Nasveti za boljše počutje

Domov » Pomagam sebi » Nasveti za boljše počutje » Postavljanje osebnih mej v odnosih

Postavljanje osebnih mej v odnosih

Postavljanje osebnih mej v odnosih

Kaj so osebne meje?

Že tekom odraščanja se naučimo pomena in spoštovanja fizičnih mej (npr. mej med državami, spoštovanja znaka »ni prehoda«). Osebne meje pa so veliko manj jasne in oprijemljive, hkrati pa se o njih tudi veliko manj učimo. Vseeno pa imajo osebne meje zelo velik pomen za vsakega izmed nas. Na prekoračitev fizične meje nas opozorijo varnostni alarmi, po drugi strani pa se moramo pri neupoštevanju osebnih mej zanašati na naše lastne, notranje alarme (npr. občutek nelagodja, jeza, užaljenost, sram).

Namen postavljanja mej ni odtujevanje od drugih, ampak vzpostavljanje odnosa, v katerem se bomo tako mi kot ljudje okoli nas počutili udobno. S tem ne bomo le ohranili dobrega odnosa, ampak bomo tudi omogočili prostor za njegov nadaljnji razvoj.


Obstajajo različni tipi osebnih mej, kot so:

 • fizične, ki vključujejo naše telo, zasebnost in osebni prostor;
 • intelektualne oz. mentalne, ki vključujejo naše ideje, misli in prepričanja;
 • čustvene, ki vključujejo naša čustva in osebne podrobnosti;
 • časovne, ki vključujejo naš čas in razpolaganje z njim;
 • materialne oz. finančne, ki vključujejo naše finance in lastnino;
 • spolne, ki vključujejo našo spolno identiteto in intimen osebni prostor.

Zakaj je pomembno, da postavimo meje?

Občutki zamer, razočaranja in jeze pogosto vzniknejo prav zaradi neupoštevanja posameznikovih osebnih mej. Temu se lahko v določeni meri izognemo tako, da se naučimo postaviti in vzdrževati zdrave osebne meje. Zdrave osebne meje so način skrbi zase, saj prispevajo k dobremu duševnemu in čustvenemu zdravju. Hkrati pomagajo preprečevati izgorelost ter omogočajo razvoj osebnosti in samostojnosti posameznika.

Brez zdravih mej se lahko zgodi, da izgubimo zdravo ravnovesje v življenju, npr. vedno ostajamo v službi dlje ali odgovarjamo na službena sporočila tudi izven našega delovnega časa, kar lahko vodi do občutkov preobremenjenosti ali izgorelosti na dolgi rok. Pomanjkanje zdravih osebnih meja lahko vodi tudi v povečano tesnobno, stres, izgubljen oz. »zapravljen« čas, finančne težave in težave v osebnih odnosih z bližnjimi. Z zdravimi osebnimi mejami se prav tako zavarujemo pred tem, da bi naši odnosi postali za nas škodljivi. Dobri odnosi in njihovo ohranjanje pa nam lahko pomaga tudi pri krepitvi samozavesti.

Nekateri posamezniki sami sebe vrednotijo na podlagi tega, kako jih vrednotijo drugi. V želji zadovoljiti druge ne postavljajo lastnih mej. Tak način delovanja prav tako lahko vodi v izgorelost ali čustva jeze.

Zdrave osebne meje se lahko odražajo kot:

 • zdrava samozavest (ne aroganca);
 • moč soodločanja v odnosu;
 • odkritost in asertivnost;
 • razumevanje razlike med lastnimi in tujimi čustvi, željami in potrebami;
 • zmožnost postopnega deljenja osebnih informacij, ki gradi zaupanje v odnosu itd.

Kdaj postavimo mejo?

