v slabo voljo. To vpliva na počutje tekom celotnega dne in nas lahko obremeni do točke, ko ne zmoremo učinkovito delovati. Da bi tekom dneva lahko lažje izkoristili svojo produktivnost in omejili moč miselnih napak, si lahko določimo kratek in točen čas v dnevu (npr. 1 ura od 16:00 do 17:00), ko si dopustimo, da lahko doživljamo tako prijetne kot neprijetne misli. Kadar se nam neprijetne misli pojavijo izven tega časovnega okvira, se poskusimo prepričati v to, da bomo o tem razmišljali v izbrani uri v dnevu, če bo za nas še pomembno, v tistem trenutku pa skušajmo nadaljevati s tem, kar trenutno počnemo.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content