Osebne meje v neki meri postavljamo postopno in nenačrtno celo svoje življenje. Zaradi sprememb v naših življenjih pa se lahko večkrat srečamo s situacijami, kjer bi zavoljo ohranjanja lastnega udobja in duševnega zdravja morali razmisliti ali nam obstoječe osebne meje še vedno služijo. Naše osebne meje so lahko različno močne – od zelo nejasnih in skoraj neobstoječih (npr. sodelavec vedno podaljša izmeno, četudi je imel po službi druge načrte) do zelo rigidnih in strogih (npr. sodelavec se nikoli ni pripravljen prilagoditi potrebam dela in sledi samo lastnim interesom).

Posamezniki z zelo rigidnimi in strogimi osebnimi mejami pogosto druge namenoma ohranjajo na distanci, imajo zelo malo bližnjih odnosov in se tesnim odnosom večinoma izogibajo. Takšni so lahko tudi z intimnimi partnerji. Prevelika rigidnost se lahko kaže tudi kot:

 • neodstopanje od svojih meja brez kakršnega koli kompromisa ne glede na okoliščine,
 • pogosto prekinjanje dobrih odnosov,
 • izogibanje zapletanju v težave in stiske drugih,
 • izogibanje vzpostavljanju tesnih stikov itd.

Po drugi strani pa imajo osebe z nejasnimi mejami pogosto težave reči »ne« prošnjam drugih in se znajdejo preveč vpletene v težave drugih, kar lahko izhaja iz strahu pred zavrnitvijo (npr. strah pred izključitvijo iz prijateljske skupine). Pomanjkanje ali prevelika ohlapnost osebnih mej se lahko kaže tudi kot:

 • izkoriščanje s strani drugih;
 • posvečanje večine svojega časa drugim in pomanjkanja časa zase;
 • delovanje v nasprotju z našimi vrednotami in prepričanji, da bi zadovoljili želje in vrednote drugih;
 • nizka samozavest in prevelika samokritičnost;
 • občutki krivde, ko izrazimo svoje meje;
 • pomanjkanje jasnega izražanja lastnih potreb in želja;
 • spreminjanje sebe, da bi ustrezali drugim;
 • občutki izčrpanosti in izgorelosti itd.

Če se prepoznamo v katerem izmed zgornjih dveh opisov je čas, da ocenimo naše obstoječe osebne meje in po potrebi postavimo nove. Nezdrave osebne meje lahko vodijo tudi v nasilje ali zlorabo. Več o nasilju v družini lahko prebereš na naslednji povezavi.

Kako postavimo konstruktivno mejo?

Meje, ki jih postavljamo, se glede na vlogo in pomembnost naših odnosov razlikujejo. Tako nam je na primer popolnoma sprejemljivo in celo dobrodošlo, če nas preden gremo spat pokliče ljubljena oseba, vendar nesprejemljivo, če nas takrat pokliče šef. Zato moramo za posamezne odnose ugotoviti, kje je zdrava meja.

1. Razmislimo o tem, kaj želimo s postavljanjem mej doseči

Razmislimo o svojem vsakdanu ter o svojih vrednotah, željah in potrebah. Vprašajmo se:

 • Kaj mi povzroča nepotreben stres ali nelagodje?
 • Koga ali česa se veselim?
 • Koga ali česa me je strah?
 • Kaj v mojem življenju me izčrpava?
 • Kaj mi daje občutek varnosti, podpore in lastne vrednosti?

Pomagamo si lahko s tem, da na prazen list papirja narišemo velik krog. Znotraj kroga napišimo pozitivne stvari – tisto, kar nas razveseljuje, nam daje občutek varnosti, udobja in nam zmanjšuje stres. To lahko vključuje:

 • dnevno rutino,
 • puščanje delovnih obvez in stresa na delovnem mestu,
 • jasna in odkrita komunikacija,
 • objem bližnjih,
 • prosti čas oz. določene aktivnosti v prostem času ipd.

Na zunanjo stran kroga zapišimo vse, kar nam povzroča nelagodje, bolečino, čustveno izčrpanost ipd. To so lahko:

 • delanje za službo tudi izven delovnega časa,
 • osebe, ki »pametujejo« o tem, kako bi moral živeti svoje življenje,
 • občutek poskusov nadzora s strani bližnje osebe,
 • razkrivanje osebnih informacij znancem itd.

Krožnica predstavlja naše meje. Meje poskušajmo oblikovati tako, da spremenimo, zmanjšamo ali odstranimo vse, kar je izven kroga.

2. Začnimo z eno

Vzpostavljanje mej ni nujno lahko. Na nove meje se bomo morali navaditi tako mi sami kot tudi drugi. Zato začnimo z eno in dodajajmo nove po nam sprejemljivem ritmu.

3. Meje sporočimo jasno, mirno in dosledno

Poskušajmo pojasniti, zakaj to mejo vzpostavljamo na način, da bo sogovornik to razumel in lažje sprejel. Izogibajmo se »ti stavkom«, saj ti lahko zvenijo obtožujoče, kar lahko vodi do tega, da se začne naš sogovornik braniti. Uporabljajmo »jaz stavke«:

 • izpostavimo situacijo, v kateri želimo postaviti mejo, npr.:
 • »Ko mi pišeš dolga sporočila čez cel dan …«
 • izrazimo, kako se ob tem počutimo:
 • »… se počutim pod pritiskom in v stiski, …«
 • in opišemo posledice za nas:
 • »… ker zaradi službe in drugih obveznosti čez dan nimam dovolj časa, da bi ti primerno poglobljeno odgovoril/-a.«

Več o »jaz in ti stavkih« najdete v naslednjem prispevku.

Pri pripravi na vzpostavitev mej nam je lahko v dodatno pomoč zapisovanje ključnih sporočil in vaja pred ogledalom.

4. Vzdržujmo mejo

Ker vzpostavitev mej vpliva na dinamiko odnosa z drugimi lahko traja nekaj časa preden mi in drugi privzamemo nov način delovanja. Zato je pomembno, da pri vzpostavljeni meji vztrajamo. Povsem sprejemljivo je tudi prilagajanje mej, če ugotovimo, da smo jo zastavili preveč ali premalo strogo in nam v tej obliki ne služi tako, kot želimo.

Kaj storimo, če drugi ne spoštujejo naših mej?

Zelo pomembno je imeti postavljene zdrave osebne meje in jih vzdrževati, vendar pa je hkrati pomembno tudi spoštovanje osebnih mej drugih. Prav zaradi tega lahko nastanejo konflikti in/ali vztrajanje pri mejah s strani enega in popuščanje pri mejah s strani drugega sogovornika. V teh primerih je pomembno poiskati in skleniti kompromis, ki je sprejemljiv za oba sogovornika oz. vsem vpletenim predstavlja sprejemljivo prilagoditev osebne meje. Ob tem pa se nihče ne bi smel počutiti tesnobno, neprijetno, neslišano ali kakorkoli nelagodno.

Ko drugi ne upoštevajo naših mej, se moramo na to odzvati. Razmislimo, kako se v situaciji, ko naše meje niso upoštevane, počutimo. Če se v situaciji še vedno počutimo udobno, lahko razmislimo o tem, da meje (za določen odnos) spremenimo oz. postavimo manj strogo.

Če pa ugotovimo, da nam neupoštevanje meje ni sprejemljivo, pa moramo to jasno sporočiti. Lahko si pomagamo s tem, da primere kršenja zapišemo ter zabeležimo tudi naš odziv na kršenje.

Če ugotovimo, da je meja kršena kljub našim doslednim opozorilom glede tega, razmislimo o sprejemanju dejstva, da nekateri naših meja niso pripravljeni upoštevati, mi pa jih v to ne moremo prisiliti. V tem primeru moramo razmisliti ali nam je sprejemljivo v takem odnosu vztrajati ali je za nas morda bolje, da se od tega odnosa oddaljimo.

 

Scroll to Top

Osebni zdravnik

Osebni zdravniki se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Centri za duševno zdravje odraslih

V kolikor se soočamo z hudo duševno stisko ali nasiljem, se lahko po pomoč obrnemo na najbližji Center za duševno zdravje odraslih. Lokacije najdete na spletni povezavi.

Multidisciplinarne ekipe strokovnjakov duševnega zdravja se pogosto srečujejo z nujnimi primeri in so tudi posebej usposobljene kako najbolj učinkovito nasloviti nastale nujne situacije.

Službe, ki obravnavajo nujna in krizna stanja

Nujna in krizna stanja obravnavajo nujna medicinska pomoč in psihiatrične bolnišnice. Nujna medicinska pomoč je na voljo v vsakem zdravstvenem domu in bolnišnici.

Psihiatrične bolnišnice, ki nudijo pomoč v nujnih in kriznih stanjih pa so na naslednjih lokacijah:

 • Ljubljana:
  • Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro), Njegoševa 4 01/475 06 85
  • Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času), Zaloška 29 01/5874 900
 • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne), Ob železnici 30 02/321 11 33
 • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, psihiatrična dežurna – urgentna ambulanta, (vsak dan 24 ur, od 8. do 8.ure), Celjska cesta 37 03/780 01 00
 • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož 02/741 51 00

Dežurna pedopsihiatrična služba na varovanem oddelku za otroke in mladostnike

V kolikor nastopi huda duševna stiska ali se soočimo z nasiljem izven delovnega časa, se vedno lahko obrnemo tudi na dežurno pedopsihiatrično službo na varovanem oddelku za otroke in mladostnike Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Grablovičeva 44a, 01/5874 955.

Podporne ambulante regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Pomoč lahko poiščemo v podpornih ambulantah regionalnega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov – za urgentne napotitve:
 • Ljubljana:
  • Za otroke do 15. leta na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30, tel.št.: 01/522 37 00
  • Za mladostnike do 19. leta na Univerzitetni psihiatrični kliniki, Grablovičeva 44a, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; telefon: 01/587 49 55
 • Maribor: za otroke in mladostnike na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ob delovnih dneh od 8.00 do 14.30; 02/321 10 00

Osebni pediater

Osebni pediatri se kot »vratarji« v zdravstveni sistem srečujejo z najrazličnejšimi nujnimi situacijami in obstaja velika verjetnost, da je pred nami že pomagal drugi osebi, ki se je znašla v podobni hudi stiski. V tovrstnih primerih imajo osebni zdravniki pripravljen protokol, ki omogoči, da nam nudi najučinkovitejšo pomoč oziroma, da nam omogoči dostop do potrebnih strokovnjakov.

Študentske psihološke svetovalnice

Slovenske univerze svojim študentom in zaposlenim nudijo psihološke svetovalnice. Te so namenjene vsem študentom, ki se soočajo s težkimi situacijami (na področju študija, medosebnih odnosov, itd.), potrebujejo pogovor ali nasvet kako naprej.

Več o psiholoških svetovalnici na svoji univerzi si preberi na naslednji povezavi:

Center za psihološko svetovanje Posvet

Center za psihološko svetovanje Posvet nudi brezplačno psihološko svetovanje na različnih lokacijah po Sloveniji, tako za odrasle kot za mladostnike:
 • Lokacije svetovalnic za odrasle:
  • Ljubljana, Kranj, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Murska Sobota, Sevnica, Portorož, Idrija, Maribor, Zagorje ob Savi, Nove mesto, Tolmin, Ilirska Bistrica, Jesenice: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje, Laško, Mozirje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
 • Lokacije svetovalnic za mladostnike od 14 do 18 let:
  • Ljubljana, Portorož: naročanje na telefonski številki: 031 704 707, vsak delovni dan med 8. in 16.uro
  • Celje: naročanje na telefonski številki: 031 778 772, ponedeljek-četrtek 10.00-18.00h, petek 8.00-15.00
Več o Posvetu si lahko preberete na njihovi spletni strani www.posvet.org ali pa jih kontaktirate preko elektronske pošte: info@posvet.org

Telefonsko svetovanje

V primeru duševne stiske lahko hitro in brezplačno dostopamo tudi do telefonske pomoči:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Na voljo je tudi telefonsko svetovanje, ki je posebej usposobljeno za žrtve nasilja v sklopu Društva SOS:

 • Brezplačni SOS telefon, 24ur/dan: 080 11 55.
 • SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko).

Socialno-varstveni programi

Nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) izvajajo številne socialno-varstvene programe na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • Programi medvrstniške podpore, kjer lahko najdemo podporo pri osebah z izkušnjami v težavah z duševnim zdravjem, ki so podobne našim;
 • Programi za okrevanje, ki vključujejo poklicno rehabilitacijo, usposabljanja za različna dela ter podporno zaposlovanje;
 • Bivanje s podporo, ki je namenjeno osebam, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju
 • Programi za podporo pri vsakodnevnem življenju

Ker programi NVO na področju duševnega zdravja zajemajo tako široko paleto aktivnosti, so namenjeni tako osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju, kot tudi osebam, ki so se prvič srečale z duševnimi stiskami in iščejo podporo vrstnikov s podobnimi izkušnjami.

V Sloveniji na področju duševnega zdravja deluje več različnih NVO in sicer:

Kontakte vseh teh društev najdete na naši spletni strani pod Seznam virov pomoči v podpoglavju Seznam socialnovarstvenih programov na področju duševnega zdravja.

Spletno svetovanje in informiranje

Do svetovanja in informacij s strani strokovnjakov duševnega zdravja lahko dostopamo tudi na spletu. Vprašanja lahko zastavimo tudi anonimno, prav tako lahko opredelimo ali želimo, da je naše vprašanje ter odgovor strokovnjaka objavljen na spletni svetovalnici ali želimo, da nam odgovorijo zasebno.

Spletno svetovanje je namenjeno je predvsem nudenju nasvetov v primeru blažjih duševnih stisk, spodbujanju krepitve duševnega zdravja ter usmeritvi k strokovnemu viru pomoči v primeru bolj izraženih duševnih stisk ali nujnih primerih.

Različne spletne platforme za svetovanje in informiranje najdete na naslednji povezavi:

Samoplačniška obravnava pri zasebnih izvajalcih

Po pomoč se lahko obrnemo tudi k strokovnjakom duševnega zdravja, ki imajo zasebno prakso. To so tako psihiatri, klinični psihologi, psihologi, kot tudi svetovalci in psihoterapevti. Obravnava pri zasebnih strokovnjakih duševnega zdravja je samoplačniška. Na primer, povprečna cena 50 minutne psihoterapije se giblje med 45 do 60 EUR.

Ker v Sloveniji še vedno ni urejene zakonodaje o psihoterapiji in psihološki dejavnosti, je pomembno, da smo pri izbiri zasebnega strokovnjaka previdni. Pri izbiri ustreznega in kakovostnega strokovnjaka nam lahko svetuje tudi strokovnjak duševnega zdravja, ki je zaposlen v javnem zdravstvu (npr. v Centru za duševno zdravje za odrasle, psihiatrični bolnišnici) ali osebni zdravnik.

Centri za duševno zdravje odraslih (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO) delujejo v zdravstvenih domovih in so namenjeni vsem starejšim od 18 let, ki se srečujejo z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Za pogovor s strokovnjaki v CDZO se lahko odločimo po lastni presoji, saj za vstop ni potrebna napotnica.

V CDZO deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika psihiatra, psihologa, specialista klinične psihologije, socialnega delavca, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nam nudijo celostno obravnavo naših duševnih stisk – vsak na svojem področju, ter skupaj z nami oblikujejo naš načrt zdravljenja.

Po potrebi nas CDZO napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več od CDZO si lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za krepitev zdravja / Zdravstvenovzgojni centri

Centri za krepitev zdravja (v nadaljevanju: CKZ) in Zdravstvenovzogojni centri (v nadaljevanju: ZVC), ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji, brezplačno (v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja) nudijo različne delavnice za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Tehnike sproščanja
 • Spoprijemanje s stresom
 • Zdravi odnosi
 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Nudijo nam tudi pogovorne ure, kjer se lahko na individualni ravni z različnimi strokovnjaki posvetujemo kako okrepiti naše duševno zdravje.

Prvih treh delavnic se lahko udeležimo tako, da kontaktiramo enega izmed centrov ter se dogovorimo za obisk delavnic ali individualni posvet.

Na delavnici namenjeni podpori ob spoprijemanju s tesnobo in depresijo nas lahko napotijo tudi osebni zdravnik, patronažna medicinska sestra, psihiater, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Lokacije ZVC in CKZ lahko najdemo na naslednji povezavi.

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (tudi brez napotnice)

Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) delujejo v zdravstvenih domovih. Namenjeni so otrokom, mladostnikom do 19. leta in njihovim staršem, ki potrebujejo pomoč ali podporo pri reševanju duševnih stisk ali pri krepitvi duševnega zdravja. V CDZOM lahko otroka ali starše usmeri osebni zdravnik ali razvojni pediater, obiščete jo lahko tudi brez napotnice.

V CDZOM deluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, psihologa, specialista klinične psihologije, (kliničnega) logopeda, socialnega delavca, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Ti nudijo otroku ali mladostniku celostno obravnavo njihovih duševnih stisk ter pripravijo načrt zdravljenja.

Po potrebi CDZOM otroka ali mladostnika napoti na specialistični pregled ali usmeri na preventivne programe.

Več o CDZOM si lahko preberemo na naslednji povezavi.

Psihiatrična ambulanta

Zdravnik specialist psihiater ugotovi in določi s katero obliko duševne motnje se soočamo (postavi diagnozo). Skupaj z nami pripravi načrt zdravljenja in tudi spremlja potek našega okrevanja. Po potrebi uvede zdravila in poskrbi, da ob tem prejmemo tudi psihoterapijo in izobraževanja na področju duševnega zdravja (psihoedukacija).

Za pregled pri zdravniku psihiatru se lahko odločimo po lastni presoji – torej brez napotnice. Prav tako pa nas na pregled lahko usmeri tudi osebni zdravnik z izdajo napotnice.

Team v ambulanti družinske medicine (osebni zdravnik)

Pri iskanju primernega vira pomoči se lahko obrnemo na osebnega zdravnika. Ta nas bo na podlagi pogovora in ocene naših stisk usmeril naprej k primernemu strokovnjaku. Lahko nam izda napotnico za:

 • Psihološki ali klinično psihološki pregled
 • Specialistični pregled (pedopsihiatrični pregled, neuropsihološki pregled)
 • Psihiatrični pregled*

Za specialistični pregled osebni zdravnik izda napotnico, ko oceni, da za opredelitev naše duševne motnje ali učinkovitejše zdravljenje potrebujemo strokovnjaka z bolj poglobljenimi znanji na določenem področju.

Osebni zdravnik nas lahko tudi brez napotnice usmeri na:

 • Center za duševno zdravje odraslih (pričetek obravnave po 18. letu)
 • Psihiatrični pregled*
 • Preventivni program (npr. center za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni center)

Z napotnim dokumentom (ni enako kot napotnica) vas lahko usmeri tudi v Center za krepitev zdravja ali zdravstveno vzgojni center na delavnico za krepitev duševnega zdravja in sicer:

 • Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo

*Opomba: Zaradi boljšega spremljanja nekateri želijo, da so k njim na pregled napoteni s strani osebnega zdravnika, vendar ne vsi.

Telefonsko svetovanje

Če nismo prepričani, katera oblika pomoči bi bila najbolj primerna za nas, kje poiskati pomoč ali kako dostopati do pomoči, se lahko posvetujemo tudi preko telefona z različnimi svetovalci:

 • Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24ur/ dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Spletni viri pomoči

Ko nismo prepričani katera oblika pomoči, je najbolj primerna za nas ali sploh kje začeti iskati pomoč, si lahko pomagamo z različnimi spletnimi stranmi, ki imajo nabor različnih virov pomoči:

Prav tako lahko za usmeritev povprašamo strokovnjake duševnega zdravja, ki svetujejo v spletnih svetovalnicah:

Skip to content